Monitering

Transplanteret prøve af snekruslav som bruges ved monitering for spredning af støv og tungmetaller ved minedrift. Foto: Yu Jia.

At monitere betyder at overvåge. En miljømonitering er en overvågning af miljøet – altså en overvågning af jord, vand, luft, planter og dyr. Det skal sikre, at der ikke sker en spredning af forurening, som kan udsætte mennesker, planter og dyr for giftige stoffer. 

Afdeling for Miljø og Råstoffer er i samarbejde med DCE involveret i miljømonitering på en række tidligere og igangværende miner i Grønland. De tæller bl.a. den nedlukkede guldmine, Nalunaq, ved Nanortalik og den igangværende rubinmine ved Qeqertarsuatsiaat/Fiskenæsset. Moniteringen udføres typisk ved at måle koncentrationer af en række stoffer i prøver fra vand, fjeldørred, ulk, muslinger, tang og lav. 

Vandprøverne bruges til at vurdere de øjeblikkelige koncentrationer i procesvand, spildevand, elve, søer og fjorde. Prøver fra fjeldørred, ulke, muslinger og tang bruges til at vurdere udledning og påvirkning over en længere periode, fordi de optager og akkumulerer en række forureningskomponenter – eksempelvis tungmetaller. Prøver af lav anvendes til at måle forureningsspredning med støvpartikler.

Opdateret 09.02.2016