Årsberetninger

Årsberetning 2016

03.03.2017

Årsberetning 2016

Det lykkedes på ny for Pinngortitaleriffik at markere sig som en seriøs forskningsinstitution med relevant og aktuel viden om natur og miljø i 2016.

Ikke færre end 126 videnskabelige artikler, dokumenter og rapporter blev det til.

Forskningen om klimaforandringernes konsekvenser blev sikret på ny, da den daværende naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Nivi Olsen sammen med den danske Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs i sommeren 2016 fornyede aftalen om drift af Klimaforskningscentret for en flerårig periode.

Samtidig blev en anden aftale om fortsatte ph.d.- og post doc.-stipendier i Grønland også underskrevet af de to parter.  Derved kunne to ph.d.- og to postdoc-stipendier uddeles efter prioritering i Grønlands Forskningsråd inden for alle forskningsgrene.

De her nævnte aftaler styrker den arktiske forskningskompetence og et stærkt dansk-grønlandsk forskningssamarbejde.

Sidst på året kunne der holdes rejsegilde for den kommende nye bygning til brug for naturvidenskabelige uddannelser i Grønland og Grønlands Center for Sundhedsforskning. Dette vil fremme Grønlands uddannelser og forskningskompetencer. Den nye bygning skal stå klar til brug i løbet af sommeren 2017.

På den internationale forskningsarena satte Grønlands Naturinstitut et tydeligt fodaftryk i 2016. Det skete, da en ph.d.-studerende fra Grønlands Naturinstitut og Københavns Universitet sammen med en række internationale samarbejdspartnere - og ikke mindst den studerendes studievejleder fra Grønlands Naturinstitut - havnede på forsiden af det prestigefyldte videnskabelige tidsskrift 'Science', og herefter blev citeret på forsider i medier over hele verden.

Det var nemlig lykkedes for forskerteamet, som de første på verdensplan, at beregne grønlandshajens alder. Af de 28 undersøgte grønlandshajer viste en sig at være mere end 272 år gammel.

Grønlands Naturinstitut var repræsenteret ved professor Søren Rysgaard, da USA's daværende udenrigsminister John Kerry fremsatte et ønske om at få indblik i klimaforandringernes konsekvenser for Arktis ved et besøg i Grønland. Også EU's formand Donald Tusk fra Polen fik den samme informationspakke ved et besøg. Denne viden lovede EU-formanden at gå videre med til topmødet om klima COP 21-aftalen i Paris i 2016.

Disse og mange andre resultater fra Grønlands Naturinstitut er nu at læse i den nye årsberetning for 2016.

Rigtig god læsning

Klaus Nygaard

Direktør

Årsberetning 2015
Årsberetning 2014
Årsberetning 2013
Årsberetning 2012
Årsberetning 2011
Årsberetning 2010
Årsberetning 2009
Årsberetning 2008
Årsberetning 2007
Årsberetning 2006
Årsberetning 2005
Årsberetning 2004
Årsberetning 2003
Årsberetning 2002
Årsberetning 2001

 

 

 

 

Opdateret 25.04.2017