Styrmand til "Sanna"

Styrmand søges til vores undersøgelsesskib ”SANNA” med tiltrædelse pr. 1. marts 2019.

SKIBET:

Forskningsskib er 30 m (under 500 GT) og forsynet med en Cummins hovedmotor K38-M Tier 2 (1000HK) og 2 Cummins QSM 11D generatoranlæg. Apteringen har plads til 16 mand (6 besætningsmedlemmer og 10 biologer).

OM STILLINGEN:

Du skal forestå den daglige drift i samarbejde med skipperen og generel vedligehold af skibet med reference til Instituttets administrationschef. I skal hjælpe biologerne og mandskabet med løsning af tekniske problemer og medvirke til at udvikle og forbedre sikkerhed om bord. I forventes at deltage i de årlige togter, der normalt er af 4 til 5 måneders varighed i perioden juni til december. I denne periode vil der være mulighed for en kortere ferie. Når skibet er oplagt for vinteren i Nuuk (december til maj), skal i fører tilsyn med skibet, planlægge og forestå værftsophold.

PERSONPROFIL

Uddannelse som fiskeskipper af 1. grad/Sætteskipper med sønæringsbevis.

Vi lægger vægt på, at du er ansvarsbevidst, ædruelig og har en positiv indgangsvinkel til arbejdet, til medarbejdere og andre faggrupper ombord.

Det vil være en fordel, at du har erfaring med fiskeri/trawling og du behersker Microsoft Word og Excel på brugerniveau, men det er ingen betingelse, da oplæring kan finde sted.

ANSÆTTELSESVILKÅR

Løn- og ansættelsesvilkår, følger vilkårene i henhold til Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for ansatte der beskæftiges under Grønlands Naturinstituttet.  Fast forhyrede på GN´s skibe forhyres med en månedlig fast hyre tilsvarende 180 tjenestedage årligt. Påmønstrede dage udover 180 dage godtgøres med reguleringstakst for merdage som udbetales ved den første kvartal ved regnskabsåret. Regulativet kan downloades fra hjemmesiden www.natur.gl eller fås ved at kontakte Administrationschef Kathrine Lund Olsen eller skipper Rink Heinrich.

Der stilles ingen bolig til rådighed. Ansøgning med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigel­se og eksamensbeviser m.v. fremsendes senest den 28. februar 2019 til: Grønlands Naturinstitut, att. Administrationschef Kathrine Lund Olsen, Boks 570, DK-3900 Nuuk, tlf.: 36 1200. Ansøgningen skal mærkes ”Stillingsopslag styrmand”.

Opdateret 25.01.2019