Fugle

Ederfugl han med satellitsender.
Ederfugl han med satellitsender. Foto: Anders Mosbech.
Satellitsenderen indopereres i bughulen på fuglen.
Satellitsenderen indopereres i bughulen på fuglen. Foto: Anders Mosbech.

Du kan hjælpe forskningen ved at indsende oplysninger om fundet til Grønlands Naturinstitut!
Klik her og se hvad du skal gøre, hvis du finder eller fanger en fugl med ringe eller satellitsender?

Ringmærkning af fugle er en måde til at undersøge de grønlandske fugles trækbevægelser og har for flere arter også givet mange andre værdifulde oplysninger som f.eks. dødsårsager, alderssammensætning m.m. Det er en viden, der kun er mulig at indsamle i kraft af en aktiv deltagelse fra hele Grønlands befolkning. Mange af de fugle der findes er mærket i udlandet.

Ringmærkning af vilde fugle i Grønland sker med Ringe fra Zoologisk Museum, København og sker med forudgående tilladelse fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug jfr. § 20 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 2. marts 2009 om beskyttelse og fangst af fugle.

En kæmpe mærkningsindsats

I Grønland er der ringmærket mere end 280.000 fugle af 53 arter med metalringe fra Zoologisk Museum. Ringmærkningen, der påbegyndtes i 1926, er udført af mere end 300 ringmærkere overalt i Grønland.

Denne store indsats har resulteret i mere end 15.500 genfund og aflæsninger af 43 forskellige fuglearter. Dertil kommer mere end 2.000 fugle mærket i udlandet og genfundet eller aflæst i Grønland. De udenlandske mærkninger har tilføjet yderligere 14 arter til listen.

Viden fordrer aktiv deltagelse fra hele Grønlands befolkning

Dette materiale danner grundlaget for vores viden om den grønlandske fuglefaunas trækbevægelser og har for flere arter også givet mange andre værdifulde oplysninger om dødsårsager, alderssammensætning m.m. Det er en viden, der kun har været mulig at indsamle i kraft af en aktiv deltagelse fra hele Grønlands befolkning. Hovedparten af genmeldingerne skyldes en stor ringmærkningsindsats efter 2. Verdenskrig indtil 1980. Men især pga. udenlandske mærkninger genmeldes der stadig mellem 50 og 100 fugle årligt.

Nye metoder til mærkning af fugle

Især indenfor de sidste 20 år er der kommet flere nye metoder til mærkning af fugle. F.eks. kan nævnes farvemærkning, med benringe eller halsringe med individuel kode som kan aflæses med kikkert eller foto uden først at fange fuglene, samt mærkning med satellitsendere og geologgere. Disse metoder til at studere fuglene indgår som regel i artsspecifikke projekter. Metoderne er betydeligt mere omkostningskrævende end mærkning med metalringe i stor skala. Til gengæld kan de nye metoder på forholdsvis kort tid give en mængde nye data, som det i bedste fald ville tage meget lang tid at samle ind med traditionelle metoder og ofte vil det slet ikke kunne lade sig gøre.

Opdateret 08.06.2011