Hvalros i øst og vest

Hvalros med satellitsender til korrektion for bl.a. dykkedata. Foto: Fernando Ugarte
Hvalrosser på isflage i Nord Østgrønland under flytællingen i 2009. Foto: Lars Witting

Hvalrosser er en særlig vanskelig art at optælle. De forekommer mest i klumper, som kun kan findes ved intensive flyvninger. Hvalrosserne kan være i vandet, ligge på isflager eller opholde sig på land.

Der er forskellige korrektionsfaktorer alt efter, hvor hvalrosserne er set. Samtidig er det vanskeligt at indsamle data til korrektionsfaktorerne, fordi man er nødt til at opsøge hvalrosserne, når de ligger på land eller is for at sætte satellitsenderne på dem.

Vestgrønland

I Vestgrønland er hvalrosserne optalt om vinteren, når de ligger på isen over bankerne. Her er dyr set på is og i vandet begge medregnet, og lignende fremgangsmåde er benyttet i Nordvandsområdet, hvor hvalrosserne er optalt sidst i maj måned.

Østgrønland

I Østgrønland er hvalrosserne optalt på bankerne ud for Nordøstrundingen og samtidig er dyr som opholder sig på land langs kysten blevet optalt. Tallene er korrigeret for neddykkede dyr og for hvalrosser som 'ikke er hjemme' på landgangpladsen under optællingen.

Se skematisk oversigt af resultaterne fra Pinngortitaleriffiks optællinger af de enkelte arter af hvaler, sæler og hvalrosser i Grønland 2005- 2015. Opdateret d. 28. oktober 2015.

Opdateret 10.11.2015