Kommunikationsmedarbejder søges til Pinngortitaleriffik

20.11.18

Kunne du tænke dig at formidle med podcast, video, hjemmeside og skrivelser om Grønlands naturlige ressourcer? – både de levende og råstofferne? At følge forskning i klimaforandringer? At være bindeled mellem det grønlandske samfund, forskerverdenen og det politiske system? At være i tæt kontakt med fiskere, fangere og andre aktører? Hvis svaret er ”ja”, og kan begå dig på grønlandsk, dansk og engelsk, kan det være dig, Pinngortitaleriffik har brug for.

Pinngortitaleriffik er Grønlands forskningsinstitut inden for de levende ressourcer. Instituttet har fire faglige afdelinger samt en administrationsafdeling. Dertil er kommunikationssekretariatet knyttet til ledelsen som en stabsfunktion. Sekretariatet servicerer ledelsen i Pinngortitaleriffik.

Arbejdsopgaver

Dine opgaver som kommunikationsmedarbejder bliver bl.a.:

 • at skrive grønlandsk- og dansksprogede pressemeddelelser samt nyheder til instituttets hjemmeside www.natur.gl 
 • at være med til at udvikle instituttets informationsmaterialer med podcast eller video via hjemmeside samt sociale og digitale medier
 • at udarbejde gennemresearchede grønlandsk- og dansksprogede informationsmaterialer som ”OVERBLIK” (se www.natur.gl/kommunikation/overblik/), artikler, pjecer etc. i samarbejde med forskere
 • at være med til at udarbejde grønlandsk- og dansksprogede svar på henvendelser fra myndigheder, det politiske system samt samarbejdspartnere i samarbejde med forskere
 • at være med til at udvikle instituttets hjemmeside
 • at være bindeled mellem de grønlandsk sproget samarbejdspartnere og instituttet

Kompetencer

Vi forventer, at du har en uddannelse inden for journalistik eller kommunikation og har:

 • gode skriftlige og kommunikative evner
 • erfaring med presse- og krisehåndtering
 • sikker grønlandsk, dansk og engelsk i skrift og tale
 • kendskab til digitale og sociale medier
 • rådgivning om intern og ekstern kommunikation
 • teknisk flair

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Har du gennem Selvstyret en personalebolig, vil denne videreføres.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kommunikationschef Else Løvstrøm på tlf. 36 12 00 eller på e-mail ellm@natur.gl

Ansøgningen skal være modtaget senest den 7. december 2018.

Tiltrædelse hurtigst muligt eller efter aftale

<- Tilbage