Fremgang i bestanden af rejer ved Vestgrønland

11.10.17

Der kan fiskes 105.000 tons rejer ud for Vestgrønland. Sådan lyder NAFOs rådgivning om rejefiskeriet i Vestgrønland for 2018. Rådgivningen om rejefiskeriet i Østgrønland er for 2018 uændret på 2.000 tons. Rådgivningerne er afleveret til Naalakkersuisut, der fastsætter de endelige kvoter for rejefiskeriet i Grønland.

For Vestgrønlands vedkommende er rådgivningen 17 % højere end i 2016, hvor rådgivningen lød på 90.000 tons. Det højere fangstniveau er fastsat med udgangspunkt i, at rejebestanden viser fremgang både i de biologiske undersøgelser og i data fra fiskeriet samt i modelberegninger.

Forskernes beregninger for slutningen af 2017 viser, at bestanden af rejer ved Vestgrønland ligger på et bæredygtigt niveau. Mængden af rejer ligger over det punkt, bestandsstørrelsen skal have, for at sikre en bæredygtig udbytte.

Bestandsstørrelsen beregnes på baggrund af rejefiskeriets fangster, beregnet størrelse af rejebiomasse ud fra biologiske undersøgelser, fangster pr. træk i rejefiskeriet samt mængden af de torsk, der forventes at spise rejer.

Ud fra det har NAFO valgt at sætte det anbefalede fangstniveau på 105.000 tons.

Den østgrønlandske rejebestand er på et lavt niveau, selvom rejefiskeriet i området har været begrænset i de seneste adskillige år. Rådgivningen er derfor uændret.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Forsker i Afd. for Fisk og Skaldyr, AnnDorte Burmeister, på tlf. +299 361200 ell. mail:
anbu@remove-this.natur.gl

<- Tilbage

Foto: Grønlands Naturinstitut