Fortsat fald i mængden af indenskærs torsk og af torsk i Østgrønland

13.06.19

ICES rådgiver, at fangsterne af torsk i Østgrønland i 2020 ikke bør overstige 3.409 tons, hvilket er knapt 2.000 tons mindre end sidste års rådgivning. Faldet i den anbefalede fangstmængde var forventet, fordi mængden af gydende torsk er faldet siden 2004, og fordi der ikke er observeret nye årgange af torsk på vej ind fiskeriet siden den store årgang i 2003.

ICES rådgiver endvidere, at fangsterne af indenskærs torsk ved Vestgrønland i 2020 ikke bør overstige 5.537 tons, hvilket er et fald på godt 1.200 tons fra sidste års rådgivning. Også her var faldet ventet, fordi mængden af indenskærs torsk er faldet siden 2015, og fordi der samtidig er observeret meget få nye, små fisk (1-årige) på vej ind i fiskeriet.

Det indenskærs fiskeri efter torsk foregår på en blanding af indenskærs- og udenskærs torskebestande. Det er således kun omkring halvdelen af torsk fanget indenskærs, der består af egentlige indenskærs torsk. Det betyder, at der skal fanges ca. 10.000 tons torsk i alt for hver gang man skal fange 5.000 tons indenskærs torsk. Grønlands Naturinstitut vurderer derfor, at et fiskeri på de anbefalede 5.537 tons svarer til et fiskeri på 11.000 tons i det indenskærs område. Tilsvarende var rådgivningen for 2019 på 14.500 t.

ICES rådgiver fortsat, at der ikke bør fiskes torsk udenskærs i Vestgrønland. Det giver udfordringer i forhold til fiskeriet i indenskærs, idet at en betydelig andel af fangsterne her udgøres af torsk der kommer fra udenskærs området.

Rådgivningen om torsk og andre fisk er offentliggjort på ICES’ hjemmeside torsdag den 13. juni. Link til sammendrag af rådgivningen.

 

For yderligere oplysninger, kontakt:

Afdelingschef for Fisk og Skalddyr Helle Siegstad på tlf. +299 36 12 00 eller mail hesi@remove-this.natur.gl

<- Tilbage