Grønlands Naturinstitut anbefaler fri efterårsjagt på rensdyr

01.07.16

Sæsonen for årets rensdyrjagt er lige om hjørnet. Grønlands Naturinstitut råder ikke over friske optællingstal for rensdyrbestande i Grønland, men ud fra sin tilgængelige viden anbefaler instituttet fri jagt på rensdyr i de største rensdyr-regioner Kangerlussuaq-Sisimiut, Akia-Maniitsoq og Ameralik. Grønlands Naturinstitut anbefaler, at bestanden i Ameralik reduceres, og at jagttrykket øges.

Anbefalingerne fremgår af Grønlands Naturinstituts seneste høringssvar til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug vedr. fangstperioder og -kvoter i efterårs- og vinterjagten på rensdyr og moskusokser i 2016 og 2017.

Instituttets seneste optællinger af rensdyrbestande i de største regioner stammer fra 2010 (Kangerlussuaq-Sisimiut og Akia-Maniitsoq) og 2012 (Ameralik). Resultaterne viste dengang, at der i disse regioner var så mange rensdyr, at græsningsgrundlaget i nogle områder ikke kunne følge med.

I Ameralik var der overgræssede områder allerede i 2001. Da det tager rigtig mange år, før en nedgræsset vegetation er reetableret, formoder instituttet, at vegetationen i Ameralik endnu ikke er reetableret. Derfor er rådet fortsat, at antallet af rensdyr i området bør nedbringes.

Samme råd gælder for regionerne Kangerlussuaq-Sisimiut og Akia-Maniitsoq, hvor der stadigvæk formodes at være for mange rensdyr i forhold til fødegrundlaget. Formodningerne baserer sig blandt andet på oplysninger fra fangere i de største rensdyr-regioner.

Grønlands Naturinstitut anbefaler, at vinterjagt i Vestgrønland - fra Nuussuaq-region i nord til og med Neria-region i syd - begrænses til 9 dage, inklusive to weekender. Instituttet anbefaler, at der kun jages tyre, og at jagtperioden ikke er for lang, da jagten forstyrrer drægtige hunner og hunner med førsteårs-kalve.

For yderligere informationer, kontakt:

Konst. Afdelingschef for Pattedyr og Fugle, Tenna K. Boye, på tlf. +299 361200 ell. tebo@remove-this.natur.gl

<- Tilbage

Foto: Carsten Egevang