Årsberetninger

Årsberetning 2017

18.05.2018

Årsberetning 2017

Pinngortitaleriffiks 5-årige strategiperiode for 2013-17 udløb med udgangen af 2017. Et af målene i perioden var at udvikle naturvidenskabelig undervisning i Grønland, og det blev der i 2017 sat en flot milepæl for med indvielsen af en ny 1.500 kvadratmeter stor bygning til Center for Naturvidenskabelige Uddannelser og Grønlands Center for Sundhedsforskning. Bygningen er opført efter fælles donation fra en række private fonde og rummer topmoderne undervisningsfaciliteter, bl.a. to store og meget veludstyrede laboratorier. Hertil kommer kontorarbejdspladser, frysefacilitet og gæstelejligheder. Bygningen er et stærkt aktiv i den videre proces for opbygning og forankring af viden og kompetence i Grønland.

Driften af den ny bygning og naturvidenskabelig masteruddannelse er kommet på Finansloven, og der er herigennem skabt et solidt fundament for videreudvikling.

Strategimålet for opbygning af miljøvidenskabe-lig kompetence ved Pinngortitaleriffik blev også opfyldt, idet startfasens fondsfinansiering blev afløst af en samarbejdsaftale med Miljøstyrelsen for Råstoffer. Derved sikres den videre opbygning ved Pinngortitaleriffik af Afdeling for Miljø og Råstoffer, som etableredes i 2014.

Bevillingsmæssigt blev 2017 et rekordår både med hensyn til basisfinansiering og ekstern finansiering. Det gav sig til udtryk i styrkelsen af medarbejderstaben, øget aktivitet og stor viden-skabelig produktion. Instituttet har herunder udvidet antallet af bestande af levende ressourcer, der overvåges løbende, og bl.a. er aktivite-ter vedr. pelagiske fiskeressourcer udvidet betydeligt.

Flere tværvidenskabelige og tværdisciplinære forskningsprojekter er etableret, og både det interne samarbejde mellem instituttets afdelinger og Klimaforskningscentret og samarbejdet internationalt er blevet styrket gennem 2017 for at øge viden om sammenhængene mellem menneske, klima og økosystem.

Klaus H. Nygaard
Direktør

Årsberetning 2016
Årsberetning 2015
Årsberetning 2014
Årsberetning 2013
Årsberetning 2012
Årsberetning 2011
Årsberetning 2010
Årsberetning 2009
Årsberetning 2008
Årsberetning 2007
Årsberetning 2006
Årsberetning 2005
Årsberetning 2004
Årsberetning 2003
Årsberetning 2002
Årsberetning 2001
 

 

 

 

 

Opdateret 19.05.2018