Rådgivet fangst på pelagiske fiskearter i 2018 reduceret

13.10.17

Den biologiske rådgivning om fiskeri efter makrel, sild og blåhvilling i Nordøstatlanten i 2018 er reduceret i forhold til rådgivningen for 2017.

ICES rådgiver, at fangsten af makrel i 2018 ikke bør overstige 550.948 tons, hvilket er en reduktion på 36 % i forhold til 2017. Flere end 20 nationer deltager i fiskeriet, hvis samlede fangster i 2017 lå på ca. 1.178.850 tons. Den grønlandske flåde har fisket makrel siden 2011.

For sildens vedkommende rådgiver ICES, at fangsterne i 2018 ikke bør overstige 546.472 tons, hvilket er en reduktion på 15 % i forhold til rådgivningen i 2017. Flere end 11 nationer deltager i fiskeriet med samlede fangster på ca. 805.142 tons i 2017. Den grønlandske flåde har fisket sild siden 2007.

ICES rådgiver, at fangsten af blåhvilling i 2018 ikke bør overstige 1.387.872 tons. Det er en lille stigning på 3 % i forhold til 2017. Flere end 20 nationer deltager i fiskeriet, hvis samlede fangster i 2017 lå på 1,7 millioner tons. Den grønlandske flåde fisker blåhvilling i internationalt og færøsk farvand efter aftale med andre kyststater. En mindre del fiskes i grønlandsk farvand.

Fiskeriet efter pelagisk rødfisk i Irmingerhavet har traditionelt være rettet mod en øvre og en nedre pelagisk bestand. Fiskeriet toppede i midten af 1990'erne, hvor der årligt blev fanget mere end 240.000 tons, men i takt med faldende bestand og kvote er fangsten faldet til under 30.000 tons pr. år. ICES rådgiver, at der i 2017 og 2018 ikke fiskes direkte på nogen af bestandene. Rødfisk er en langsomt voksende art, og der kan ikke forventes forbedringer i de kommende år.

ICES anbefaler i en foreløbig rådgivning, at der i fiskesæsonen 2017-2018 ikke fiskes lodde i Østgrønland og Island samt ved Jan Mayen. Rådgivningen opdateres medio oktober, og den endelige rådgivning udkommer i januar og opdateres muligvis i begyndelsen af februar. Rådgivningen for fiskesæsonen 2016-2017 var 299.000 tons.

For yderligere informationer, kontakt:

Afdelingschef Helle Siegstad tlf. +299 361200 el. email hesi@remove-this.natur.gl

<- Tilbage

Foto: Grønlands Naturinstitut