Lomviens forårstræk langs Vestkysten

Fugle fra flere vinterkvarterer kan her opleves i store koncentrationer, før de spreder sig til deres yngleområder

28.05.19

Her i forårsmånederne kan man opleve store flokke af lomvier på havet ud for vestkysten - særligt fra Aasiaat området og nordover. Det er fugle som er på vej tilbage til deres ynglekolonier i nord efter at have overvintret ud for Sydvestgrønland, New Foundland og Labrador. Det er således lomviernes forårstræk langs Nordvestgrønland.

 

En stor del af fuglene hører til de store ynglekolonier i Canada, Qaanaaq og nordlige Upernavik. Nogle af dem er på vej til de markant mindre lomviekolonier i sydlige Upernavik og ikke mindst, den udryddelsestruede lomviekoloni Innaq i Diskobugten. Fælles for dem alle er, at det hovedsageligt er voksne ynglefugle på vej til deres yngleområder.

 

Vi hører jævnligt fra folk som undrer sig over at Pinngortitaleriffik rådgiver om mindre fangst, når man kan se så mange lomvier langs Vestgrønlands kyst om foråret. De mange fugle er dog ikke udtryk for, at lomvien klarer sig godt lokalt, altså der hvor fuglene observeres, men at ynglefugle fra mange forskellige yngleområder, midlertidigt er samlet på et sted. Desuden er ynglefuglene meget vigtige for bestandens opretholdelse og derfor er forårsjagt, som primært går ud over ynglefugle, ikke bæredygtig. De små kolonier i Disko Bugt og sydlig Upernavik er særligt sårbare, og det er desværre ikke muligt at se forskel på disse fugle og dem som er på vej til de større og sundere bestande i Qaanaaq og Canada. Den vigtigste forudsætning for at sikre vores lomviekolonier for fremtiden, er derfor at undgå forårsfangst.

 

Læs evt. mere om emnet her:

 

www.natur.gl/pattedyr-og-fugle/fugle/polarlomvie/innaq-kolonien-i-diskobugten-i-fare-for-udryddelse/

 

www.natur.gl/fileadmin/user_files/Dokumenter/PAFU/Lomvier_2013_DK_V1.0.pdf

 

www.natur.gl/fileadmin/user_upload/PaFu/Raadgivning/Fugle/NOTAT_LOMVIER_for%C3%A5rsjagt_jan.2017_DK.pdf

 

 

 

 

 

 

 

<- Tilbage

Polar lomvier. Foto Fernando Ugarte

Polar lomvier. Foto Fernando Ugarte