Faldet i rejebestanden i Vestgrønland er vendt

24.09.15

90.000 tons rejer for 2016. Sådan lyder biologernes anbefaling til rejefiskeriet i Vestgrønland i 2016. Biologerne understreger, at fangsterne af hensyn til bestandens bæreevne ikke bør overstige det anbefalede råd. Anbefalingen til rejefiskeriet i Vestgrønland er 30.000 tons højere i forhold til 2015-rådgivningen på 60.000 tons.

Grønlands Naturinstituts undersøgelser i 2015 viser, at der er et stort antal små rejer på vej ind i fiskeriet, og det må derfor forventes, at biomassen af rejer vil stige i de kommende år. Dermed ser det ud til, at de sidste ti års negative udvikling i rejebestanden i Vestgrønland, kan være vendt.

Den biologiske rådgivning om fangstniveauet for rejefiskeriet i Vestgrønland for 2016 er fastsat med udgangspunkt i:

  • at den længerevarende negative udvikling i rejebestanden ser ud til at være vendt i 2015
  • at antallet af små rejer (rekrutter), der er på vej ind i fiskeriet, næsten er på højde med det højeste antal, der er observeret i de sidste 10 år
  • at antallet af mindre (2-årige) rejer ligger over det gennemsnitlige antal i de sidste 20 år
  • at torskebiomassen forventes at gøre et indhug i rejebestanden på niveau med de foregående tre år
  • at de årlige fangster er faldet siden 2008 til forventede 65.000 tons for 2015

Forøgelsen af rejebiomassen i Vestgrønland og det større antal små rejer beror på forskellige forhold. Dels formodes de faldende fangster fra 2008 - på grund af faldende kvoter - at have lettet fiskeritrykket og dermed indhugget i biomassen. Yderligere kan det høje antal hunner i bestanden gennem flere år have resulteret i en høj produktion af nye rejer.

Den internationale videnskabelige arbejdsgruppe, der udarbejder rådgivninger, har i 2015 forbedret sin beregningsmodel for rejebestanden. Modellen er under stadig udvikling og bliver løbende forbedret.

Rådgivningen om fiskeri på rejer i Østgrønland i 2016 er 2.000 tons og er uændret i forhold til 2015.

Rådgivningen findes her.

 

For yderligere oplysninger, kontakt:

Chef for Afdelingen for Fisk og Skaldyr Helle Siegstad på tlf. +299 361200 eller mail: hesi@remove-this.natur.gl

<- Tilbage

Foto: Carsten Egevang