Klimaminister Rasmus Helveg Petersen besøger Naturinstituttet

20.08.14

Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen er i disse dage på en rundtur i Vestgrønland og underskrev tirsdag d. 19/8 sammen med medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Jens-Erik Kirkegaard en ny samarbejdsaftale om råstofudviklingen i Grønland.

Efterfølgende besøgte den danske minister Naturinstituttet, hvor han og hans følge fik en kort rundvisning af Josephine Nymand.

På et møde med flere af Naturinstituttets medarbejdere blev ministeren introduceret til Naturinstituttets arbejdsområder og de udfordringer, instituttet og Grønland står over for i et Arktis under forandring.

Ministeren og mødedeltagerne drøftede mulighederne for at styrke og udvide samarbejdet omkring myndighedsbetjening og monitering inden for rigsfællesskabet. Der var enighed om, at det værdifulde moniteringsarbejde, Naturinstituttet er en del af, bør udgøre et vigtigt fundament i fremtidens klimarelaterede forskning.

Endvidere blev det diskuteret, hvordan alle parter med interesse i arktiske problemstillinger i højere grad kan udnytte den eksisterende infrastruktur, hvor forsvaret, private og offentlige aktører allerede er på banen.

<- Tilbage

Rasmus Helveg Petersen præsenteres for Naturinstituttets udstilling af Josephine Nymand. Foto: Peter Bondo Christensen