Selvdøde lomvier fra Sydgrønland i 2014 døde af sult

09.09.16

De selvdøde lomvier, der i 2014 blev fundet i Sydgrønland, døde af sult. Sådan lyder dommen fra DTU Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet, og Grønlands Naturinstitut, der i samarbejde har undersøgt en stikprøve på 45 lomvier fra 2014. Resultaterne af disse undersøgelser blev for nylig offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift AVIAN DISEASES.

Undersøgelserne viste klart, at fuglene døde af sult, men konstaterede også det første tilfælde af fugleinfluenza blandt lomvier i Grønland. Undersøgelsen påviste lavpatogen fugleinfluenza af subtyperne H11N2 og H5N1 i flere af de undersøgte lomvier. Forskere på Grønlands Naturinstitut og DTU ser ingen grund til at slå alarm.

At virus er lavpatogen betyder, at den ikke er særlig sygdomsfremkaldende. Det er ikke ualmindeligt at finde lavpatogen fugleinfluenza i vilde fugle. I Grønland har DTU Veterinærinstituttet tidligere fundet virus i ekskrementer fra gråand, gråmåge og hvidvinget måge.

”Der er tale om relativt harmløs virus, som ikke umiddelbart overføres til mennesker. I øvrigt har fugleinfluenzaen sandsynligvis været til stede blandt lomvierne i længere tid, og nu har vi ved et rent tilfælde fundet den”, forklarer Seniorforsker Flemming Ravn Merkel fra Grønlands Naturinstitut.

Forskerne har en teori om, at de selvdøde lomvier i forvejen var pressede i forhold til fødegrundlaget. ”Måske var fuglene i forvejen i dårlig stand og var derfor ikke så modstandsdygtige, da vinterstormene satte ind”, understreger Flemming Ravn Merkel.

Fugleinfluenzaen formodes at være overført ved opblandingen af lomvier fra den vestlige og den østlige del af Nordatlanten i havet ud for Vestgrønland. Her overvintrer lomvier fra flere forskellige

<- Tilbage