Sæler

Sælmærke der sættes på baglufferne.
Sælmærke der sættes på baglufferne. Foto: Lars Maltha Rasmussen.
Klapmyds med satellitsender på isen i Østgrønland.
Klapmyds med satellitsender på isen i Østgrønland. Foto: Aqqalu Rosing-Asvid.

Sæler mærkes med et lille plasticmærke som sættes i bagluffen. Se et eksempel på et sælmærke på fotoet til højre.

Fanger du en sæl med et mærke, så send venligst mærket til
Grønlands Naturinstitut
Postboks 570
3900 Nuuk

Husk at angive

  • Dit navn
  • Kontakt (email eller telefonnummer)
  • Bedst mulige beskrivelse af lokalitet, hvis muligt position på GPS
  • Dato for fangsten

Satellitsporing af sæler

Der har tidligere været foretaget satellitsporing af klapmyds, ringsæl og grønlandssæl i Grønland. Det er i 2010 lykkedes at sætte satellitsendere på en gråsæl,2 store remmesæler, 3 grønlandssæler, en ringsæl og 6 spættede sæler i forbindelse med en undersøgelse bestilt af Råstofdirektoratet i forbindelse med den pligtige vurdering af virkninger på miljøet, VVM, inden start af efterforskningsaktiviteter. Læs mere om projektet her.

Formålet med at sætte satellitsendere på sæler og andre dyr er at kunne følge dem over så langt tid som muligt. Undgå derfor så vidt muligt at nedlægge sæler, der satellitsender. Skulle det ske, at du alligevel har fanget en sæl med en sender, så send venligst senderen til Grønlands Naturinstitut med samme oplysninger som ved sælmærket. Modtageren betaler portoen.

Opdateret 31.05.2017