Årsberetninger

Årsberetning 2018

Årsberetning 2018

Med 168 publikationer i form af videnskabelige artikler, mødedokumenter og rapporter blev 2018 et produktivt år for Pinngortitaleriffik. Faglig opkvalificering og en høj grad af fastholdelse af det tekniske og videnskabelige personale sikrede samtidig en fortsat stigning i den samlede kompetence og anciennitet ved institutionen, der med udgangen af året mønstrede en samlet ansættelseserfaring på rekordhøje 590 år.

En ting blev dog ikke ældre i 2018, idet Pinngortitaleriffik måtte beslutte at skrotte instituttets havgående undersøgelsesfartøj ”Paamiut”. Efter 47 års virke i Grønland, først som torsketrawler for Den Kongelige Grønlandske Handel, og i de sidste 26 år som forskningsfartøj var det nødvendigt, men også vemodigt at skille sig af med fartøjet. Takket være en meget dedikeret besætning har Pinngortitaleriffik med stolthed drevet skibet i de mange år, og herigennem være i stand til at indsamle nogle af institutionens vigtigste videnskabelige data.

Gennem 2018 er der herefter forløbet en parallel proces og enestående indsats på flere plan, såvel politisk, departementalt, økonomisk og teknisk. Herigennem er det på rekordtid lykkedes at tilvejebringe beslutningsgrundlag og bevilling til et nybygget forskningsfartøj. Det er en meget stor og langsigtet investering i forskningsinfrastrukturen i Grønland, som vil give sit afkast gennem de næste generationer, og som tydeligt viser opbakning og forståelse for Pinngortitaleriffiks virksomhed.

Klaus Nygaard
Direktør

Årsberetning 2016
Årsberetning 2015
Årsberetning 2014
Årsberetning 2013
Årsberetning 2012
Årsberetning 2011
Årsberetning 2010
Årsberetning 2009
Årsberetning 2008
Årsberetning 2007
Årsberetning 2006
Årsberetning 2005
Årsberetning 2004
Årsberetning 2003
Årsberetning 2002
Årsberetning 2001
 

 

 

 

 

Opdateret 09.07.2019