Der kan fiskes lidt flere rejer i 2020

14.11.19

Der kan fiskes 110.000 tons rejer i Vestgrønland i 2020. Den biologiske rådgivning for rejefiskeriet er øget med 5.000 tons sammenlignet med 2019. I Østgrønland er rådgivningen for rejefiskeriet i 2020 uændret på 2.000 tons. Rådgivningerne er afleveret til Naalakkersuisut, der fastsætter de endelige kvoter for hvor mange tons rejer der kan fiskes i Grønland.

Forskernes beregninger viser, at bestanden af rejer ved Vestgrønland udnyttes bæredygtigt og at bestanden er stabil på et højt niveau. Det viser resultaterne fra både de biologiske undersøgelser, fiskeridata samt i modelberegninger. I 2019 er biomassen i Disko Bugt faldet markant, men den er øget i udenskærs området og samlet set vurderes bestanden stabil.

Bestandsstørrelsen beregnes på baggrund af rejefiskeriets fangster, fangster pr. træk i rejefiskeriet, beregnet størrelse af rejebiomasse ud fra biologiske undersøgelser samt mængden af de torsk, der forventes at spise rejer. Den Nordatlantiske Fiskeriorganisation(NAFO) anbefaler på baggrund af dette et fangstniveau på 110.000 tons i Vestgrønland.

Den østgrønlandske rejebestand er på et lavt niveau, og rejefiskeriet har været begrænset til et mindre område på Østkysten ligesom fangsterne har ligget på et lavt niveau i de år. Grønlands Naturinstitut har pga. manglende skibskapacitet ikke haft mulighed for at foretage undersøgelser på Østkysten de seneste to år. Rådgivningen er derfor uændret.

 

 

For yderligere oplysninger, kontakt:

Leder i Afd. for Fisk og Skaldyr, Helle Siegstad, på tlf. +299 583155 ell. kommunikationschef Else Løvstrøm, på tlf. +299 361293

<- Tilbage