Fangst på visse havpattedyr vurderes bæredygtig

02.05.17

Modsat sidste års NDF-vurdering, Non Detrimental Findings, er fangst af hvalrosser i Grønland nu erklæret bæredygtig. Den samme status har vågehvaler og hvidhvaler fra Vestgrønland også opnået for i år. Derimod er havpattedyr som isbjørn, narhval og flere andre småhvaler (marsvin, grindehval, hvidnæse og spækhugger) blevet tildelt negative bæredygtighedserklæringer. Det betyder, at Grønland ikke bør eksportere produkter fra disse arter.

Det har ikke været muligt for biologer fra Grønlands Naturinstitut at udstede positive erklæringer for narhvaler, da fangsten af narhvaler i Grønland har oversteget den biologiske rådgivning for bestandene i Melville Bugt, Ittoqqortoormiit og Tasiilaq. Andre småhvaler samt isbjørn kunne heller ikke få tildelt en positiv vurdering, da der ikke foreligger en videnskabelig rådgivning for disse arter.

Grønlands Naturinstitut har siden sidste år indført årlige NDF-vurderinger på vegne af CITES. I sin rolle som CITES' videnskabelig myndighed varetager Grønlands Naturinstitut vurdering af bæredygtighedserklæringer for de havpattedyr, der er underlagt fangstrestriktioner i Grønland. En positiv vurdering af et fangstdyr forudsætter, at fangsten er dokumenteret bæredygtig, og at eksport af produkter fra dyret ikke er skadelig for bestanden.

Ifølge CITES-aftalen - som Grønland tiltrådte i 1992 - kræver produkter fra mange arter af havpattedyr en positiv bæredygtighedserklæring for at måtte eksporteres. Aftalen indebærer forpligtelser om naturbeskyttelse, bevaring af biodiversitet og bæredygtig udnyttelse i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet.

Bæredygtighedserklæringer afleveres til Naalakkersuisut, og det er Naalakkersuisut, der i sidste ende beslutter, om der skal indføres eksportstop eller ej på de CITES-listede havpattedyr.

For yderligere informationer, kontakt:
Seniorforsker Lars Witting på Grønlands Naturinstitut tlf. +299 361200 eller email: lawi@remove-this.natur.gl

FAKTA om CITES-aftalen som Grønland har indgået
Under CITES (Convention on International Trade in Endangered Species = International Aftale om Handel med Truede Arter) er dyre- og plantearter opdelt efter, hvor truede de er. Det er forbudt at handle internationalt med arter under CITES' Liste I. De arter, der hører under CITES' Liste II, kan handles, hvis der foreligger en positiv bæredygtighedserklæring (en såkaldt Non Detriment Finding = NDF-vurdering). Arter under CITES' Liste III kan under visse omstændigheder først handles internationalt, hvis der foreligger en positiv bæredygtighedserklæring.

Sæler er ikke listet af CITES og kræver derfor ikke en CITES NDF-godkendelse for eksport.

 NDF-vurderingen for 2017, Non Detrimental Findings, kan hentes her.

<- Tilbage