Lavere rådgivning for makrel igen i år

27.09.18

Rådgivningen for makrel er offentliggjort af ICES fredag den 28. september.

Biomassen af makrel er mere end halveret fra 2010 med 4,8 millioner tons til 2,4 millioner tons i 2018. Antallet af nye fisk (rekrutter) på vej ind i fiskeriet var højt i 2014, men antallet af nye fisk er de seneste 4 år på et lavere niveau.

Rådgivningen er derfor at fangsterne i 2019 ikke bør overstige 318.403 tons. Det er en reduktion på 42 % fra 2018 rådgivningen på 550.948 tons. En nedgang i bestandstørrelsen var forventet ud fra ICES’ beregninger, fordi de samlede internationale fangster igen i 2017/2018 ikke var bæredygtige. Nedgangen er dog større and forventet.

Den store reduktion i rådgivningen skyldes dels at fangsterne i 2018 er 83 % større end ICES rådgivningen og biomassen af makrel er blevet meget mindre i senere år, samt at der er færre fisk på vej ind i fiskeriet i de senere år (fra 2015). De nyeste mærkning-genfangst-data er den primære kilde til at nedgangen var større end forventet. ICES har nedsat en særlig arbejdsgruppe til at kulegrave dette i januar/februar 2019.

Makrellen overvintrer og gyder hovedsageligt vest for de Britiske Øer og gæster i sommermånederne de nordiske farvande, herunder Grønland, for at spise plankton. Dette forår var koldt, hvilket formentlig påvirkede makrellernes nordvestlige vandring. Til trods for den mindre bestand har det kommercielle fiskeri i Østgrønland opretholdt høje fangstrater i 2018. Dette kan bl.a. skyldes øget effektivitet i den grønlandske flåde. Årets grønlandske undersøgelser af pelagiske fisk og plankton indgår sammen med andre landes undersøgelser af den samlede bestand, som strækker sig ud over hele Nordøstatlanten.

Den grønlandske flåde har fisket makrel siden 2011 (se Tabel 1).

År

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Grønland

62

7.402

54.148

78.581

30.351

36.195

46.726

62.927

Total Globalt

946.662

892.353

931.732

1.393.000

1.208.990

1.094.066

1.155.944

1.000.000

Tabel 1. Landinger af makrel fra Grønland og totale fangster fra 2011 til 2018. Den grønlandske flåde har fisket makrel siden 2011. I 2018 er der p.t. landet 62.927 tons (logbogsdata nær sæsonens afslutning d. 23. september).

 

For yderligere oplysninger, kontakt:

Seniorforsker i Afdelingen for Fisk og Skaldyr Teunis Jansen på tlf. +45 21314997 eller mail: teja@natur.gl.

<- Tilbage

Foto: Grønlands Naturinstitut