Grønlands Naturinstitut søger AC fuldmægtig

25.10.18

Grønlands Naturinstitut er inde i en rivende udvikling med en masse nye krævende og spændende opgaver og projekter. For at kunne følge med har instituttet lavet en orga­nisa­tionsændring, hvorfor vi nu søger en AC fuldmægtig til administrationsafdelingen.

Vi søger en fleksibel og imødekommende kollega til GN’s administrationsteam, der skal bidrage til den fortsatte udvikling af et stærkt forskningsinstitut. I samarbejde med GN’s øvrige administration skal den AC fuldmægtige bidrage med budgettering af forskningsansøgninger, økonomiopgaver samt andre administrative opgaver til brug for styring og evaluering af instituttet.

Stillingen:

Som projektøkonom bliver du en del af administrationen og kommer til at indgår i afdelingens samlede opgaveløsning.

Jobbet består hovedsageligt af faste driftsopgaver og administration af større ansøgninger i regi af f.eks. EU, ONR, DANCEA, Nordiske midler og UArctic samt hjælp til ansøgninger.

Mere konkret vil du blandt andet skulle varetage følgende: 

 • Økonomisk administration af forskellige typer projekter, såsom internt og eksternt finansierede forskningsprojekter.
 • Budgetlægning, afrapportering og løbende opfølgning i dialog med forskellige samarbejdspartnere.
 • Kontrol og udarbejdelse af udkast til udgående kontrakter samt gennemgang af indgående kontrakter, inklusiv kontrakter skrevet på engelsk.
 • Primær kontaktperson for et antal forskere og driftsledere vedr. økonomien på eksternt og internt finansierede projekter.
 • Ad-hoc opgaver med udarbejdelse af f.eks. juridiske kontraktforlængelser og løsning af kontraktuelle problemstillinger ofte uden for det danske kongerige.
 • Andet ad-hoc administrativt arbejde i travle perioder.

Det vil være en fordel, hvis du allerede har en vis erfaring med projektøkonomi, kontraktjura og kendskab til internationale forhold med hensyn til jura og kontrakter igennem studie eller tidligere ansættelser.

Kvalifikationer:

 • Du har en relevant faglig uddannelse på kandidatniveau. Nyuddannede vil også kunne komme i betragtning. 
 • Du har forståelse for både tal og mennesker i en alsidig, international organisation.
 • Du har erfaring med kontraktjura fra studie eller tidligere ansættelser.
 • Du har interesse for udviklingsarbejde og lyst til at arbejde sammen med flere nationaliteter.
 • Du kan arbejde selvstændigt, tage selvstændige beslutninger og arbejde med frihed under ansvar.
 • Du skal have gå-på-mod, være fleksibel og ikke være bange for at tage fat – også når der er tale om rutineopgaver, journalisering, telefonpasning m.v.

Du taler og skriver flydende engelsk. Har du et andet FN sprog med i bagagen, er det en fordel.

 

Ansøgningsfrist den 15. november 2018

 

Løn og ansættelsesforhold:

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Arbejdstiden er 40 timer ugentlig.

Bolig:

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Du kan læse mere om arbejdet på Grønlands Naturinstitut på vores hjemmeside www.natur.gl og du kan høre mere om arbejdet ved at kontakte administrationschef Kathrine Lund Olsen på telefon: 36 1200.

Send din ansøgning til Grønlands Naturinstitut vedlagt oplysninger om uddan­nelse, tidligere beskæftigelse og kopier af eksamenspapirer. Ansøgningen sendes til: Grønlands Naturinstitut ”att. Administrationschef ”, Pinngortitaleriffik, Boks 570, DK-3900 Nuuk.

<- Tilbage