Satellitmærkning af hvaler

En satellitsender monteret på en narhval.
En satellitsender monteret på en narhval.  Foto: Mads Peter Heide-Jørgensen.
Nærbillede af satellitsender på en narhval.
Nærbillede af satellitsender på en narhval. Foto: Mads Peter Heide-Jørgensen.
En satellitsender monteret på en hvidhval.
En satellitsender monteret på en hvidhval.  Foto: Mads Peter Heide-Jørgensen.
En D-tag, af den type der sættes fast på til en grønlandshval med en sugekop. Normalt indsamles dette mærke efter nogle timer af forskerne der kan genbruge senderen.
En D-tag, af den type der sættes fast på til en grønlandshval med en sugekop. Normalt indsamles dette mærke efter nogle timer af forskerne der kan genbruge senderen. Foto: Fernando Ugarte.
Nærbillede af samme D-tag.
Nærbillede af samme D-tag. Foto: Fernando Ugarte.
Et såkaldt cylinder-tag med satellitsender der benyttes til sporing af storhvalers vandringer.
Et såkaldt cylinder-tag med satellitsender der benyttes til sporing af storhvalers vandringer. Foto: Fernando Ugarte.

Hvis du finder en satellitsender fra en hval

Finder du en satellitsender på eller fra en hval, så kontakt Grønlands Naturinstitut. Der kan være værdifulde data i senderen og nogle typer sendere kan genbruges. Husk at angive

  • Dit navn
  • Kontakt (email eller telefonnummer)
  • Position på GPS eller bedst mulige beskrivelse af lokaliteten
  • Dato for hvornår billedet er taget.

Se herunder oplysninger om de enkelte projekter og se fotos af satellitsendere.

Satellitsporing af narhvaler og hvidhvaler

Forskere har siden 1993 indsamlet oplysninger om narhvalernes bevægelser mellem Grønland og Canada. De første oplysninger blev indhentet fra Melville Bugten i Nordvestgrønland i 1993-1994 hvor 9 narhvaler for første gang blev sporet til deres vinteropholdsområder ved hjælp af satellitsendere. I perioden 1997-1999 blev 17 narhvaler sporet fra Bylot Island, og i 2000-2001 blev 22 narhvaler sporet fra Somerset Island.

Projektperiode: Løbende siden 1993

Type af mærkning: Satellitsendere. Se foto til højre.

Projektansvarlig: Mads Peter Heide-Jørgensen

Dykkemålere på grønlandshval og pukkelhval

Dykkemålere (D-tags) påsættes hvaler for at foretage detaljerede registreringer af deres adfærd i nogle timer. D-tags påsættes vha. en lang stang og fastgøres med en sugekop. Efter nogle få timer løsner måleren sig og flyder op til overfladen hvor den vha VHF-signaler kan samles op af forskerne. En D-tag kan genbruges mange gange.

Projektperiode: Løbende siden 2002

Type af mærkning: Flåd med måleudstyr. Se foto til højre.

Projektansvarlig: Malene Simon

Satellitsporing af storhvaler

Vågehval, finhval, pukkelhval og grønlandshval

Projektperiode: Løbende siden 2000

Type af mærkning: Satellitsender af typen cylinder-tag. Se foto til højre.

Projektansvarlig: Mads Peter Heide-Jørgensen

Opdateret 11.05.2011