Fortsat grønt lys til eksport af hvalros-produkter fra Grønland

29.07.15

Skrevet af:  PeMi

Grønlands Naturinstitut har i løbet af sommeren på ny vurderet, hvorvidt eksport af hvalros-produkter har en skadelig virkning på hvalrosbestanden i Grønland. Udfaldet blev, at Grønlands Selvstyre fortsat kan udstede eksporttilladelser til produkter fra grønlandske hvalrosser.

Grønlands Naturinstitut vurderer, at fangsten af hvalrosser i Grønland sker på et bæredygtigt grundlag, hvilket også var konklusionen på den forrige vurdering i 2009. Til sammenligning var vurderingen negativ i 2008.

Den videnskabeligt baserede vurdering kaldes officielt en ”Non Detrimental Finding” (NDF-vurdering), eller en bæredygtighedserklæring. Grønland er forpligtiget til at afgive en NDF-vurdering i henhold til den internationale CITES-aftale (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), som skal sikre, at international handel ikke medvirker til at vilde dyr og planter bliver udryddelsestruede.

Det er Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet, der løbende anmoder Grønlands Naturinstitut om de såkaldte NDF-vurderinger.

Hvalros NDF vurdering for 2015 kan læses her (kun på engelsk og grønlandsk).


For yderligere informationer, kontakt:

Chef for Afdeling for Pattedyr og Fugle, Fernando Ugarte, på tlf. +299 361200 ell. mail: feug@remove-this.natur.gl

<- Tilbage

Hvalrosser på Sandøen, Nordøstgrønland. Foto: Peter Schmidt Mikkelsen