Mange makrel svømmede i retning mod Grønland, men de fleste stoppede ved Island

De endelige resultater af sommerens makrelundersøgelser blev offentliggjort af ICES i dag. En rekordstor andel af den nordatlantiske makrelbestand valgte i år at svømme mod vest i retning mod Grønland. Flest fisk blev observeret syd for Island. Betydeligt færre nåede ud i de køligere dele af udbredelsesområdet, herunder Grønland, hvor der blev observeret lidt over en fjerdedel af mængderne i 2014.

25.08.15

Skrevet af:  PeMi

Makrellen overvintrer og gyder hovedsageligt vest for de Britiske Øer og gæster i sommermånederne de nordiske farvande, herunder Grønland, for at spise plankton. De færre makrel i grønlandsk farvand i 2015 kan tyde på, at makrellens vandring fra gydeområderne blev forsinket og forkortet på grund af et koldt forår. Dertil kommer, at makrellerne fandt et område med store mængder af føde syd for Island, samt at bestanden formodes at være faldet lidt i antal. Dette stemmer overens med, hvad den grønlandske makrelflåde har oplevet i juli og august med færre og mere spredte makrelforekomster. I den forbindelse er det dog værd at bemærke, at over en tredjedel af den samlede makrelbestand i år befandt sig i farvandet syd og sydøst for Island – altså relativt tæt på Grønland. 

Biologiske undersøgelser formodes på sigt at kunne bruges til at give fiskerne en tidlig indikation på sæsonens fiskerimuligheder. Årets grønlandske undersøgelser af makrel, hvaler og plankton var koordineret med tilsvarende undersøgelser ved Norge, Færøerne og Island. Biologer fra de fire lande har i den forgangne uge oparbejdet de mange togtresultater og har netop præsenteret dem i Spanien på et videnskabeligt arbejdsgruppemøde i det Internationale Havforskningsråd (ICES). 

Opmålingen af makrelmængder i østgrønlandsk farvand vil indgå i den internationale vurdering af den samlede bestand, som strækker sig ud over hele Nordatlanten. Naturinstituttet er repræsenteret i kernegruppen af forskere, der i denne uge foretager disse beregninger. Det endelig kvoteråd fra ICES for 2016 vil først foreligge i begyndelsen af oktober.

Område

EEZ

Andel (%)

Vest

Grønland

4

Vest

Internationalt farvand

3

Vest

Island

37

Midt

EU

6

Midt

Færøerne

10

Nord

Norge

27

Nord

Norge - Jan Mayen

3

Nord

Internationalt farvand

8

Nord

Svalbard

1

 Tabel 1. Fordeling af størstedelen af makrelbestanden i Nordøstatlanten. Yderligere findes der dele af bestanden i internationalt farvand sydøst for Grønland samt i EU’s farvand.

Læs rapporten her ...


For yderligere oplysninger, kontakt:

Forsker i Afdelingen for Fisk og Skaldyr Teunis Jansen på tlf. +45 61308828 eller mail: teja@remove-this.natur.gl

Filer
makrel2015_2.jpg3,66 Mi

<- Tilbage

Figur 1: Fangster (kg per 30 min trawling i overfladen (0-30 m) og sejlrute i Nordøstatlanten. Cirklerne viser fangster af makrel (rød), sild (blå) og andet (lilla).