Kommunikationschef til Pinngortitaleriffik

Pinngortitaleriffik søger erfaren kommunikationschef til tiltrædelse snarest mulig eller efter aftale.

03.05.18

Ansvarsområde

Kommunikationschefen har det overordnede ansvar for udvikling og implementering af Pinngortitaleriffiks kommunikationsstrategi, herunder særligt for styrkelse af dialogen med fiskere, fangere og andre brugere af den grønlandske natur.

Stillingen omfatter den daglige ledelse af Pinngortitaleriffiks kommunikationssekretariat med tilknyttede kommunikationsmedarbejdere, eksterne konsulenter, tolke m.m. Chefen indgår i Pinngortitaleriffiks ledelsesgruppe med reference til direktøren.

Kommunikationschefen spiller en aktiv og udadvendt rolle og skal indgå som en kendt del af Pinngortitaleriffiks profil i offentligheden. Chefen har en vigtig rolle som bindeled mellem forskere på instituttet og det grønlandske samfund.

Kommunikatiosnschefen er ansvarlig for kommunikationssekretariatets løbende opgaver.

Arbejdsopgaver:

 • Udvikling og varetagelse af kommunikationsfora, dialogmøder, seminarer og debatter.
 • Gennemførelse af informationskampagner.
 • Styring, udarbejdelse og kvalitetssikring af pressemeddelelser og alt informationsmateriale ud af huset. Materialerne omfatter også rådgivningstekster, høringssvar og andre myndighedsrelaterede skriftlige materialer.
 • Styring af arbejdet med hjemmeside og årsrapport.
 • Kontakt til medier og samfund – både nationalt og internationalt.
 • Vejledning af Pinngortitaleriffiks ledelse og medarbejdere i kommunikations- og formidlingsspørgsmål.

Kvalifikationer:

 • Fuldt dobbeltsproget grønlandsk/dansk på højt niveau i skrift og tale
 • Skal kunne begå sig på engelsk
 • Uddannelse som journalist, cand.com eller lignende
 • God til at arbejde struktureret
 • Dokumenteret flerårig erfaring med formidling og kommunikation
 • Dokumenteret ledelseserfaring
 • Der lægges vægt på gode samarbejdsevner, udadvendthed, overblik og ikke mindst et godt humør

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesforhold efter overenskomst eller individuel kontrakt, afhængigt af kvalifikationer og erfaring.

Der stilles ikke bolig til rådighed.

Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til direktør Klaus H. Nygaard på telefon 36 12 00 eller e-mail klny@remove-this.natur.gl.

               

Ansøgning bilagt udførligt CV og oplysning om uddannelse mærkes: ”Kommunikationshef” og sendes til Pinngortitaleriffik, Box 570, 3900 Nuuk, eller pr.  e-mail til adm@natur.gl

Ansøgningsfrist: 15. juni 2018

<- Tilbage