Forsker i Pinngortitaleriffiks afdeling for Pattedyr og Fugle

05.07.18

Pinngortitaleriffik/Grønlands Naturinstitut søger en forsker i afdelingen for Pattedyr og Fugle.

Grønlands Naturinstitut søger forsker til økologiske undersøgelser af havpattedyr. Stilling kræver biologi uddannelse på kandidatniveau, samt beherskelsen af grønlandsk, engelsk og dansk på høj niveau. Det er nødvendig med erfaring med bearbejdelse af videnskabelige rapporter, laboratorie undersøgelser af maveindhold fra sæler og hvaler og kundskab om fiske øresten, samt analyser af telemetridata, aldersbestemmelse, interviewundersøgelser og indsamling af prøver i samarbejde med fiskere og fangere.

Det er tale om en fast stilling baseret i Nuuk med personalebolig.

Tiltrædelsestidspunkt er hurtigst muligt eller efter aftale.

Ansøgningsfrist den 27. juli 2018.

Løn:

Lønnen er efter gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er 40 timer om ugen.

Bolig:

Der anvises personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Du kan læse mere om arbejdet på Grønlands Naturinstitut på vores hjemmeside www.natur.gl og du kan høre mere om arbejdet ved at kontakte fungerende afdelingschef Christine Cuyler.

Send din ansøgning til Grønlands Naturinstitut vedlagt oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse og kopier af eksamenspapirer. Ansøgningen mærkes med ”forsker PaFu afdeling” og sendes til: Grønlands Naturinstitut, Pinngortitaleriffik, Boks 570, DK-3900 Nuuk.

<- Tilbage