Ledige stillinger

Foto: Carsten Egevang

Se venstre spalte for jobs på Pinngortitaleriffik.

Grønlands Naturinstitut er Grønlands Selvstyre's center for natur­forskning. In­sti­tuttet skal tilvejebringe det viden­skabelige grundlag for en bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer i og omkring Grøn­land samt til sikring af miljøet og den bio­lo­gi­ske mangfoldighed. Naturinstituttet rådgiver Grønlands Selvstyre i spørgs­mål relateret til de levende ressourcer. Instituttet er pla­ceret i Nuuk­ og be­skæftiger om­kring 60 med­arbejdere.

Opdateret 18.08.2017