Nyt OVERBLIK om narhvaler

03.03.17

Fangstkvoter på narhval (og hvidhval) blev introduceret i Grønland i 2004-2005, og narhvalbestandene, der lever ved Grønland og Canada, forvaltes nu i en fælles grønlandsk-canadisk kommission. Den ny kvotemodel bygger på bl.a. 20 års arbejde med satellitsporing af narhvaler fra fem af narhvalernes kendte sommeropholdspladser.

Biologer fra Grønlands Naturinstitut og det canadiske fiskeriministerium har sammen med lokalbefolkninger fanget og udstyret narhvaler med satellitsendere og således løftet en opgave, som ingen af parterne har kunnet løfte alene. Læse dette OVERBLIK og blive klogere på narhvalkvoter. 

<- Tilbage

Foto: Grønlandss Naturinstitut