Kulturnatten på Grønlands Naturinstitut

25.01.17

Grønlands Naturinstitut åbnede traditionen tro sine døre for Kulturnattens gæster lørdag den 21. januar 2017 og oplevede atter at være et populært mål for nattens gæster. Der kom i alt 1014 glade og interesserede gæster i løbet af aftenen.

Naturinstituttet bød på mange forskellige aktiviteter omkring Grønlands rige dyreliv. Afdeling for Pattedyr og Fugle viste Virtual Reality-film om mærkning af en hval i farvandet ud for Tasiilaq i Østgrønland. Det tiltrak mange gæster, især børn og unge, der med VR-brillernes udsyn på 360° ville opleve, hvordan biologerne bærer sig ad med at mærke en hval ude i det fri. Derudover blev der også fortalt og oplyst om instituttet arbejde med lomvier, rensdyr og moskusokser.

Naturinstituttet bød som sædvanlig på Kulturnattens mest populære spot i grov-laboratoriet, hvor besøgende kunne se og røre forskellige fiskearter, søpindsvin, mikroskopiske dyr, krabber og andre spændende havdyr som grønlandshajen.

Et andet sted i huset kunne gæsterne høre om Grønlands egne planter og, ikke mindst, om indførte plantearters indflydelse på miljøet. Besøgende fik også mulighed for at prøve og se på nogle af Naturinstituttet arbejdsredskaber og arbejdsmetoder.

Der blev vanen tro afholdt en konkurrence, hvor besøgende kunne svare på spørgsmål om dyre- og plantelivet i Grønland og vinde en plakat.

<- Tilbage