Maskinist til "Sanna"

Maskinist søges til vores undersøgelsesskib ”SANNA” med tiltrædelse pr. 1 marts 2019.

SKIBET:

De nye forskningsskib er 30 m (under 500 GT) og forsynet med en Cummins hovedmotor K38-M Tier 2 (1000HK) og 2 Cummins QSM 11D generatoranlæg. Apteringen har plads til 16 mand (6 besætningsmedlemmer og 10 biologer).

STILLINGEN:

Du refererer til skipperen og dit ansvarsområde er primært skibets maskineri og andre tekniske installationer. Det forventes at du indgår sammen med skibets øvrige besætning i den daglige drift, medvirker til at udvikle og forbedre sikkerheden om bord, samt yder den nødvendige hjælp til biologerne med løsning af tekniske problemer. Du deltager også i de årlige togter, der normalt er af 4 til 5 måneders varighed i perioden maj til december (med mulighed for kortere ferie) og når skibet er oplagt for vinteren i Nuuk (december til april) fører du tilsyn med skibet, planlægger og forestår værftsophold i samarbejde med skipperen.

PERSONPROFIL

Uddannelse som maskinist med duelighedsbevis i motorpasning (mønstres som fisker). Vi lægger vægt på, at du er ansvarsbevidst, ædruelig og har en positiv indgangsvinkel til arbejdet, til medarbejdere og andre faggrupper ombord. Det vil være en fordel, om du behersker Microsoft Word og Excel på brugerniveau, men det er ingen betingelse, da oplæring kan finde sted.

ANSÆTTELSESVILKÅR

Løn- og ansættelsesvilkår, følger vilkårene i henhold til Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for ansatte der beskæftiges under Grønlands Naturinstituttet. Fast forhyrede på GN´s skibe en månedlig fast hyre tilsvarende 180 tjenestedage årligt. Påmønstrede dage udover 180 dage godtgøres med reguleringstakst for merdage som udbetales ved årets afslutning. Regulativet kan downloades fra hjemmesiden www.natur.gl eller fås ved at kontakte Administrationschef Kathrine Lund eller til skipper Rink Heinrich.

Der kan ikke stilles bolig til rådighed.

Ansøgning med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigel­se og eksamensbeviser m.v. fremsendes senest den 28. februar 2019 til: Grønlands Naturinstitut, att. Administrationschef Kathrine Lund Olsen, Boks 570, DK-3900 Nuuk, tlf.: 36 1200. Ansøgningen skal mærkes ”Stillingsopslag maskinmester”.

Opdateret 25.01.2019