Andre aktiviteter

Andre aktiviteter - Fisk og Skaldyr

 

2017

Hedeholm R. Reviewer for Scientific reports

Nogueira A. Reviewer for Thalassas

2016

PhD supervision of Søren Lorenzen Post. Nuuk and Copenhagen.

2015

Burmeister AD, Chairman of ICES WGCRAB

Burmeister AD, NAFO Designated expert Westgreenland shrimp stock

Hedeholm R. Chairman of NWWG

2014

Burmeister A, Hammeken AN. Kursus. ICES Ad-vance stock assessment. København

Heilmann L. DTU Aqua, udvekslingstogt med Dana i Østersøen, 17 dage i november

Jacobsen R, Søgaard D, Arendt K, Pedersen TJ, Blicher M, Hedeholm R og Ugarte F - Kursus: adjunt pedagogicum, modul 1. D. 20.-22 okt. Ilimmarfik

2013

Besøg af GU i Kobbefjord/Kangerluarssunguaq feltstation, undervisningsprojekter, 20. – 22. august, Nuuk

Kulturnatten 2013. 26. januar, Pinngortitaleriffik, Nuuk

Solari AP. Senior advisor (head developer of new mathematical and experimental frameworks for the sustainable exploitation of cephalopod/fish stocks in the African upwelling areas) as per request and approved by the European Commission (EC), Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries (DG MARE), Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) and Government of Mauritania

2012

Burmeister, AD. Reviewer for Fishery Bulletin

2011

Burmeister, AD. Reviewer for Fishery Bulletin

Hedeholm R. Reviewer for Marine Biology

2010

Afdeling for fisk og skaldyr, strategiworkshop, 4 - 8. febr., Grønlands Naturinstitut Afdeling for pattedyr og fugle, strategiworkshop, 2 - 3. nov., Grønlands Naturinstitut

Kulturnat i Nuuk. Alle medarbejdere stiller hvert år op til Kulturnatsarrangementet. D. 23. januar 2010 besøgte 1148 gæster Pinngortitaleriffik/Grønlands Naturinstitut og Klimaforskningscenter.

Nymand J, Raundrup K, Lund H. Indsamling af makroalger til Danisco, 1 oktober, Godthåbsfjorden, Nuuk

2008

Siegstad, H .Medlem af KVUG (Kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland) Udpeget som medlem af det udvalg der uddeler KIIP midler (2 møder). Deltager løbende som tilforordnet i Fiskerirådsmøder (5-10 møder per år).

Sünksen, K., Ekstern vejleder for specialestuderende, Mette Rasmussens biologiske speciale:”A 22 year growth chronology based on the growth of Cod (Gadus morhua) from Nuuk fjord, Western Greenland.”

Sünksen, K., Undervisning af Natur og teknik holdet på HTX i Sisimiut. ”Torskens biologi og prøvetagning af torsk”. Sisimiut 4. og 6. februar.

2007

Siegstad, H. Deltager løbende som tilforordnet i Fiskerirådsmøder (5-10 møder per år). ’

Siegstad, H. Formand for bestyrelsen i Grønlands Statistik. (2 møder).

Siegstad, H. Medlem af KVUG (Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland)

Siegstad, H. Udpeget som medlem af det udvalg der uddeler KIIIP midler (2 møder).

Sünksen, K. Deltager i Fiskerirådets torskeforvaltningsgruppemøder.

2006

Bergström, B. Appointed “Staff Anonymous Referee” for Marine Ecology Progress Series

Bergström, B. Appointed Expert: The Research Council of Norway (both generally in the field of marine biology and as a member of the panel of experts evaluating marine science proposals for the Norwegian part of the International Polar Year 2007-2008). The panel of experts convened in May 2006 and reviewed proposals for about 250 million NOK.

Bergström, B. Associate Editor of Journal of the NAFO Journal of Northwest Atlantic Fisheries Science in the field of Invertebrate Fisheries Biology in 2005. In this capacity I have reviewed 3 papers during 2006

Bergström, B. Guest scientist. South West Fisheries Center, Scripps Campus La Jolla USA Augusti 2006 10 days. Estimation of B0 and regional biomass density of Nordic Krill, Meganyctiphanes norvegica

Bergström, B. Referee for “Archiv for Hydrobiologie” Siegstad, H. Medlem af KVUG (Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland)

Boje, J. VPA-kursus, kursus i bestandsevalueringsmetoder, hands-on, 30. januar – 3. februar. Nuuk

Carl, J. Ekstern vejleder for to specialestuderende på Århus Universitet på projektet ”Hvad spiser torsken”. Maveundersøgelser af torsk i Grønland.

Carl, J. Ekstern vejleder for to specialestuderende. Agn preferens hos krabber og hellefisk.

Hvingel, C. Bayesian Modelling workshop, workshop i brug af Winbugs til stokastiske bestandsanalyser, 22. - 26. marts, Nuuk

Siegstad, H. Deltager løbende som tilforordnet i Fiskerirådsmøder (5-10 møder per år).

Siegstad, H. Udpeget som medlem af det udvalg der uddeler KIIP midler (2 møder). Siegstad, H. Formand for bestyrelsen i Grønlands Statistik. (4 møder)

2005

 Burmeister, A., 2005. Reproductive potential of snow crab in Greenland waters. Ph.D. Mundtlig eksamen/ foredrag på University de Rimouski, Quebec. 1. april, Quebec, Canada.

Carl, J., 2005. Ekstern vejleder for to specialestuderende. Agn præferens hos krabber (Chionoecetes opilio) og hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides).

Carl, J., 2005. Ekstern vejleder for to studerende i biologisk projektarbejde:Maveundersøgelser af torsk og uvaq i Godthåb fjord og fjordene omkring Sisimiut.

Andre aktiviteter - Pattedyr og Fugle

2017

Cuyler C. – Reviewer for Polar Biology

Cuyler C. – Reviewer for Rangifer

Cuyler C. Chair for MoxNet, CBMP – Terrestrial Muskox Knowledge Network

Cuyler C. Greenland representative to CBMP – Terrestrial Steering Group

Cuyler C. Member CARMA international caribou network

Cuyler C. Member CBMP – Terrestrial Mammal Expert Group

Cuyler C. Member of AMAPs AACA-BBDS project and co-author on 2017 report.

Hansen RG, Heide-Jørgensen MP, Rosing-Asvid A, Ugarte F, Witting L. Members of the Scientific Committee of NAMMCO

Hansen RG. Chair of the Scientific Working Group of the Joint Commission on Narwhals and Beluga (JCNB)

Hansen RG. Participation in course on Spatial Point Process Modelling, January 11-13, Cape Town, South Africa

Hansen RG. Reviewer for Arctic

Hansen RG. Reviewer for Polar Biology

Hansen RG. Reviewer for the NAMMCO Scientific Publications series

Laidre KL, Ugarte F. Members of IUCNs Polar Bras Specialist Group

Laidre KL. Member of the Scientific Working group of the Canada-Greenland Joint Commission on Polar Bears

Merkel, FR. Censor ved kandidat eksamen: Breeding ecology and thermal stress behaviour of incubating Arctic Skuas, Stercorarius parasiticus, on the Faroe Islands. 7. september. Københavns Universitet

Merkel, FR. Reviewer for Methods in Ecology and Evolution

Merkel, FR. Reviewer for Polar Biology

Merkel, FR. Reviewer for Seabirds

Pedersen TJ, Ugarte F. Greenland representatives of the steering group of CAFF/CBMP-Marine

Rosing-Asvid, A. Reviewer for Polar biology (3 papers)

Tervo OM. Eksaminer for Pinti J. ”Passive Acoustic monitering of Cetaceans”. Project work. Danmarks Tekniske Universitet, 12. januar. København.

Ugarte F, Laidre K. Members of the Marine Mammal Expert Network, CAFF/CBMP-Marine

Ugarte F, Siegstad H. responsible for university course about fisheries and hunting in Greenland, Ilimatussarfik, April 21 – May

Ugarte F. Permanent participant of the Canadian Polar Bear Technical Committee

Witting, L. Member of IWC scientific committee

2016

Cuyler C. Member CBMP Terrestrial Steering Group, Lead CBMP Terrestrial Mammal Expert group, Chair for CBMP – Terrestrial Muskox Knowledge Network (MoxNet), member CBMP – Terrestrial Caribou Network (CARMA), Scientific Committee First Muskox Health Ecology Symposium 

Hansen RG. Reviewer for Polar Science, Advances in Polar Science, ARCTIC, African Journal of Marine Science, Chair of JCNB SWG, Editor NAMMCO Scientific Publications, Member of NAMMCO Scientific Committee

Heide-Jørgensen MP, member of NAMMCO’s Scientific Committee IUCN Red List Assessor Training Workshop, 18-21 januar. Nuuk

Laidre KL. Member of IUCN’s Polar Bear Specialist Group, IUCN’ Cetacean Specialist Group, Scientific Working Group of the CanadaGreenland Joint Commission on Polar Bears and the Marine Mammals Expert Network of the CBMP-Marine 

Merkel FR. Reviewer for Arctic, member of CA-FF/C-Bird expert group

Rosing-Asvid A. Member of ICES/NAFO/ NAMMCO Working Group on Harp and Hooded seals and of NAMMCO scientific committee

Tervo U. Reviewer for Royal Society open science, Polar Biology, vejleder I student projekt om akustik for DTU

Ugarte F. Member of IUCN’s Polar Bear Specialist Group, Canadian Polar Bear Technical Committee, NAMMCO Scientific Committee, CBMPMarine Steering Committee and the Marine Mammals Expert Network of the CBMP-Marine 

Witting L, member of NAMMCO and IWC Scientific Committees  Videnskabelig kvalificering 

2015

Boye, TB. Kursus, Effekter af undervandsstøj i havmiljøet, 13-14. april, Århus

Boye, TB. kursus, Sharepoint, 20.-22. april, Nuuk

Boye, TB. Reviewer for Journal of Wildlife Management and Wildlife Monographs

Cuyler C. Greenland representative to CBMP – Terrestrial Steering Group

Cuyler C. Lead for CBMP – Terrestrial Muskox Knowledge Network

Cuyler C. Medlem CARMA international caribou network

Cuyler C. Medlem CBMP – Terrestrial Mammal Expert Group

Cuyler C. Reviewer for CHARS Canadian High Arctic Research Station project proposals

Cuyler C. Reviewer for Proceedings of the Royal Society B

Cuyler C. Reviewer for Rangifer

Hansen, R. Chair of JCNB Joint Commission of Narwhals and Belugas

Hansen, R. Kursus, Introduction to Statistical Modelling Workshop, Januar 14-16. St. Andrews, Skotland

Hansen, R. Kursus, Workshop: Spatial models for distance sampling data using R and ArcGIS”, 26-30. Okstober, Durham, USA

Hansen, R. Reviewer for Arctic

Heide-Jørgensen, MP. Censor på Statens Naturhistoriske Museum, København , Danmark, 8 april 2015

Heide-Jørgensen, MP. Eksaminator ved Laia Agusti og Barbara Eva Laesser’s bachelor eksamen, 9.februar Statens Naturhistoriske Museum

Heide-Jørgensen, MP. Ekstern vejleder på Nynne Hjort Nielsenøs Del A eksamen, Århus Universitet, Roskilde, Danmark, 9 december 2015

Heide-Jørgensen, MP. Formand for NAMMCO’s TNASS2015 Steering Group

Heide-Jørgensen, MP. Medlem af seismic gruppen under GN og DCE

Heide-jørgensen, MP. Medlem af styregruppen for NAMMCO’s Symposium on disturbance of Arctic marine mammals

Heide-Jørgensen, MP. Reviewer for Polar Biology, Arctic og Journal of Cetacean Research and Management

Ugarte F and Siegstad H, Fisheries and Hunting in Greenland, from biological advice to management. Kursus på Grønlands universitet, 4. februar-21. april

Ugarte F, deltagelse i kursus om Sharepoint, 20.-22. april, Nuuk

Ugarte F, deltagelse i Adjunkt Pædagogikum kursus, modul 3; Ilisimatusarfik, 2.-8. marts, Nuuk

 

2014

Cuyler C. Grønlands repræsentant CBMP - Terre-strial Steering Group

Cuyler C. Member CARMA international caribou network

Cuyler C. Member CBMP - Terrestrial Mammal Expert Group

Cuyler C. Member CBMP - Terrestrial Muskox Network Group

Cuyler C. Reviewer for Polar Biology, POBI-D-13-00290

Cuyler C. Reviewer for Polar Biology, POBI-D-14-00226

Cuyler C. Reviewer for Wildlife Biology, ID WLB-00034

Heide-Jørgensen, MP: Eksaminering af Mads Schultz i forbindelse med bachelor eksamen, 5. februar

Heide-Jørgensen, MP: Eksaminering af Stine Deepika Christiansen i forbindelse med bachelor eksamen, 23. april

Jacobsen R, Søgaard D, Arendt K, Pedersen TJ, Blicher M, Hedeholm R og Ugarte F - Kursus: adjunt pedagogicum, modul 1. D. 20.-22 okt. Ilimmarfik

Merkel, FR. Reviewer for Condor

Merkel, FR. Reviewer for Waterbirds

Merkel, FR. Reviewer for Wildlife Society Bulletin

Tervo, OM. Reviewer for Journal of Acoustical Society of America

Tervo, OM. Reviewer for PlosOne

Tervo, OM. Reviewer for Polar Biology

Tervo, OM. Statistical Modelling Workshop, 21.-24. januar. St. Andrews, Skotland

2013

Besøg af GU i Kobbefjord/Kangerluarssunguaq feltstation, undervisningsprojekter, 20. – 22. august, Nuuk

Born E, Laidre K, Hegelund P. Deltagelse i dokumentarfilm ”Isbjørneundersøgelser i Grønland”, Jagtmagasinet, DK4, 35 minutter, Danmark, Grønland

Born EW, Førsteopponent ved Magnus Andersens Dr. philos. afhandling og forsvar, 16. marts, Tromsø Universitet, Norge

Born EW, Reviewer for - og citeret i - ”The unexpected walrus”, National Geographic, Vol 224 No. 6: 116-129

Cuyler C. Member Executive Committee, International Arctic Ungulate Society

Cuyler C. review of manuscript for Ecography 

Cuyler C. review of manuscript for Journal of Mammalogy

Heide-Jørgensen MP. Associate editor for Animal Conservation

Heide-Jørgensen MP. Hovedvejleder for Mads Schultz, Heide-Jørgensen MP. Reviewer for Journal of Cetacean Research and Management, Biological Conservation, Marine Ecology Progress Series

Kulturnatten 2013. 26. januar, Pinngortitaleriffik, Nuuk

Nielsen NH. Medvejleder for Mads Schultz (BA project)

Witting L. peer-Review for NAMMCO Scientific Publications og National Science Foundation of USA

2012

Born EW. Reviewer for Mar Mamm Sci

Cuyler C. Eksaminator ved Jillian Steeles forsvar af speciale ved Universitet af Calgary, 12. december

Cuyler C. Member Executive Committee, International Arctic Ungulate Society

Cuyler C. Member of Science Steering Group for ISAC (International Study of Arctic Change) Hedeholm R. Reviewer for Marine Biology

Heide-Jørgensen MP. Eksaminator og ekstern vejleder i Eva Garde ph.d.-forsvar, ”Past and present population dynamics of narwhals Monodon monoceros”. 20. februar, Københavns Universitet Internt fagligt seminar, 31. januar - 2. februar Internt fagligt seminar: Ilisimasavut

Witting L. Chair of NAMMCO Scientific Committee Witting, L. Peer-review for Acta Biotheoretica, Population Ecology, Annals of the New York Academy of Sciences

2011

Born EW. Reviewer for Mar Mamm Sci

Cuyler C. Eksaminator ved Jillian Steeles forsvar af speciale ved Universitet af Calgary, 12. december

Cuyler C. Member Executive Committee, International Arctic Ungulate Society

Cuyler C. Member of Science Steering Group for ISAC (International Study of Arctic Change)

Heide-Jørgensen MP. Eksaminator og ekstern vejleder i Eva Garde ph.d.-forsvar, ”Past and present population dynamics of narwhals Monodon monoceros”. 20. februar, Københavns Universitet Internt fagligt seminar, 31. januar - 2. februar Internt fagligt seminar: Ilisimasavut

Nymand J. Workshop ”Distance Sampling” om arbejde med bestandsestimater af pattedyr og fugle, afholdt af Centre for Research into Ecological and Environmental Modelling, University for St Andrews, 27. - 31. august, St Andrews, Skotland

Witting L. Chair of NAMMCO Scientific Committee Witting, L. Peer-review for Acta Biotheoretica, Population Ecology, Annals of the New York Academy of Sciences

2010

 Egevang C. Konsulent for National Geographic i forbindelse med udarbejdelse af posteren ”Animal Journeys” omhandlende vandringer i dyreverden vedlagt National Geographic Magazine November 2010

Born EW (2010) Chair of Canada-Greenland Joint Commission on Polar Bears

Born EW (2010) Formand for IUCNs Internationale Isbjørnespecialistgruppe

Born EW. Vurdering af ansøgere til forskningsstillinger ved Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Arktisk Miljø/Århus Universitet GCRC Humboldt University (Berlin) – Tour of the Institute. 1. juni

Cuyler C. Reviewer for Climate Change Egevang C. Reviewer for Waterbirds

Egevang, C. Bidragsyder med data om havternens træk til OBIS-SEAMAP (http://seamap.env.duke.edu/) – web portal om marine dyrs vandringer

Egevang, C. Konsulent for Experimentariet, Hellerup i forbindelse med udarbejdelse af udstilling ”Tangible Earth – Vores Håndgribelige Kolde” – en digital interaktiv globus omhandlende bl.a. vandringer i dyreverden.

Egevang, C. Konsulent for NATIONAL MUSEUM OF EMERGING SCIENCE AND INNOVA- TION, Japan i forbindelse med præsentation af havternens vandringer ved Convention on Biological Biodiversity, COP 10, Nagoya, Japan.

Heide-Jørgensen MP. Reviewer for Arctic; Endangered Species Research; Journal of Cetacean Research and Management; Marine Ecology Progress Series; Marine Mammal Science; Polar Biology

Heide-Jørgensen MP. Specialevejleder for Rikke Guldborg Hansen, Københavns Universitet Hvass S. Udveksling, Østersøtogt på forskningsskibet DANA, 3 - 20 nov.

Kulturnat i Nuuk. Alle medarbejdere stiller hvert år op til Kulturnatsarrangementet. D. 23. januar 2010 besøgte 1148 gæster Pinngortitaleriffik/Grønlands Naturinstitut og Klimaforskningscenter.

Laidre K. Reviewer for Arctic; Marine Ecology Progress Series; Marine Mammal Science; Polar Biology

Merkel F. Reviewer for Arctic; Polar Biology

Nymand J, Raundrup K, Lund H. Indsamling af makroalger til Danisco, 1 oktober, Godthåbsfjorden, Nuuk

Rosing-Asvid A. Reviewer for Polar Biology

Simon M. Reviewer for Journal of the Acoustical Society of America; Marine Mammal Science; Polar Biology

Witting (2010) chair of Nammco Scientific Commitee

Witting L (2010) Chair of NAMMCO Scientific Committee

Witting L. Reviewer for Ecological Modelling.

2009

Labansen A, AK Madsen, SL Jacobsen og Blicher ME. Deltagere (og uofficielle vindere) af årets Air Greenland stafet Klimaforskningscenter strategi workshop, 22 - 23. november, Pinngortitaleriffik Personaleseminar Pinngortitaleriffik, 2. december, Katuaq, Nuuk

Simon M. Eksaminator ved Tenna Boye’s kandidat eksamen, 4. februar, Aarhus Universitet

2008

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Departementet for Infrastruktur og Miljø, Pinngortitaleriffik. KNAPK, TPAK, TIMMIAQ, AVATAQ. August 2008. Fuglearbejdsgruppens anbefalinger til landsstyret angående mulig revidering af gældende fuglebekendtgørelse. Grønlands Hjemmestyre. Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug. 31. sider.

Labansen, A. L. Deltagelse i Uddannelsesdagene på GU i Nuuk og Aasiat og HTX skolen i Sisimiut. 25. november – 3. december.

Merkel, F.R., Arctic Biodiversity Assessment Steering Committee member.

Merkel, F.R., Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF), videnskabelig rådgiver vedr. det grønlandske formandskab.

Rasmussen, L.M. Notat af 21. maj 2008 vedr. § 8 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 29. februar 2008 om beskyttelse af fugle. 4 s.

Rosing-Asvid, A. Status notat om Spættet sæl: om behov for fredning. Notat til Hjemmestyre.

Ugarte, F. Deltager i arbejdsgruppen om fangerseminar. Tovholder: Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

Ugarte, F. og Labansen, A. L. Medlemmer på vegne af Grønland og Danmark i Circumpolar Biodiversity Monitoring Program CBMP, Marine Experts Group

2007

Egevang, C. ”Billedbehandling for Pinngortitaleriffiks ansatte” intern foredrag, sep. 07 Lakseindsamlinger med forskere fra USA og Canada i Nuuk på brædtet 2007, august - november.

Labansen, A. L. Uddannelsesdagene på GU Nuuk, 2007.

Rasmussen, L.M. Referee for Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift

Simon, M. Stress kursus. Pinngortitaleriffik. 25. Maj, 2007

Simon, M. VHF kursus. Pinngortitaleriffik. 21 – 24. Maj, 2007.

Ugarte, F. Deltager i arbejdsgruppen om etablering af et dataindsamlingssted for observationer af forskellige natur-, miljø- eller dyrefænomener. Tovholder: Direktoratet for Miljø og Natur.

Ugarte, F. Deltager i arbejdsgruppen om fangerseminar i 2008. Tovholder: Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

2006

Labansen, A. uddannelsesdage i Sisimiut (HTX) og Nuuk (GU), 2006.

NOAA hjemmeside om narhval undersøgelser. GN Bestyrelses møder d. 17. januar. d. 04. og 07. april d. 21. November

2005

Born, Erik W., 2005. 1. opponent ved Ph.D.-forsvar på Norges Fiskerihøjskole. 28.-30. november,Tromsø, Norge.

Heide-Jørgensen, M.P., 2005. Ekstern vejleder ved specialeeksamen ved Københavns Universitet med titlen Aldersbestemmelse af narhvaler ved Vestgrønland. 21. november, København.

2004

Born, E.W., 2004. Censor ved candidat-eksamen i biologi. Århus Universitet. 9. juli, Århus.

Born, E.W., 2004. Vejleder for phd.studerende, der forvarede sin phd. vedr. hvalrossers energiomsætning på Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole. 30. januar, København.

Andre aktiviteter - Klimaforskningscenteret

2017

Bouchard C. Reviewer for Fisheries Research

Bouchard C. Reviewer for ICES Journal of Marine Sciences

Bouchard C. Reviewer for Polar Biology

Bouchard C. Reviewer for Progress in Oceanography

Meire L. Reviewer for Arctic, Antarctic, and Alpine Research

Meire L. Reviewer for Glaciology

Meire L. Reviewer for Science Advances

Meire L. Reviewer for Scientific Reports

Meire L. Reviewer for Thalassus

Mortensen J. Reviewer for NWO

Mortensen, J. Reviewer for JGR-Oceans

Nuttall M. Arctic Regional Editor, The Polar Journal

Nuttall M. Editorial Board Member, Polar Record

Nuttall, M. Steering Committee, ICE-ARC EU FP7 Project

2016

Arendt, KE. Reviewer for Estuarine Coastal and Shelf Science

Arendt, KE. Reviewer for FRAM - High North Research Centre for Climate and the Environment, No

John Mortensen blev den 28. januar 2016 seniorforsker i Grønlands Klimaforskningscenter ved Grønlands Naturinstitut. 

Juul-Pedersen T. Arctic Marine Ecosystems, Kandidatkursus, 2. Maj-17. Juli, Grønlands Naturinstitut

Juul-Pedersen T. Climate Change Teaching Greenland, 3-8 Juli, Ilisimatusarfik/Grønlands Naturinstitut

Juul-Pedersen T. SIT Summer School Abroad (US), 7. September, Ilisimatusarfik

Krawczyk D. Coordinator of the Greenland Seabed Mapping 

Krawczyk D. Lecturer of the Master’s course (Arctic Marine Ecosystems)

Lorenz Meire blev den 21. januar ph.d. med forsvaret af sin afhandling: ” Biogeochemical cycling in a subarctic fjord adjacent to the Greenland Ice Sheet” på Ghent Universitet

Meire L. Project Review Fondecyt Chili

Meire L. Reviewer for Estuaries & Coasts (2 x)

Meire L. Reviewer for Geophysical Research Letters

Meire L. Reviewer for Journal of Geophysical research Oceans

Meire L. Reviewer for Science Advances

Søgaard DH. Workshop om bachelor, 10-11 September, Ilisimatusarfik 

2015

Blicher ME. Bunddyrssamfund i Arktis – fra grundforskning til forvaltning. Forelæsning på kandidatkurset Arctic Marine Ecosystems, organiseret af Aarhus Univ., Univ. Manitoba og Grønlands Naturinstitut, Nuuk, 5. Maj

Blicher ME. Interview i forbindelse md artiklen E. Kristensen & H. Lund: Fuld skrue på registrering af havbundens dyreliv i Grønland, Sermitsiaq 42, 15. Oktober

Blicher ME. Interview i forbindelse med E. Kristensen: Havets bund omkring de nordiske lande skal kortlægges, Sermitsiaq, 11. januar

Lennert AE. Mød din forsker, præsentation af PhD project, A Millennium og changing Environments in the Godthåbsfjord, -bridging Cultures of Knowledge, Maj, Nuuk

Blicher ME. Mapping and monitoring of benthic fauna in the Arctic-Atlantic – presentation of presidency project in Nordic Council of Ministers. Nordic Seminar, February 11, Nuuk, Greenland

Blicher ME. TV interview, Nuuk TV: Fiskeriets troværdighed øges, 12. Januar

Holm, LK. Group lecture “Inuit Pinngortitarlu - its aims and methods”, Ilisimatusarfik, Nuuk

Holm, LK. Presentation about the Climate and Society Group’s work, to the Nordisk Råds Velfærdsudvalg, and Kultur- og Uddannelsesudvalg in Katuaq, June25

Juul-Pedersen T, Søgaard DH, Arendt KE. Coordinating and teaching the university course “Arctic Marine Ecosystems”, 27 April – 5 June, Nuuk

Juul-Pedersen T. Interview, Associated Press, 21 July, Nuuk

Juul-Pedersen T. Interview, De Volkskrant, 14 August, Nuuk

Juul-Pedersen T. Teaching a high school class ”Marine økosystemer, ressourcer og klimaforandringer omkring Grønland” 26 August, Nuuk

Lennert AE. 3900 Nuuk, P1 Udsendelse, December, Nuuk

Lennert AE. Ecology of Northern Fjords, November, Tromsø UIT;

Lennert AE. EMWA, Environmental Waste Management, GRØNLAND -Mineraludvinding, miljøer, monitering, og kulturer af viden  10-13 November, 2015, Kirkenes, Norge

Lennert AE. Joint Proxies, October, Tromsø, Norway

Lennert AE. Mød din forsker, præsentation af afsluttet landskabsarkæologisk feltarbejde og kulturlandskaber som indikatoer af klimavariationer, September, Nuuk

Lennert AE. PAG, præsentation af PhD project A Millennium og changing Environments in the Godthåbsfjord, -bridging Cultures of Knowledge, med fokus på samspillet mellem mennesker og dyr

Lennert AE. The untold stories of the environment, Ilisimatusarfik, 12 Marts, Nuuk

Mikkelsen PS. Lancering af ny webportal Isaaffik Arctic Gateway, Uddannelses- og Forskningsministeriet, 8. april. København

Mikkelsen PS. Præsentation af ny webportal Isaaffik Arctic Gateway, Polar DTU, 29. oktober. Lyngby

Mortensen J, Bendtsen J, Rysgaard S. Ilulissat Climate Days 2015. Circulation and heat sources for glacial melt in a west Greenland fjord, 2-4 juni, Ilulissat

Nuttall M. Anticipation in a world of becoming" Arts Celebration of Research, Improvisation, speculation", April 21, University of Alberta

Nuttall M. Canada-EU Arctic Dialogue: Resource Development and Governance", a symposium organized by the European Union Centre of Excellence and the Canadian Circumpolar Institute, University of Alberta, May 1

Nuttall M. Climate change and resource development in a global Arctic, Edmonton Rotary Club, 42nd Annual Alaska Anthropological Association Meeting, March 4-7

Nuttall M. Response to public lecture on "The disaster of Franklin: Victorian exploration in the 21st century Arctic" by Professor Adriana Craciun (UC Riverside), Department of English and Film Studies, University of Alberta, February 25

Simon M, Arendt K, Blicher M, Boye T, Kielsen L, Krawczyk D, Meire L, Mortensen J, Pedersen T, Sørensen D, Effects of sea ice on glaciers and the ecosystem of glacial fjords in Greenland, ESSAS. 15-17 June, Seattle, USA

2014

Arendt KE. Reviewer for Ecology and Evolution

Blicher ME. Commercial and scientific diving course, April 28 - May 28. University of Southern Denmark, Esbjerg

Blicher ME. Peer review of ArcticNet proposal

Blicher ME. Reviewer for Marine Ecology-Progress Series, Polar Biology, Frontiers in Mari-ne Science

Jacobsen R, Søgaard D, Arendt K, Pedersen TJ, Blicher M, Hedeholm R og Ugarte F - Kursus: adjunt pedagogicum, modul 1. D. 20.-22 okt. Ilimmarfik

Juul-Pedersen T. Co-Chair (2013-14) and Natio-nal Representative (Greenland/Denmark) of the Marine group of Circumpolar Marine Biodiversi-ty Monitoring Program (CBMP)

Juul-Pedersen T. Hosting the Annual CBMP Mari-ne Steering Group and Expert Network Meeting, September 30 – October 2. Nuuk, Greenland

Juul-Pedersen T. Hosting the quarterly telecon-ferences in Circumpolar Biodiversity Monitoring Program (CBMP) - Marine Steering Group

Juul-Pedersen T. MarineBasis Nuuk and Zacken-berg Program Coordinator and Coordination Group Member in Greenland Ecosystem Monito-ring (GEM)

Juul-Pedersen T. Participating in the Sea Ice Bio-ta Expert Network in CBMP-Marine.

Mortensen J, Reviewer for NSF

Post SL. Kursus. ICES Application of Geostatistics to analyse spatially explicit Survey data in an Ecosystem Approach. Paris

Rysgaard S, Christensen PB, Simon M, Mikkelsen PS. Formidlingsprojekt ”Is i blodet”. 18.-25. au-gust, Nuuk

Simon, M. Isbjørne prøvetagningsvideo til KNR.

2013

Arendt, K.E. Reviewer for: (1) Journal of Plankton Research, (2) Arctic, Antarctic and Alpine Research

Besøg af GU i Kobbefjord/Kangerluarssunguaq feltstation, undervisningsprojekter, 20. – 22. august, Nuuk

Blicher ME. Reviewer for 1) Polar Biology, 2) Marine Biology, 3) Marine Biology Research, 4) Deep Sea Research II

Bresne GG. Miljøprøver Nuuk – IPAN, prøvetagning af spildevand, sediment og fisk i Nuuk som grønlandsk bidrag til Nordic Screening Group 2013

Juul-Pedersen T. Co-Chair and National Representative of the CBMP Marine Steering Group

Juul-Pedersen T. Programme Manager for MarineBasis-Nuuk and -Zackenberg

Juul-Pedersen T. Sea Ice Biota Expert Network member of CBMP Marine

Kulturnatten 2013. 26. januar, Pinngortitaleriffik, Nuuk

Post LS. Workshop. Træning i aflæsning af øresten fra torsk. Deltagere: Islandsk kollegaer, biologassistenter og biologer fra FISK, 7-11. oktober 2013 Nuuk

Rysgaard, SR. Reviewer for: (1) Marine Ecology Progress Series, (2) Science, (3) Journal of Geophysical Research, (4) The Cryosphere, (5) Biogeosciences

Weinell J. Annual service of IRMS and combined Training seminar, IRMS Technician on visit (Steven Bennett, SerCon), GINR, Nuuk, 8.-10. September

2010

Blicher ME. Reviewer for Marine Biology, Marine Ecology-Progress Series

Juul-Pedersen T, Krogh T, Mølgaard L, Nygård R & Sünksen K. Nordisk Klimadag 2010 – Feltarbejde og undervisning af 8. klasse fra Kangillinguit Atuarfia, Nuuk, 22 okt. Juul-Pedersen T. Besøg/møde angående seismiske målestationer, interaktiv real-time stand og GLISN programmet, 20 juli

Juul-Pedersen T. Arctic Science Summit Week (ASSW) Tour of the institute. April 2010 Juul-Pedersen T. Pre-TV meeting (Vikki Hinners BBC)

Kulturnat i Nuuk. Alle medarbejdere stiller hvert år op til Kulturnatsarrangementet. D. 23. januar 2010 besøgte 1148 gæster Pinngortitaleriffik/Grønlands Naturinstitut og Klimaforskningscenter.

Mikkelsen PS, Batty P. High school students at the AWI visiting GINR, June 16 Nygaard K, Rysgaard S. Presentation of ongoing research and monitoring activities for the 75th Secretary of the US Navy, Ray Mabus and representatives of the US and Danish Navy, Nuuk, October 11

Nygaard K, Rysgaard S. Updating the Greenland parliament on new activities in the Greenland Climate Research Centre and Canada Excellence Research Chair in Arctic Geomicrobiology and Climate Change. Hans Egedes Hus, Nuuk, Greenland. April 23.

Rysgaard S, Mikkelsen PS. Presentation of the Greenland Climate Research Centre to 12 members of the Danish Parliament (Folketingsdelegation 2010). 16 June, Nuuk Greenland.

Rysgaard S, Mortensen J. Samtale med den amerikanske flådeminister Ray Mabus om aktiviteter i Godthåbsfjorden, Ejnar Mikkelsen 10. okt.

Rysgaard S. Presentation of ongoing work in the Greenland Climate research Centre for 5 directors from Siemens, Nuuk, Sept. 2.

Rysgaard S. Presentation of the Greenland Climate Research Centre to the Danish and the Greenlandic Ministers of Science. August 10, Nuuk Greenland.

Rysgaard S. Presentation of the Greenland Climate Research Centre to the heads of the diplomatic missions and spouses (40 ambassadors and 15 VIPs), Greenland 3-8 June.

Rysgaard S. Presentation of the MarinBasis program and ongoing activities in the Greenland Climate Research Centre for the Danish Minister of Energy and delegation as well as the Director of University of Aarhus. Daneborg/Zackenberg NE Greenland. August 16-20

Rysgaard S. Rewiever for Marine Ecology Progress Series; Tellus; Journal of Geophysical Research; Annals of Glaciology; Marine Chemistry; Geophysical Research Letters; Limnology and Oceanography Science.

2009

Blicher ME. Reviewer for Marine Ecology Progress Series

Juul-Pedersen T, PS Mikkelsen, W Martinsen. Udstilling i forbindelse med In the Eye of Climate Change, 11 - 21. december, Nordatlantens Brygge, København

Søgaard DH. Fagprojekt eksamen, 9. juni, Marine Biologisk Laboratorium, Helsingør

Søgaard DH. Speciale eksamen, 6. januar, Marine Biologisk Laboratorium, Helsingør

2008

Mikkelsen, D.M. & Rysgaard, S. 2008. Tekst og billeder til NETice og NuukBasis hjemmesider.

Rysgaard, S. (2008) Two hours talk about “Greenlandic waters – a hot topic” to 25 journalists from Danish media. Education of journalists about climate change. Kangerlussuaq 18. august.

2007

Rysgaard, S. brief on climate change on the German research vessel Merian S. Merian.

Rysgaard, S., 2007. Consult advice on climate change in Greenland for future investments in the country. Wellington Management Company, LLP. Boston U.S.A. Visit to Ilulissat, Greenland by the President of the European Commission José Manuel Barroso, The Prime Minister of Denmark Anders Fogh Rasmussen, and the premier of Greenlandic home rule government Hans Enoksen on 24 – 26 June (2007).

Rysgaard, S., 2007. Havet omkring Grønland – et varmt emne. Åbning af det internationale polarår (IPY). Fælles event for Danmark, Færøerne, Grønland og Island i Nordatlantens Brygge, Strandgade, København. 1 marts.

Rysgaard, S., 2007. Indlæg om klimaforandringer i Grønland ved kickoff-møde i Nuuk forsamlingshus for de grønlandske direktorater og for landstinget. 1 okt.

Rysgaard, S., 2007. Introduktion til Nuuk Basis. Fremtidsperspektiver – udvidelse af Naturinstituttet, kobling og styrkelse af DK/Grønland samarbejdet. Foredrag og fremvisning af faciliteter ved Pinngortitaleriffik i forbindelse med Folketingets Miljø og planlægningsudvalg. Besøg af repræsentanter fra det danske Folketing og Miljøminister Connie Hedegaard.

Rysgaard, S., 2007. Klima og Økosystemer - Orienteringsmøde om International Polar Year 23.april Hans Egedes Hus, Nuuk.

2006

Rysgaard S. assisterede mødet som videnskabelig rådgiver om klimaændringer i Grønland Appointed as an International Peer Reviewer for the AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Program) 2006 Oil and Gas Assessment. On behalf of Greenland Institute of Natural Resources and the Danish National Environmental Research Institute, Department of Arctic Environment. The “Peer Reviewer” assignment consisted of reviewing both the first draft and the final draft of a 450 pages long ms. each time.

Rysgaard S. Besøg af en delegation af senatorer fra USA til Grønland 23. - 25. august, 2006.

Andre aktiviteter - Miljø og Råstoffer

2017

Geertz-Hansen O. Censor ved bacheloreksamen, Københavns Universitet, 6. november, Nuuk

Geertz-Hansen O. Censor ved kurset ”Arktisk marine økosystemer”, 7. juni, Aarhus Universitet, Nuuk

Geertz-Hansen O. Censor ved kurset ”Mineralske ressourcer i Arktis: Miljøeffekter og teknologier”, 19. december, DTU, Lyngby

Jia Y. Reviewer for Environmental Pollution

Jia Y. Reviewer for International Journal of Environmental Analytical Chemistry

Larsen MB. Reviewer for Human and Ecological Risk Assessment

Larsen MB. Reviewer for Plos One

Nymand, J. Besigtigelse af oliespildsforsøg, Færingehavn/Kangerluarsoruseq med Greenland Oil Spill Respons, 3. juli, Kangerluarsoruseq

Satellite Ground Segment Station planlægning i Nuuk og samarbejde med European Space Agency ved nationalt kontaktpunkt hos Dansk Meteorologisk Institut, 27. november, København

Zinglersen, KB. 73rd Multibeam sonar training course, 15.-20. Maj, Stockholm

Zinglersen, KB. Input from GINR to design of a new Landsat satellite of National Aeronautics & Space Administration (NASA), 7. Juni, Nuuk

Zinglersen, KB. QGIS workshop på Naturinstituttet, 22. marts, Nuuk

Zinglersen, KB. The Launching Ceremony of Chinese Satellite Receiving Ground Station in Greenland, 30. Maj, Kangerlussuaq

2016

Geertz-Hansen O. Censor ved kurset ” Arktisk marine økosystemer”, 15. juni. Århus Universitet, Nuuk

Jia Y. Reviewer for Environ Earth Sci, ENGE-D-1601355

Jia Y. Reviewer for Iore J Environ Sci, Kumar et al. (2016) IORE ES

Nymand J, Larsen MB. Studietur til Alaska – miljørelaterede problemstillinger i forbindelse med olieindvinding på land, 2.-12. november. Anchorage og Fairbanks, Alaska, USA

Raundrup K. Reviewer for Global Change Biology

2015

Geertz-Hansen O. Censor ved kurset ”Udnyttelse af mineralske ressourcer i Arktis: Miljøeffekter og forebyggelse, 2. juni, Århus Universitet

Geertz-Hansen O. Eksaminator ved Marie Buchard s kandidateksamen, 29. maj, Århus Universitet

Jia Y. Editorial Board Member of Iore Journal of Environmental Science

Jia Y. Establishment of Pinngortitaleriffiks internal database for drilling additives in relation to oil exploration activities

Jia Y. Reviewer for Environ Earth Sci, ENGE-D-14-00790R1 and R2

Jia Y. Reviewer for Int J Environ Anal Chem, GEAC-2015-0464

Jia Y. Reviewer for J Cleaner Production, JCLEPRO-D-15-02600

Larsen MB. Opponent ved Mette Algrens Ph.d. forsvar, 18. juni 2015, Danmarks Tekniske Universitet

Larsen MB. Reviewer for Groundwater Monitoring & Remediation, GWMR20150423-0024

Nymand J. Officielt besøg af Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet i Kobbefjord. 24. aug.

Nymand J. Rundvisning for Nordisk Ministerråds embedsmandskomité i Kobbefjord. 1. sept.

Nymand J, Boye T. Kursus i undervandsstøj i havmiljøet 13.-14. april, Aarhus Universitet

Nymand J, Larsen MB, Asmund G, Søndergaard J, Hansen V og Barfoed M. Informationsrejse om radioaktive mineraler samt besøg i en mine, 7. – 16. november, Adelaide, Australien

Zinglersen K. Kursus i QGIS afholdt for medarbejdere fra Grønlands Naturinstitut, 3. - 4. september, Nuuk

2014

Jacobsen R, Søgaard D, Arendt K, Pedersen TJ, Blicher M, Hedeholm R og Ugarte F - Kursus: adjunt pedagogicum, modul 1. D. 20.-22 okt. Ilimmarfik

Jia Y. Reviewer for Environment Earth Science

Zinglersen, KB. Besøg og samarbejde med Polar Geospatial Center omkring Remote Sensing, december. University of Minneapolis, USA

Zinglersen, KB. Deltagelse i Maritim Brugermøde, arrangeret af Grønlands Selvstyre, 4. september. Nuuk

Zinglersen, KB. Erfaringsudveksling om geografiske databaser hos Grønlands Fiskeri Licens Kontrol, Grønlands Selvstyre, 14. januar. Nuuk

Zinglersen, KB. Foredrag ”Introduction to electronic mapping and its possibilities” / ”Qarasaasiatigut nunat assilerineq periarfissaasunillu tikkuussineq” ved mødet ”Inuit Pinngortitarlu - Past, present and future use of living and nonliving resources of the Nuuk area” arrangeret af Grønlands Klimaforskningscenter, 4. marts. Nuuk

Zinglersen, KB. Møder med Asiaq, Grønland og Polar Geospatial Center, University of Minneapolis, St. Paul og University of Arizona, Phoenix, USA om udveksling af og vidensopbygning hos grønlandske universitetsstuderende omkring Remote Sensing teknologi. April online. December. Minneapolis og San Francisco

Zinglersen, KB. Seminar og forhandling mellem Grønland, Danmark og Sydkorea om Geospatial Greenland, arrangeret af Afdeling for Landsplan, Grønlands Selvstyre. Oplæg om natur og miljø-data, 25.-27. marts. Nuuk

Zinglersen, KB. Telefonmøder i januar og februar om udveksling af bathymetriske data om Godthåbsfjorden fra Geodatastyrelsen, Danmark

Zinglersen, KB. Udarbejdelse og afholdelse af interne kurser i anvendelse af QGIS programmet i forskning og rådgivning, oktober og november. Nuuk

2013

Besøg af GU i Kobbefjord/Kangerluarssunguaq feltstation, undervisningsprojekter, 20. – 22. august, Nuuk

Kulturnatten 2013. 26. januar, Pinngortitaleriffik, Nuuk

2012

Nymand J. Workshop ”Distance Sampling” om arbejde med bestandsestimater af pattedyr og fugle, afholdt af Centre for Research into Ecological and Environmental Modelling, University for St Andrews, 27. - 31. august, St Andrews, Skotland

2010

Kulturnat i Nuuk. Alle medarbejdere stiller hvert år op til Kulturnatsarrangementet. D. 23. januar 2010 besøgte 1148 gæster Pinngortitaleriffik/Grønlands Naturinstitut og Klimaforskningscenter.

Opdateret 06.07.2018