Hellefisken i Østgrønland er fortsat i tilbagegang og der er stadig for få torsk

25.08.10

Skrevet af:  Kitte

Pressemeddelelse:

Hellefisk i farvandet mellem Østgrønland og Island er hårdt presset. Biologerne rådgiver uændret, at fangsterne i 2011 højst bør være på 5.000 tons. De samlede fangster (både islandske og grønlandske) i 2009 var på 28.000 tons, så der er reelt tale om en meget stor nedgang. Hellefisken i området er en fællesbestand mellem Island og Grønland. Fangst og kvote har i mange år været meget højere end den biologiske rådgivning og biologerne anbefaler derfor, at de to lande indgår en aftale om, hvordan bestanden forvaltes og kvoten fordeles.

Torsk

Biologerne rådgiver igen, at der ikke fiskes torsk i 2011 – det er nødvendigt, hvis man vil give bestanden mulighed for at vokse. Biologiske undersøgelser viser, at der ikke er mange torsk i de udenskærs områder. Der er kun få årgange i torskebestanden både inden- og udenskærs. De mest markante årgange er født i 2003 og 2005. Biologerne har ikke store forventninger til bestanden før der er flere gydende torsk, samt flere og større årgange. Fangsterne i 2007, 2008 og 2009 var på henholdsvis 16.000 tons, 25.000 tons og 13.000 tons. I 2010 er kvoten sat til 10.000 tons og hermed forventes fangsterne at falde i år.

Hellefisk Diskobugt og Uummannaq

I Diskobugten er hellefisk blevet 10 cm mindre siden 2001 og fangsterne er faldet fra 13.000 tons i 2004 til 6.300 tons i 2009. Anbefalingen er at der højst kan fanges 8.000 tons i 2011. De biologiske undersøgelser antyder dog, at der kan være nye fisk på vej ind i fiskeriet. Fangsterne i Uummannaq har ligget stabilt på 5.000 tons siden 2002 og de biologiske undersøgelser indikerer, at bestanden er stabil og rådgivningen er derfor på 5.000 tons.  

For uddybende oplysninger se Helle Siegstads power-point præsentation af rådgivningen her

eller sammendrag for 2011 her

eller kontakt:

Helle Siegstad, Afdelingschef

36 12 00 eller mail hesi@remove-this.natur.gl

<- Tilbage

Langlinefiskeri efter hellefisk i Ilulissat i 2007. Fra GNs fotoarkiv. Foto:Carsten Egevang