Uændrede fangstniveauer for krabbefiskeri ved Vestgrønland

12.12.18

I de fleste forvaltningsområder har krabbebestanden været på et lavt niveau i flere år. Rådgivningen fra Grønlands Naturinstitut er baseret på biologiske undersøgelser i Disko Bugt og ved Sisimiut samt på data fra det kommercielle fiskeri i form af logbøger fra samtlige forvaltningsområder.

I Disko Bugt er bestanden på et lavt niveau. På baggrund af data fra både biologiske undersøgelser og data fra fiskeriet anbefales det, at fangstniveauet i 2019 ikke overstiger 400 tons.

I forvaltningsområde Sisimiut indenskærs er bestanden ikke længere for nedadgående. Det anbefales, at fangstniveauet i 2019 ikke overstiger 300 tons, hvilket er uændret i forhold til 2018.

I udenskærsområdet ved Sisimiut er bestanden af fiskbare krabber vokset, men andelen af nye krabber på vej ind i fiskeriet i det kommende år er lav. Derfor anbefales det fortsat, at området holdes lukket for fiskeri, indtil bestanden af krabber viser tegn på markant fremgang.

I Nuuk-Paamiut-området er bestanden stabil. Det anbefales, at fangstniveauet i 2019 ikke overstiger 200 tons i indenskærsområdet og 1.000 tons i udenskærsområdet.

Instituttet anbefaler, at der indføres en fiskerisæson fra marts til juli. Det vil sikre, at der kommer nye krabber til bestanden og vil forebygge fangst af ”bløde”, kommercielt ubrugelige krabber, der oftest ikke overlever at blive genudsat i havet.

 

For yderligere informationer, kontakt:

Forsker AnnDorte Burmeister på email anbu@remove-this.natur.gl eller tlf. +299 361200.

 

<- Tilbage

Foto: Grønlands Naturinstitut