Grindehval

Billede af grindehval i Norge. Foto: Fernando Ugarte
Billede af grindehval i Norge. Foto: Fernando Ugarte

Globicephala melas

Udseende og føde

Der findes to slags grindehvaler i verden og det er den lang-luffede grindehval, som findes tværs over Nordatlanten og i Grønland. Grindehval en er en stor sort delfin med en grå stribe fra brystet ned langs bugen. Den har lange luffer og en stor bred rygfinne og er derudover kendetegnet ved at have en meget stor og rund melon. Melonen er et fedtholdigt organ der ligger foran hjernekassen og som tandhvaler bruger til ekkolokalisering. De bliver 6-7 m lange og kan veje mellem 1300 kg (hunnerne) og op til 2.300 kg (hannerne). De kommer formodentlig til Grønland sent på foråret for at jage deres favoritbytte: blæksprutter.

Udbredelse

Grindehvaler findes i hele Nordatlanten og man regner med at den samlede population er på op mod en million dyr. Det er en oceanisk art, der lever i grupper på 10-100 nært beslægtede individer. Om sommeren ses den langs den grønlandske vestkyst men den største koncentration er vest for Store Hellefiskebanke, hvor de jager blæksprutter på dybt vand. Der er tilsyneladende en sammenhæng mellem havtemperatur og forekomst af grindehval i Grønland.

Status og forvaltning

Fangsten af grindehval svinger meget fra år til år men i gennemsnit bliver der fanget 150 pr. år. Ligesom for de andre delfinarter er der ingen forvaltning af grindehval.

Forskning

Udover at de indgår i hvaltællinger er der kun lavet mindre genetiske undersøgelser af grindehvaler i Grønland. Der foregår en del forskning på arten på Færøerne.

Opdateret 06.06.2019