Statusopgørelse over Nordvandspolyniet

23.11.17

“North Water Polynya Conference” løber af stablen fra i dag den 22. november frem til den 24. november 2017 i København. Her vil 80 konferencedeltagere, primært forskere fra Grønland, Danmark og Canada, fremlægge og diskutere, hvordan det står til med det marine økosystem i Nordvandspolyniet i Smith Sund mellem Nordgrønland og Canada. De nyeste forskningsresultater skal fremlægges, og fremtidige forskningsmål skal identificeres. Repræsentanter for fangere i området samt grønlandske, canadiske og danske myndigheder vil deltage i diskussionen af mulige fremtidige forskningsmål.

Nordvandspolyniet har kolossal betydning for dyrelivet og hele det økologiske system i regionen. Grønlands få polynier er udpeget som sårbare områder, der skal have en større bevågenhed end andre havområder.

Specielt klimaforandringerne er i fokus. Perioder med fastis omkring Nordvandspolyniet er blevet færre og kortere, og der kommer mere drivis i polyniet. Hvad kommer der til at ske med dyrelivet, hvis Nordvandspolyniet forsvinder som et stabilt fænomen? Det er et af de spørgsmål, der skal gennemdiskuteres i de kommende dage.

Konferencens nøgletemaer er:

  • Klimaændringer i de sidste 4000 år
  • Fysisk oceanografi, hav/is-dynamik og stabilitet af polyniet
  • Marin produktivitet og studier af fødenet
  • Bestande af marine pattedyr, fugle og fisk og vurdering af bæredygtighed i den nuværende brug af levende ressourcer samt nye potentialer
  • Forurenende stoffer, kilder, påvirkninger og tendenser
  • Skibstrafik, mine-, olie- og gasindustri.

Konferencen er arrangeret af Aarhus Universitet og Grønlands Naturinstitut og skal munde ud i en hvidbog om status og tendenser for Nordvandspolyniet, der vil kunne benyttes i fremtidig planlægning af forvaltning og klimatilpasning i området.

Forklaring om polyniet kan læses her: Link

Hent flere oplysninger om polyniet i konferencens hjemmeside: conferences.au.dk/now/.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Forsknings- og rådgivningschef i Arctic Research Center på Aarhus Universitet, Anders Mosbech (tlf. +45 29440203 eller e-mail: amo@remove-this.bios.au.dk).

Professor ved Grønlands Naturinstitut, Mads Peter Heide-Jørgensen (tlf. +45 40257943 eller e-mail mahe@remove-this.natur.gl).

<- Tilbage