Dialogmøde på Sanna i Sisimiut

04.06.12

Skrevet af:  Kitte

Onsdag d. 6. juni kl. 15-17 inviterer Pinngortitaleriffik SAPP til dialogmøde vedrørende krabber og torsk ved Sisimiut  på R/V Sanna. Mødet vil bl.a. rumme en orientering de undersøgelser Pinngortitaleriffik foretager i perioden fra den 28 maj til 20 juni  efter krabber og ungtorsk i Sisimiut området, samt drøfte fremtidigt samarbejde.

Pinngortitaleriffik befisker områderne: Ndr. Strømfjord, Amerloq, Ikertooq, Qeqertalik, Kangerluarsuk, Itilleq, området uden for fjordene og inden for basis-linien samt Holsteinsborg Dyb.

Vi vil fiske med tejner, gællegarn samt anvende en slæde(bundtrawl). Endvidere vil vi udskifte de Seabird sensorer (måling af temperatur, salinitet og densitet) vil har stående på bunden af fjordene i Ikertooq og Itilleq.

Sisimiuts byråd er ligeledes inviteret til en rundvisning på Sanna om formiddagen.

Sanna vil være åben for offentligheden i Sisimiut d. 20 juni fra kl. 15 – 18.

Der vil ligeledes være åbent skib i Sarfannguaq, Itilleq, Aasiaat, Qasigiannguit samt Qeqertarsuaq i løbet af sommerens togter. Det vil blive annonceret via posters på byernes/bygdernes opslagstavler.

19 juli om eftermiddagen vil der være foredrag om fugletællingerne i Diskobugten, orientering om hellefiskrådgivningen og skibsfremvisning af Sanna i Ilulissat. 

 

<- Tilbage

R/V Sanna på sit 2. togt - ungtorskesurvey i Nuukfjorden Foto: Kitte Vinter-Jensen

Vi kontakter alle de fiskere vi møder på togterne og beder dem tage måleprøver af deres fangst Foto: Kitte Vinter-Jensen