Makrel i Grønland: Før, nu og i fremtiden

14.06.16

Skrevet af:  PeMi

Kun tre år efter makrelfiskeriet ud for Østkysten startede, var fiskeriet vokset til at udgøre hele 23 procent af de grønlandske eksportindtægter i 2014. Det år blev der fanget 78.000 tons makreller i grønlandsk farvand.

Et nyt studie opsummer hvad vi ved om makrel i Grønland og sammenholder det med forholdene før, nu og i fremtiden.

”Vi kortlagde forekomsten af makrel i Østgrønland fra Danmarksstrædet og syd på til Kap Farvel. Og vi fandt stort set makrel over alt midt på sommeren. De største mængder fandt vi i lunere vand med en temperatur på mere end 8,5 grader”, siger seniorforsker i Grønlands Naturinstitut Teunis Jansen og fortsætter.

”Ud fra viden om makrellens foretrukne havtemperaturer har vi set på forholdene omkring Grønland fra 1870 og frem til år 2100. Resultaterne tyder på at forholdene har været gunstige i kortere perioder, men slet ikke som det er blevet nu.  Områder med makrelvenlige temperaturer er fordoblet inden for grønlandsk zone i de senere år, og vores forudsigelserne peger på, at områderne kan blive endnu større og  varmere havtemperaturer kan forekomme i længere perioder”, vurderer Teunis Jansen.

Makrel-forecasts lader vente på sig

Men samtidig understreger Teunis Jansen, at når vi taler om forudsigelser, så handler det om forholdene på den lange bane.

”Variationerne fra år til år undersøger vi løbende, og størrelsen af bestanden og mængden af føde spiller også ind. Der vil selvfølgelig forekomme årlige variationer. I 2015 blev der fanget færre makreller end i 2014, men dog stadig betragtelige mængder på 32.000 tons. 2016 sæsonen starter snart. Vandtemperaturen syd for Island er gunstig, men der er flere faktorer der spiller ind, så vi følger spændte med. Om nogle år håber vi på, at kunne give fiskerne en makrel-forecast et par måneder før en fiskeristart”.

Makreller i Grønland skaber kaos

På internationalt plan har makrellens rejse nordpå væltet de gamle aftaler om forvaltning af arten, som var lavet på et tidspunkt hvor den ikke kunne fiskes omkring Island og Grønland. Det betyder, at makrelbestanden samlet set i dag, ifølge Den Internationale Havundersøgelsesråds vurderinger, fiskes 48 procent over det anbefalede niveau. I EU er makrel den økonomisk vigtigste fiskeart. Også for danske fiskere er arten meget vigtig. Den fiskes af landet største fiskefartøjer om efteråret og vinteren i den nordlige Nordsø og vest for Skotland, og udgør en af det danske fiskeris absolut vigtigste arter.

 Undersøgelsen af udbredelsen af makrel i grønlandsk farvand var finansieret både af de grønlandske og danske finanslovsmidler, som en specialbevilling til undersøgelse af det pelagiske økosystem og fiskebestande i Nordatlanten.

 Teunis Jansen står sammen med kolleger fra Grønlands Naturinstitut og DTU Aqua bag den første undersøgelse af makrellens udbredelse i grønlandsk farvand. Resultatet er netop publiceret i det anerkendte tidskrift Ecological applications.

 Se artiklen:
Teunis Jansen: Ocean warming expands habitat of a rich natural resource and benefits a national economy: onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eap.1384/abstract

En lidt anden version af denne historie, som du også kan læse, blev også bragt i Berlingeren i dag.

 

For yderligere informationer, kontakt: Seniorforsker ved Grønlands Naturinstitut, Teunis Jansen teja@natur.gl, tlf: +299 36 12 00 ell. +4561308828

<- Tilbage

Makrelsæsonen starter snart og det bliver spændende og skal se om der kan fiskes flere end sidste års fangster på 32.000 tons. Kvoten for 2016 er på 85.000 tons.