Erfaren laboratorie programkoordinator / forskningsassistent søges til Grønlands Klimaforskningscenter ved Grønlands Naturinstitut

02.10.18

Grønlands Klimaforskningscenter er en afdeling ved Grønlands Naturinstitut. Centret er en forsknings, rådgivnings og uddannelsesafdeling, som forsker i effekterne af klimaforandringer på havets økosystem og miljø, samt det grønlandske samfund. Sådanne studier er komplekse og involverer en bred vifte af videnskabelige discipliner heriblandt biologi, biokemi, mikrobiel økologi og molekylærbiologi i studier af plankton, bunddyr, fisk og marine pattedyr.

Vi søger en erfaren laboratorie programkoordinator / forskningsassistent, som kan indgå i det dynamiske og udfordrende arbejde ved Grønlands Klimaforskningscenter. Arbejdsopgaverne er alsidige og ansøgeren vil indgå i tæt samarbejde med centrets øvrige teknikere og forskere. Vi søger en engageret og fleksibel person med gode samarbejds- og koordineringsevner, en med ”hands-on” tilgang til at løse praktiske udfordringer i dagligdagen og som har lyst til at arbejde i et internationalt forskningsmiljø. Vi lægger vægt på, at du er omhyggelig i dit arbejde, initiativrig, selvmotiverende, og både kan samarbejde og arbejde selvstændigt.

Der forventes nogen feltarbejde i stillingen, mest prøveindsamling fra større eller mindre skibe. Heriblandt indsamling af prøver og målinger i Godthåbsfjorden og feltture til Zackenberg i NØ Grønland. Erfaring med sejlads, håndtering og servicering af mindre både er derfor en fordel.

Primære arbejdsopgave

  • Planlægning og udførelse af feltarbejde i forbindelse med marin monitering
  • Udføre analyser i samarbejde med afdelingens andre laboranter og forskere
  • Optimering og verificering af analysemetoder
  • Indkøring og kalibrering af nyt udstyr
  • Ansvar for håndtering og bortskaffelse af farligt affald
  • Registrere kemikalier og sikre, at sikkerheden i laboratoriet er i overensstemmelse med gældende regler
  • Deltage i den almindelige drift og vedligeholdelse af laboratoriefaciliteter -og udstyr
  • Assistere gruppens forskere med det eksperimentelle arbejde og prøveindsamling

Kvalifikationer

Der lægges vægt på at ansøger har uddannelse i og erfaring med arbejde i laboratorier, er vant til at samarbejde i et team men samtidig også trives med at arbejde selvstændigt og proaktivt. Der lægges specielt vægt på evner indenfor organisering og strukturering i laboratorier, samt planlægning og udførelse af det praktiske daglige arbejde i laboratoriet. Vi søger en imødekommende og entusiastisk kollega som har lyst til samarbejde på tværs af faggrupper.

Løn og ansættelsesforhold

Tiltrædelse hurtigst muligt. Stillingen forventes aflønnet i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende AK-overenskomst.

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Husleje og bolig standard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Ansøgning

Ansøgning og CV sendes til:

Malene Simon, afdelingschef i Grønlands Klimaforskningscenter

Mail: MaSi@remove-this.natur.gl

Tlf: +299-548977

Ansøgningsfrist: 17. oktober 2018

<- Tilbage