Rejebestanden i Østgrønland er blevet mindre

09.10.13

Skrevet af:  Mikv

Det står sløjt til med rejebestanden i Østgrønland, mens der er status quo for rejebestanden i Vestgrønland. Derfor er den biologiske rådgivning for fiskeri efter rejer i Vestgrønland uændret i forhold til sidste år – at de totale rejefangster ikke bør overstige 80.000 tons.

For Østgrønland er meldingen dog mere drastisk, idet der rådes til et maksimalt fangstniveau på 2.000 tons i 2014. Dermed falder rådgivningen med 10.400 tons fra i år til næste år. Fiskeriet har været faldende siden 2003 og har de seneste år ligget omkring de 2.000 tons. Sænkningen af det anbefalede fangstniveau har været undervejs i flere år, da oplysninger fra fiskeriet og Naturinstituttets egne undersøgelser vedvarende har vist nedgang i den østgrønlandske rejebestand. Faldet i bestanden er sammenfaldende med stigende mængder torsk i området – torsk spiser rejer.

Mange hunner i rejefiskeriet på vestsiden
Bestanden af rejer i Vestgrønland er fortsat på et lavt niveau sammenlignet med starten af 1990´erne. Årets biologiske undersøgelser har yderligere vist, at tilgangen af nye (små) rejer til den fiskbare bestand fortsat er på et lavt niveau. Samtidig er der usædvanligt mange hunner i bestanden. Det betyder, at fiskeriet gør et voldsomt indhug på den gydende bestand, som skal sikre tilgangen af nye rejer i fiskeriet. Der blev også konstateret flere torsk i rejeområderne i Vestgrønland i både 2012 og 2013, hvilket er medvirkende til, at rejebestanden påvirkes negativt. 

Fiskeriet efter rejer i Vestgrønland har i det senere år koncentreret sig mere til endnu mindre havområder. I disse år foregår fiskeriet i højere grad nord for Store Hellefiske Banke og i Disko Bugt.

Beregninger viser, at rejebestanden i Vestgrønland kan tåle fangster op til 80.000 tons i 2014. Fremover er der store usikkerheder omkring bestandens vækst dels på grund af de få nye rejer og på grund af forekomsten af torsk.

 

For yderligere oplysninger, kontakt:
Chef for Afdeling for Fisk og Rejer, Helle Siegstad på tlf.: +299 361200.

<- Tilbage

Foto: Carsten Egevang