Grønlandsk jagtfalk overlever uheld.

Den unge jagtfalk som holder til på en bygning i Nuuk. Foto: Martin Kviesgaard.
Ringen viser at der er tale om jagtfalk der blev indbragt til Dyreinternatet i november 2008. Foto: Martin Kviesgaard.
Ringmærkningen af jagtfalken på dyreinternatet, december 2008. Foto Jens M. Rasmussen.
Den unge jagtfalk på dyreinterenatet. Foto: Susanne Markdal.

En skadet grønlandsk jagtfalk, der blev fundet afkræftet og ude af stand til at flyve har overlevet vinteren i Nuuk. Den unge jagtfalk holder endnu til i den sydlige del af Nuuk, hvor den regelmæssigt holder udkig over de nærliggende jagtmarker fra et altangelænder. Den har endda fået følgeskab af en anden ung grønlandsk jagtfalk, formentlig også en hun og de ses ofte sammen. Fotos af fuglen dokumenterer at der er tale om den samme fugl, idet den blev ringmærket af biolog Lars Maltha Rasmussen fra Grønlands Naturinstitut.

I midten af november 2008 indbragte Rene Olsen, hundefanger i Nuuk, en forkommen jagtfalk til Dyreinternatet. Den var blevet set siddende fast på en fjernsynsantenne og blev mobbet af ravne. Da Rene Olsen fandt den ude ved Qernertunnguit, bragte han den til Dyreinternatet i Nuuk, hvor Susanne Agnholt Markdal, modtog jagtfalken. En dyrlæge kunne konstatere, at den har fået skadet foden, men at det ikke var alvorligt. jagtfalken blev fodret og kom i god form inden den atter blev sluppet fri den 14. december. Forinden var den som nævnt blevet ringmærket, og vingemålet viste at der var tale om en hun. Hunner vejer mellem 25 og 35 % mere end hanner og har et større vingefang.

Jagtfalken har tilsyneladende holdt til i området, hvor den blev sluppet i den sydlige del af byen. Man ser ofte at selv små skader kan være fatale for rovfugle, der skal klare sig i den barske grønlandske natur. Det er derfor glædeligt, at den sjældne rovfugl klarede strabadserne så godt.

Selvom jagtfalken er vidt udbredt i Grønland, så er den overalt ret fåtallig, og man regner med at hele den grønlandske ynglebestand udgør mellem 225 og 500 par.

Jagtfalke yngler tidligst som 2-årige, og man må forvente, at de jagtfalke der endnu ses i Nuuk er ungfugle, der snart vil opsøge nye jagtmarker i bestræbelserne på at finde et yngleterritorium til næste år. De gamle jagtfalke, der yngler i den sydvestlige del af Grønland, kan allerede have lagt æg her midt i april. Læs mere om grønlandske jagtfalke her.

Jagtfalken er totalfredet, og må ikke holdes i fangenskab. Finder du en død jagtfalk skal den indleveres til Grønlands Naturinstitut. Læs her hvad du gør hvis du finder en død jagtfalk.

Opdateret 06.06.2019