Grønlands Naturinstitut oversvømmet af 1. g'ere

Grønlands Naturinstitut havde i den forløbne uge besøg af alle 1. g’ere fra GUX-Nuuk. I løbet af tirsdag og onsdag bevægede mere end 100 elever sig i små hold rundt på Naturinstituttet og besøgte efter tur 10 forskellige ”boder”, hvor biologassistenter og forskere viste og fortalte.

23.11.15

Formålet var at vise eleverne, hvad der foregår på Naturinstituttet og måske inspirere nogle til at gå biologi- eller geologivejen som assistent eller forsker. Grønland har brug for begge dele, og bysbørn er særdeles velkomne.

Flere elever oplevede – tilsyneladende for første gang – at have fingrene på indersiden af en torsk. Men berøringsangsten blev efterfulgt af en aha-oplevelse, da torskens øresten kunne graves ud af torskehovedet og viste sig at være overraskende fine. Formålet med netop dén øvelse blev demonstreret i lokalet ved siden af, hvor eleverne selv kunne aflæse torskens alder i en knækket øresten.

De fleste fik også lov til at måle og kønsbestemme rejer, og fandt ud af, at en teenage-reje ikke behøver nøjes med at forestille sig, hvordan det er at have et andet køn. Den bliver både far og mor i løbet af sit voksenliv. Til afveksling for de våde dyr var der andre steder film og små foredrag om Naturinstituttets feltarbejde og forskning i klima, fugle, smådyr på havbunden, fisk og hvaler. GEUS, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, deltog for anden gang i gymnasiedagen på Naturinstituttet og kunne vise sten og mineraler fra de grønlandske fjelde.

Set fra Naturinstituttets og GEUS’ side var dagen en succes, og efter interessen at dømme var mange elever vist enige i den vurdering.

<- Tilbage

Studentermedhjælp Jakob Lund viser, hvordan en reje kønsbestemmes

Programkoordinator Jørgen Sethsen ser til, at snittet lægges, så ørestenene kan findes

Under luppen afslører ørestenen torskens alder

Der studeres sten hos GEUS

Pause i dagens program