Bevægelsesmønstre hos rensdyr i Vestgrønland

Det undersøges hvordan rensdyrs bevægelsesmønstre påvirkes af landskabsændringer. Foto: Katrine Raundrup

Bevægelsesmønstre hos rensdyr i Vestgrønland (erhvervs-ph.d.-projekt). Projektet fokuserer på, hvordan korte og langvarige ændringer i det arktiske landskab påvirker den rumlige og tidsmæssige fordeling af rensdyr i Vestgrønland. Et af kernespørgsmålene er, hvorfor rensdyr bevæger – hvad driver deres bevægelser i løbet af året. Derudover fokuserer projektet på at kortlægge fødeøkologiske aspekter for rensdyrene. En poster omhandlende en del af projektet kan ses her (på engelsk).

For yderligere informationer kontakt Katrine Raundrup

Opdateret 24.02.2016