Hvidhvalsobservationer i Østgrønland

13.06.16

Skrevet af:  PeMi

Der er i de senere år flere gange blevet observeret hvidhvaler i Østgrønland. Det er nyt, fordi der tidligere kun med mange års mellemrum er set enkelte hvidhvaler i området. Den almindelige opfattelse har været, at der ikke er en selvstændig hvidhvalbestand i Østgrønland.

Vi er derfor meget interesseret i at få oplysninger om observationer af hvidhvaler i Østgrønland. Hvis der er hvidhvaler, som dør i garn, er vi også meget interesseret i at få prøver (øjne, tænder og lidt hud) af disse dyr. Prøverne skal bruges til at undersøge, hvor hvidhvalerne kommer fra. Det mest sandsynlige er, at de kommer fra den voksende bestand ved Svalbard, men det vides ikke.

Hvis der skal åbnes for jagt på hvidhvaler i Østgrønland, er Grønlands Naturinstitut nødt til at vide, hvilken bestand de kommer fra og helst også, hvor mange og hvor tit de observeres i Østgrønland. Grønlands Naturinstitut vil i 2016 og 2017 lave optællinger af hvaler i Østgrønland og vi vil naturligvis holde godt øje med hvidhvalerne.

 

For yderligere informationer, kontakt:
Professor i Grønlands Naturinstitut Mads Peter Heide-Jørgensen på tlf. +45 21833827 ell. email: mhj@ghsdk.dk

<- Tilbage

Foto: Mads Peter Heide-Jørgensen.