Krabbebestanden er fortsat på et lavt niveau

21.11.12

Skrevet af:  kivi/mikv

Grønlands Naturinstitut afgiver fra i år sin rådgivning vedr. krabberessourcen for en to-årig periode. Fiskeriet får således et længere tidsperspektiv at operere i. Hvis de biologiske undersøgelser og data fra fiskeriet viser tegn på markante ændringer i krabbebestanden næste år, vil Naturinstituttet revidere rådgivningen i 2013.

Rådgivningen vedrørende krabberessourcen for årene 2013 og 2014 er uændret i forhold til rådgivningen for 2012. Maximumsfangsten anbefales højst at være på 2.100 tons for alle forvaltningsområderne tilsammen. Data fra Naturinstituttets undersøgelser og fiskeriet viser, at bestanden fortsat er på et lavt niveau.

Naturinstituttet anbefaler, at Holsteinsborg Dyb fortsat er lukket for krabbefiskeri, fordi bestanden stadig er på et lavt niveau. Tidligere erfaringer viser, at lukning af et område har en positiv effekt på en krabbebestand, men der er endnu ikke konstateret markant fremgang i områdets bestand.
For yderligere information henvises til  artiklen www.natur.gl/fisk-og-skaldyr/skaldyr/krabber/krabberne-kan-komme-tilbage-men-det-tager-tid/.

I Disko Bugt viser Naturinstituttets egne undersøgelser fortsat ingen fremgang, men snarere en nedadgående tendens i tilgangen af nye krabber til fiskeriet. Dette til trods for, at fiskeriet i området har været stærkt reduceret siden 2001.

Generelt er krabbebestanden fortsat på et lavt niveau i forhold til de store fangstår, og Grønlands Naturinstitut anbefaler, at der i alle områder indføres en generel fiskerisæson, således at der kun fiskes krabber fra slutningen af marts til midten af juli måned. Dette sikrer tilgang af nye krabber til bestanden og en bedre udnyttelse af ressourcen, fordi man undgår udsmid af ”bløde” krabber. 

Rådgivning om krabbefiskeriet for 13/14

For yderligere informationer vedr. krabberådgivningen for 2013 og 2014, kontakt venligst:
Krabbebiolog AnnDorte Burmeister, 361201, anbu@remove-this.natur.gl eller Afdelingschef Helle Siegstad, 361220, hesi@natur.gl

<- Tilbage

Der tømmes tejner på krabbebåden Nanna L, Sisimiut juli 2008 i forbindelse med Naturinstituttets årlige undersøgelser af krabbebestanden i området Foto: Susanne Hvass