Miljø og Råstoffer

Afdeling for Miljø og Råstoffer blev etableret ved Grønlands Naturinstitut i foråret 2014. Oprettelsen af afdelingen er en naturlig fortsættelse af Grønlands hjemtagelse af råstofområdet og Grønlands ønske om selv at kunne rådgive om miljøspørgsmål i forbindelse med råstoffer i landet. Opstart af afdelingen er sket med støtte fra den almennyttige fond Oak Foundation med hovedsæde i Schweiz og VILLUM Fonden i Danmark.

Afdelingen har som mission at yde Grønlands Selvstyre tværgående rådgivning vedrørende beskyttelse af det arktiske miljø i forbindelse med udnyttelse af den grønlandske undergrund. Denne rådgivning baseres på forskning, overvågning og samarbejde med andre rådgivnings- og forskningsinstitutioner. Formålet med rådgivningen er, at opretholde en god biologisk udvikling og sikre det traditionelle fødegrundlag for befolkningen samtidig med, at landets råstoffer kortlægges og udnyttes forsvarligt og bæredygtigt.

Blå lupin (Lupinus nootkatensis) er en invasiv art som kan brede sig over store områder på bekostning af lokale planter. Her fotograferet ved den nedlagte Nalunaq guldmine. (Foto: Morten Birch Larsen)
Opdateret 09.02.2016

Seneste nyt:

20.09.2017

Plastik affald i havet – et globalt og lokalt problem, også i Grønland

Temaaften om forekomst og miljøeffekter af affald i havet som opfølgning på undersøgelser udført i...

10.01.2017

Udgivelse af rapporter om radioaktive mineraler

Håndtering af miljømæssige konsekvenser knyttet til uranproduktion.

22.08.2016

Satellitbilleder af Grønland fra Kina til Grønland

Grønlands Naturinstitut havde i sidste uge besøg af en delegation af fire højtstående kinesiske...

19.08.2015

Nyt byggeri til uddannelse og forskning skydes i gang

Naalakkersuisoq for Miljø, Natur og Justitsområdet, Mala Høy Kúko og Naalakkersuisoq for...

Se alle nyheder