Færre makreller i Østgrønland i år end i 2014

Undersøgelser af makrelbestanden i Østgrønland slutter i dag. De foreløbige resultater viser, at der er makreller i Østgrønlandsk farvand fra Dornh Banke i nord til syd for Kap Farvel; men der er færre makrel i 2015 i området sammenlignet med 2014.

10.08.15

Skrevet af:  PeMi

De færre makrel i Grønlandsk farvand (se figur) kan tyde på at makrellens vandring fra gydeområderne vest for de Britiske øer, er blevet forsinket og forkortet på grund af et koldt forår. Dertil formodes der en mindre nedgang i bestanden. Dette stemmer overens med det sene og træge makrelfiskeri som den grønlandske flåde har oplevet i juli og begyndelsen af august.

Grønlands Naturinstitut chartrede det islandske forskningsskib Arni Fridriksson og den islandske trawler Birtingur til at foretage biologiske undersøgelser i Grønlandsk farvand. Birtingur måtte imidlertid udgå på grund af en maskinskade kort efter start. Trods den forkortede skibstid lykkedes det biologerne ombord på Arni Fridriksson at dække hele området, på nær Sydvest Grønland.

De grønlandske undersøgelser af makrel, hvaler og plankton er koordineret med tilsvarende undersøgelser i Norge, Færøerne og Island. Biologer fra de fire lande oparbejder i disse dage de mange togtresultater og de samlede resultater vil blive offentliggjort efter et videnskabeligt arbejdsgruppemøde i det Internationale Havforskningsråd (ICES) i København 18. august – 20. august 2015.

Opmålingen af makrel i Østgrønlandsk farvand vil indgå i den internationale vurdering af den samlede bestand som strækker sig ud over hele Nordatlanten. Naturinstituttet er repræsenteret i kernegruppen af forskere der foretager disse beregninger. Det endelig kvoteråd fra ICES for 2016 vil først foreligge i begyndelsen af oktober.

De indsamlede data vil blive afgørende for hvor stor en andel, Grønland kan kræve af den samlede kvote af makrelbestanden i Nordatlanten.

Makrellen gæster de nordiske farvande, herunder Grønland, i sommermånederne for at spise plankton. Overvintrings- og gydeområderne findes primært vest for de Britiske øer. Biologiske undersøgelser regnes på sigt at kunne bruges til at give fiskerne en tidlig indikation på sæsonens fiskerimuligheder.

 

For yderligere oplysninger, kontakt:
Forsker i Afdelingen for Fisk og Skaldyr Teunis Jansen på tlf. +45 61308828 eller mail:
teja@remove-this.natur.gl

<- Tilbage

Figur 1: Makrel fangster (kg per 30 min trawl træk) og sejlrute i Grønlandsk og Islandsk farvand. Cirklerne viser fangsternes størrelse og sorte krydser er trawl træk uden fangst af makrel.