Samme mængde rejer som sidste år kan fanges i 2019

01.11.18

Der kan fiskes 105.000 tons rejer i Vestgrønland i 2019. Den biologiske rådgivning om rejefiske-riet er hermed uændret fra 2018. I Østgrønland er rådgivningen for rejefiskeriet i 2019 ligeledes uændret på 2.000 tons. Rådgivningerne er afleveret til Naalakkersuisut, der fastsætter de endelige kvoter for hvor mange tons rejer der kan fiskes i Grønland.

Forskernes beregninger viser, at bestanden af rejer ved Vestgrønland ligger på et bæredygtigt niveau. Fangstniveauet ved Vestgrønland er fastsat med udgangspunkt i, at rejebestanden er stabil, det viser resultaterne både fra de biologiske undersøgelser, fra fiskeridata samt i model-beregninger.

Bestandsstørrelsen beregnes på baggrund af rejefiskeriets fangster, fangster pr. træk i rejefiskeriet, beregnet størrelse af rejebiomasse ud fra biologiske undersøgelser samt mængden af de torsk, der forventes at spise rejer. Den Nordatlantiske Fiskeriorganisation(NAFO) anbefaler på baggrund af dette et fangstniveau på 105.000 tons i Vestgrønland.

Den østgrønlandske rejebestand er på et lavt niveau, og rejefiskeriet har været begrænset til et mindre område på Østkysten ligesom fangsterne har ligget på et lavt niveau i de år. Grønlands Naturinstitut har pga. manglende skibskapacitet ikke haft mulighed for at foretage undersøgelser på Østkysten de seneste to år. Rådgivningen er derfor uændret.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Forsker i Afd. for Fisk og Skaldyr, AnnDorte Burmeister, på tlf. +299 361200 ell. mail: anbu@natur.gl

<- Tilbage

Foto: Carsten Egevang