Mundtlig formidling

Mundtlig formidling - Fisk og Skaldyr

2017

Boje J. Foredrag på NOW konference: Fisheries in the northern Baffin Bay and its future potential, Scandic hotel, November 23. Copenhagen

Burmeister AD. A historic overview of the Greenlandic snow crab fishery, industri and stock status, ICES WKCRABCON 11.-13. December. Copenhagen, Denmark

Burmeister AD. Præsentation af bifangst af P montagui i det kommercielle rejefiskeri, GFLK årsmøde, januar. Nuuk

Burmeister AD. Præsentation af krabberådgivningen KNAPK og Industrien, 1. december. Nuuk

Burmeister AD. Præsentation af rejerådgivningen (NAFO) Departement og Industrien, 10. oktober. Nuuk

Burmeister AD. Stock status of Snow crab West Greenland, ICES WGCRAB, 7.-10. November. France

Christensen HT. East Greenland ecosystem from Greenland point of view. CLIMA project midterm meeting, May. Copenhagen

Nielsen E, Nygaard R. Plastik affald i havet og miljøundersøgelser af tabte fiskeredskaber i Grønland, 5. Oktober. Nuuk

Nygaard R. Præsentation af rådgivning og opdateret viden om bestanden i Diskobugten. Workshop om bæredygtigt / ansvarligt kystnært fiskeri efter hellefisk i Disko, 5.-7. april. Ilulissat 

Nygaard R. Præsentation om fisker - forsker samarbejde. Workshop om bæredygtigt / ansvarligt kystnært fiskeri efter hellefisk i Disko, 5.-7. april. Ilulissat  

Nygaard R. Præsentation om tabte redskaber og spøgelsesfiskeri. Workshop om bæredygtigt / ansvarligt kystnært fiskeri efter hellefisk i Disko, 5.-7. april. Ilulissat  

Siegstad H. Undervisning for kystskippere, 7. marts. Nuuk

Siegstad H. Undervisning på Ilisimatursarfik på kurset Fisheries and hunting in Greenland (7.5 ETC) diverse emner

2016

Burmeister AD. Præsentation af rejerådgivningen med erhvervet og departementet, 29 september, Nuuk

Nygaard R. Foredrag om tabte redskaber spøgelsesfiskeri og oprydning, 22. november. Nuuk

Siegstad H. Foredrag om fiskeressourcer for Grønlandsbanken, 30. marts. Nuuk

Sigstad H, Burmeister AD, Hedeholm R, Nygaard R and Post S. Undervisning  på Ilisimatursarfik på kurset Fisheries and hunting in Greenland (7.5 ETC) diverse emner

Foredrag til møde om pelagiske fiskeressourcer med APNN, GFLK, fiskere. Juni.

Foredrag til møde om pelagiske fiskeressourcer med APNN, GFLK, fiskere. September.

Loddefordeling og vækst i Østgrønland. Loddeforhandlingsmøde mellem Grønland, Island og Norge. Nuuk. September.

2015

Burmeister AD, Nygaard R, Post SL, Siegstad H. Præsentation af fisk og skaldyrsrådgivning GFLK årsmøde, januar, Nuuk

Burmeister AD. Præsentation af krabberundersøgelser og bestandsstatus i Sydgrønland,Seminar i Sydgrønland (video konference), december, Nuuk

Burmeister AD. Præsentation af krabberådgivningen for KNAPK, HHE, november, Nuuk                                              

Burmeister AD. Præsentation af rejerådgivningen med erhvervet og departementet, oktober, Nuuk

Burmeister AD. Undervisning af samfundsfagsstuderende på Ilisimatursarfik om nye fiskerier

Hedeholm R. Foredrag for Royal Greenland om Rådgivning, forsigtighedsprincip og torsken, 25. november. Århus

Hedeholm R. Foredrag på DTU Aqua: Genetics improving and challenging fish stock assessment, 19.november, Silkeborg, Denmark

Jansen T, Post SL. Foredrag til makrelmøde for finansdepartement og APNN. Nuuk, September

Jansen T. Foredrag om makrel for Naalakkersuisut (landstyreformand, ministre og departementschefer), marts. Nuuk

Jansen T. Foredrag til makrelmøde for fiskere, GFLK og APNN. Nuuk, Juni

Jansen T. Foredrag til makrelmøde for fiskere, GFLK og APNN. Nuuk, September

Siegstad H. Foredrag for Fiskeriminister Karl Kristian Kruse om fiskeressourcer på GN, 19. januar. Nuuk

Siegstad H. Foredrag for Rotary om fiskeressourcer i Grønland, 24. februar. Nuuk

Siegstad H. Foredrag om fiskeressourcerne for kystskippere på GN, 11. juni. Nuuk

Siegstad H. Foredrag om hellefisk for Inatissartuts fiskeri og fangstudvalg, august. Nuuk

Siegstad H. Future Greenland med præsentation om lodde, Maj 6-7. Nuuk

Siegstad H. Præsentation af nye fiskerier i Sydgrønland, Seminar i Sydgrønland (video konference), december, Nuuk

Siegstad H. Undervisning af samfundsfagsstuderende på Ilisimatursarfik om fiskeribiologiske emner

2014

Hedeholm R. Dr1, madmagasinet Bitz og Frisk

Hedeholm R. Foredrag for industrien vedr. rådgivning for fiskeressourcer (ICES), 3. juni. Nuuk

Jansen T. Foredrag om dataindsamling i makrelfiskeriet, juni. GFLK

Jansen T. Foredrag om makrel fiskeriet, survey og rådgivning, september. Departementet

Jansen T. Foredrag om makrel i Grønland til makrelforhandlingerne. London, UK

Jansen T. Foredrag om makrellens biologi for fiskere og Departement, marts. Grønlands Naturinstitut

Nygaard R, Jeremiassen SR. KNAPK, Upernavik Seafood, hellefisk seminar, 26. februar. Upernavik

Retzel A. Foredrag til åbent hus arrangement for fiskeriets aktører i forbindelse med Walther Herwig ophold i Nuuk

Siegstad H, Nygaard R. Post SL, Retzel A. Foredrag vedr. fiskeressourcer til GFLK årsmøde,januar

Siegstad H, Nygaard R. Præsentation af fiskebestande i Sermersooq, 28. april

Siegstad H. Foredrag for industrien vedr. rådgivning for fiskeressourcer (NAFO), 3. juli. Nuuk

Siegstad H. Foredrag for industrien vedr. rådgivning for rejeressourcer, 10. november. Nuuk

Siegstad H. Foredrag vedr. fiskebestande til Fiskeriseminar, 2.-3. april. Nuuk

Siegstad H. Undervisning af samfundsfagsstuderende på Ilisimatursarfik om fiskeribiologiske emner

2013

Siegstad H. Foredrag om biologisk rådgivning under Nordisk møde August 20-22, Narssarsussuaq

2012

Burmeister AD. Greenland fishery of snow crab and stock assessment. ICES WGCRAB meeting, May, Port Erin, Isle of Man, UK Burmeister AD. Præsentation af krabberådgivningen for 2013 og 2014 for Departementet for fiskeri, fangst og landbrug, industrien og fiskeriets interesseorganisationer, december, Nuuk

Hedeholm R. Foredrag ”The Mysterious lumpfish”. 28.-29. marts, Charlottenlund, Danmark

Raundrup K. Foredrag: Præsentation af APV for Grønlands Naturinstitut. 5. november, Nuuk

Retzel A. Torsk i Grønland 2011. Foredrag for GFLK-observatører, januar, Nuuk

Retzel A. Torsk i Grønland 2012. Offentligt foredrag i forbindelse med Walther Herwigs besøg, 2. november, Nuuk

Siegstad H. Præsentation ”Hvordan påvirker klimaændringer de marine økosystemer og dermed fiskerinæringen?” Fiskeripolitik i bevægelse, nordisk konference. 23. oktober, Tromsø, Norge

Siegstad H. Præsentation af fiskerådgivningen for 2013 for Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, industrien og fiskeriets interesseorganisationer. juni, Nuuk

Siegstad H. Præsentation af rejerådgivningen for 2013 for Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, industrien og fiskeriets interesseorganisationer. november, Nuuk

2011

Burmeister AD. Potential effects of climate change on size at terminal molt and fecundity in snow crab (Chionoecetes opilio) in West Greenland waters (S8-7479), Session 8: Interactions between gadoids and crustaceans: The roles of climate,predation, and fisheries, ESSAS 2011 OSM, 2011 May 22. - 26. Seattle, WA, USA

Burmeister AD. Potential effects of climate change on size at terminal molt and fecundity in snow crab (Chionoecetes opilio) in West Greenland waters, ICES Crab Working Group, WGCRAB, June 6. – 9. Copenhagen, Denmark

Burmeister AD. Stock status and assessment of snow crab (Chionoecetes opilio) in West Greenland waters, ICES Crab Working Group WGCRAB, June 6. - 9. Copenhagen, Denmark

Retzel A. Torsk i Grønland 2010, foredrag for GFLK observatører, januar, Nuuk

Retzel A. Torsk i Grønland 2011, offentligt foredrag i forbindelse med Walther Herwig besøg, 1. november, Qaqortoq, 13.

2010

Burmeister AD og Retzel A. Torsk i Grønland. KNAPK’s fiskeriseminar, 6. oktober, Sisimiut

Burmeister AD. Bestandssituationen for krabber ved Sisimiut. KNAPK’s fiskeriseminar, 6. okt., Sisimiut

Burmeister AD. Hydrographic investigation in fjord systems close to Sisimiut. GCRC Annual Meeting, Svendborg, 15-17 nov

Burmeister AD. Krabberådgivning for 2011 for forvaltning og pressen. Grønlands Naturinstitut. December

Burmeister AD. Krabbeundersøgelser og bestandssituationen for krabber ved Sisimiut. Offentligt foredrag, 1. juli, Sisimiut

Hedeholm R. Ph.D forsvar “Importance of small pelagic fish and the effects of temperature”, Aarhus Universitet 8. oktober

Nymand J, Kielsen LH, Myrup M. Oplæg og diskussion omkring Grønlands natur for en gruppe internationale landskabsarkitekter og 2 lærere, 4, marts, Nuuk

Retzel A. Torsk i Grønland 2010, foredrag i forbindelse med Walther Herwig besøg 11. november, Nuuk

Retzel A. Torsk i Grønland 2010, offentligt foredrag 30. oktober i Qaqortoq og 1. nov. i Narsaq

Siegstad H. Biologisk Rådgivning for Fiskebestande i Grønland. Foredrag for Forvaltning og presse, juli

Siegstad H. Biologisk Rådgivning for Rejer. Foredrag for Forvaltning og presse, nov

Siegstad H. Fælles hav, Fælles fiskebestande, Fælles forvaltning? Præsentation ved Vestnordisk Råds Tema Konference med deltagelse af Nordiske Fiskeri Ministrere, Island. 7-12. juni

Sünksen K. ”Grönländsk värmebölja locker nya fiskarter”. Interview til Videnskabsprogrammet ”Kloten” på Sveriges Radios P1. November

Sünksen K. Nye arter i grønlandsk farvand. Foredrag for fiskeriobservatører, 7. jan. Nuuk

Ziemer N. Oplæg om biologisk rådgivning for rejer for 2010 for fiskerikontrollører og jagtbetjente. GFLK seminar, januar

2008

Burmeister, AD. Foredrag: Bestandsstatus for krabber 2008, kursus for Grønlands fiskerikontrollører og jagtbetjente. Nuuk, 5. januar.

Burmeister, AD. Foredrag: Bestandsstatus og rådgivning for krabber 2009, Præsentation af rådgivningen for fiskeriet interesse organisationer, Grønlands Naturinstitut, Nuuk, 17. November.

Burmeister, AD. Foredrag: krabbefiskeriet – hvad gik der galt? kulturnat Grønlands Naturinstitut. Nuuk, 19. januar. Burmeister, AD. Foredrag: Snow crab assessment and stock status. ICES, WG CRASB, Brest, Frankrig 27 april – 2 maj.

Hovgård. H. KNR radio udsendelse om udviklingen i torskebestandene ved Grønland, ca. 1. august.

Jørgensen. O.A. Radioudsendelse I KNR om hellefisk fredag d. 26. september. Labansen, A. L. Status of the Kittiwake in Greenland. Foredrag, CAFF CBird møde. 8. februar.

Lyberth, B., foredrag 2008, seminar for GFLK observatører, måling af hellefisk og assessment, Nuuk, 8. januar.

Retzel, A. Foredrag: Torskens biologi, Kulturnat, Nuuk, 19. Januar.

Siegstad, H. Foredrag for GFLK observatører. Nuuk, 5. januar.

Siegstad, H. Foredrag for KNAPK vedr. status for rejebestande.16. oktober.

Siegstad, H. Orienteringsmøde for industrien vedr. rådgivning for fiskeressourcer. 3. juli. Siegstad, H. Foredrag for Landstyret vedr. status for fiskebestande. 2. oktober.

Siegstad, H. Orienteringsmøde for industrien vedr. rådgivning for rejeressourcer. 10. november.

Sünksen, K. Foredrag: Den grønlandske torsk. Foredrag for lærere på bygge og anlægsskolen i Sisimiut. Sisimiut, 5. februar.

Sünksen, K. Foredrag: Resultater fra CEDERprojektet, ”bifangst i rejefiskeriet”. Foredrag for observatører og jagtbetjente. Nuuk, 8. januar.

Sünksen, K. Foredrag: Temperature effects on growth of Juvenile Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) in West Greenland waters. Foredrag ved 7th International Flatfish Symposium. Sesimbra, Portugal, 3. november.

Sünksen, K., O.A. Jørgensen, R. Nygaard, Radioudsendelse: ”Videnskabens Verden”. Radiointerview i KNR om Hellefiskens liv og levned. Nuuk, 28. september.

2007

Boje, J. Besøg af Finn Karlsen, foredrag om samarbejde Pinngortitaleriffik – Danmarks Fiskeriundersøgelser, 23. januar, København.

Burmeister, A. : ”Status og snow crab in West Greenland” og ”Biological reseach of snow crab in Greenland”, ICES WGCRAB, Assessment og biologi vedr. krabber. 27. april – 1. maj, 2007. Lowestoft, England.

Burmeister, A.: “Reproductive traits of mature females snow crab (Chionoecetes opilio) in West Greenland coastal waters. 2007 11th ICIRD, International Society of vertebrate Reproduction and Development. Reproduction cycles and patterns, 6. – 9. september, 2007. Smithsonian Tropical Research Institute, Panama City, Panama.

Burmeister, A.: “Stock status of snow crab in West Greenland” og “Prevalence of Bitter crab diseases in Greenland” Workshop- Hematodium Associated Diseases. Research status and future directions, 20. – 22. september 2007. Charlottetown, Prince Edward Island, Canada

Burmeister, A.: Bestandsstatus og rådgivning for krabber 2008. Orienteringsmøde, december 2007, Pinngortitaleriffik.

Siegstad, H. Foredrag for GFLK observatører.5. januar, Nuuk Siegstad, H. Foredrag i Grønlandsbanken vedr. status for fiskebestande. 15. febr.

Siegstad, H. Orienteringsmøde for industrien vedr. rådgivning for fiskeressourcer. 28. juni.

Siegstad, H. Orienteringsmøde for industrien vedr. rådgivning for rejeressourcer. 8. november.

Sünksen, K., 2007. CEDER-projektet, ”bifangst i rejefiskeriet”. Foredrag for observatører og jagtbetjente. 5. januar, Nuuk.

Sünksen, K., 2007. Den Grønlandske Torsk, er ”eventyret” ved at starte eller slutte? Foredrag for borgere i Qaqortoq ifbm besøg af det tyske forskningsskib Walther Herwig. 29. oktober, Qaqortoq.

Sünksen, K., 2007. Den Grønlandske Torsk, -er ”eventyret” ved at starte eller slutte? Foredrag i Nuuk ifbm besøg af det tyske forskningsskib Walther Herwig, 12. november, Nuuk.

2006

Burmeister, A. D. Interview med pressen – AG: Fordele ved indførsel af fiskerisæson i krabbefiskeriet samt beskyttelse af bløde krabber. Juli 2006.

Burmeister, A. D., Rådgivning for krabbefiskeriet, KNR-radioavisen november 2006. Egevang, C. Radio, KNR: Havternen på Grønne Ejland, august, Nuuk.

Burmeister, A.D. Foredrag: UQAR - Université du Québec a Rimouski, Canada: Does size at maturity in snow crab change with temperature? April 2006.

Burmeister; A. D., Foredrag: Fordele ved indførsel af fiskerisæson og beskyttelse af bløde krabber. Juli 2006.

Carl, J. & A. D. Burmiester, 2006. Krabberådgivning 2007, Foredrag på Pinngoritaleriffik. december, Nuuk. Vinterhvaler, Videnskabens Verden 30. december 2006 kl. 16:00 på P1

Carl, J., 2006. Krabbefiskeriet i Grønland, Foredrag for kontrollører, Nuuk.

Carl, J., 2006. Krabber i Grønland, Foredrag på Kulturnatten. 23 januar, Nuuk.

Carl, J., 2006. Krabbeseminar: Den biologisk fundament for GN´s forslag for lukningsperiod for at beskytte blødekrabber og til genåbningskriterier for Sisimiut og Maniitsoq udenskærs. Pinngortitaleriffik. 7-8 februar, Nuuk.

Carl, J., 2006. Laksefisk i Grønland, Foredrag for kontrollører, Nuuk.

Carl, J., 2006. The Salmon Fishery in Greenland 2005. Foredrag på WGNAS (ICES) meeting. 4-13 april, Copenhagen.

Kingsley, M.C.S. 2006. Fitting and testing growth models from biological data. AkvaSem lecture, Norges Fiskerihogskole, Tromsø. 24 Februar.

Sünksen, K., 2006 Torskebestandene ved Grønland. Foredrag for Danmarks fødevareminister og Grønlands Landstyre medlem for fangst, fiskeri og landbrug plus respektive delegationer. 24. aug., Nuuk.

Sünksen, K., 2006. Torskebestanden, Forsøgsfiskeri ved nordøstgrønland og Bifangst i rejefiskeriet. 3 foredrag ved seminar for fiskerilicensobservatører, 5. januar, Nuuk.

2005

Carl, J., 2005. Foredrag og diskussion om det biologiske fundament for krabberådgivning, Royal Greenlands mødelokale. 5. maj, Paamiut.

Carl, J., 2005. Foredrag og diskussion om krabberådgivning i Vestgrønland,Direktoratet for Fangst og Fiskeri. 15. december,Nuuk.

Carl, J., 2005. Krabbebestanden og rådgivning i Grønland. Review of scientific advice for 2005 for the Joint Scientific Commitee (JSC). 22.-23. februar,Nuuk.

Carl, J., 2005. Krabberådgivning 2005. Foredrag på Pinngortitaleriffik. December,Nuuk.

Nygaard, K., 2005. Miniseminar om Pinngortitaleriffik for Landstingets medlemmer. 25. april, Nuuk.

Rosing,M., 2005. Foredrag om biologistudiet på HTX uddannelsesdag. 19. november, Sisimiut. Siegstad,H., C. Hvingel & M. Storr-Paulsen, 2005. Foredrag for fiskerilicenskontrollører. 5. januar,Nuuk.

Siegstad,H., 2005. Foredrag for Royal Greenland. 17.-18. september, Ilulissat. Siegstad,H., 2005. Foredrag på Ilisimatusarfik. 11. oktober,Nuuk.

Sünksen, K., 2005. Status of the Greenland cod stocks. Foredrag om status for torskens bestandsstørrelse i forbindelse med Walter Herwig besøg. 2. november, Qaqortoq.

Wieland, K., 2005. Changes in stock biomass, recruitment and size of Northern shrimp in West Greenland waters - Environmental and/or fishery effects? Indlæg på NSRF (Northern Shrimp Research Foundation) /DFO (Fisheries and Oceans Canada) Workshop on Shrimp and its environment in the Northwest Atlantic – Implications for forecasting abundance and population dynamics. 25.-27. maj, St. Johns, Canada.

Wieland, K., 2005. Changes in stock biomass, recruitment and size of Northern shrimp in West Greenland waters - Environmental and/or fishery effects? Indlæg på seminar på Pinngortitaleriffik. 27. juni, Nuuk.

Wieland, K., 2005. Effect of tow duration on catch rates and mean length of Northern shrimp (Pandalus borealis) and Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) in the West Greenland Bottom Trawl Survey, 1999- 2004. Indlæg på ICES Workshop on survey design and data analysis. 9.-13. maj, Sete, Frankrig.

Wieland, K., 2005. Recruitment of Northern shrimp at West Greenland in relation to spawning stock size and environmental variation. Indlæg på GLOBEC Symposium on Climate Variability and Sub-Arctic Marine Ecocsystems. 16.-20. maj,Victoria, Canada.

Wieland, K., 2005. Temperature, Northern shrimp and Cod off West Greenland: Changes observed in recent years. Indlæg på seminar på Nordsøcentret arr. af Danmarks Fiskeriundersøgelser. 10. november, Hirtshals.

2004

Carl, J., 2004. Data from commercial fisheries and offshore scientific surveys. Fremlæggelse af fiskeri- og surveydata til krabbeeksperter fra Canada og kolleger på Pinngortitaleriffik i forbindelse med krabbemøde. 29. november,Nuuk.

Carl, J., 2004. Krabberådgivning 2005.Offentligt foredrag om Pinngortitaleriffiks rådgivning i forbindelse med krabbefiskeriet. 1. december,Nuuk.

Gundersen, A.C., I. Fossen & B. Lyberth, 2004. Foredrag på ATI i Maniitsoq om resultater fra samarbejdsprojektet GYTE. 10. november,Maniitsoq.

Kristensen, E., 2004. Deltagelse i udsendelse i KNR-Radio om Pinngortitaleriffik som arbejdsplads. 10. maj,Nuuk.

Kristensen, E., 2004. Udtalelse til Avannaata Raadiua om krabberådgivningen for Sisimiut og Qeqertarsuaq. 6. december,Nuuk.

Nyeland, J., 2004. 3 præsentationer i forbindelse med CAFF møde om international forvaltnings- og forskningskoordinering indenfor havfugle: Greenland country status report. Seabird harvest in Greenland and the new hunting legislation. Murre status and conservation report. 24.-28. februar, Tórshavn, Færøerne.

Nyeland, J., 2004. 3 præsentationer i forbindelse med Tulugaq-kampagnen for hhv. kommunalbestyrelse, møde med interesseorganisationer og borgermøde. 30.-31. marts,Nuuk.

Nyeland, J., 2004. Præsentation af biologiske forhold hos riden i Grønland: kønsog aldersbestemmelse, status geografiske forskelle. Kulturnat i Nuuk. 24. januar,Nuuk.

Nygaard, K., 2004. Oplæg til Arktiske Parlamentarikeres møde. 3. september,Nuuk.

Siegstad,H., 2004. Den biologiske rådgivning for fiskeressourcer. Foredrag for Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands økonomi. 18. august,Nuuk.

Siegstad,H., 2004. Foredrag om hellefisk i forbindelse med Tulugaq-kampagnen. 30. marts,Nuuk.

Simonsen, C.S., 2004. Hellefisken ved Vestgrønland - fra æg til settling. Foredrag på Danmarks Fiskeriundersøgelser. 12. februar, København.

Simonsen, C.S., A.C. Gundersen & B. Lyberth, 2004. Kortlægning af gydebiologi hos hellefisken ved Vestgrønland. Foredrag på Pinngortitaleriffik. 9. november,Nuuk.

Storr-Paulsen, M., 2004. Status for the West Greenland cod stocks. Foredrag om torskens 27 Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 4 bestandsstørrelse i forbindelse med Walter Herwig besøg. 30.-31. oktober, Sisimiut.

Storr-Paulsen, M., 2004. Status for the West Greenland cod stocks. Foredrag om torskens bestandsstørrelse i forbindelse med Walter Herwig besøg. 8. november,Nuuk.

Wieland, K., 2004. Changes in recruitment, growth and stock size of northern shrimp (Pandalus borealis) at West Greenland. Indlæg på ICES Symposium on The Influence of Climate Change on North Atlantic Fish stocks. 14. maj, Bergen, Norge.

Wieland, K., 2004. Design of the West Greenland Bottom Trawl Survey. Indlæg på ICES Workshop on Survey design and data analysis (WSAD). 22. juni, Aberdeen, Skotland.

Wieland, K., 2004. The impact of environmental conditions on distribution, transport and migration for cod (Gadus morhua) in East and West Greenland waters. Indlæg på ICES Symposium on The Influence of Climate Change on North Atlantic Fish stocks. 12. maj, Bergen, Norge

Wieland, K., 2004. Transport and settling areas of shrimp larvae at West Greenland. Foredrag til workshop om fremtidigt samarbejde mellem AWI, DPC, GEUS og Pinngortitaleriffik. 9. marts,Nuuk.

Wieland, K., 2004. Transport of fish larvae between Iceland and West-Greenland waters - hydrography and biology. Indlæg på VOC Workshop om Cod and Climate Change. 17. marts, Reykjavik.

2003

 Jørgensen,O.A., 2003. Foredrag om hellefisk, biologi og rådgivning til seminar om indenskærs hellefisk. 13.-15. maj,Nuuk.

Frandsen, R.P., 2003. Foredrag vedrørende blækspruttebestanden ved Grønland afholdt i forbindelse med besøg af EU-delegation. 25. juli 2003, Nuuk.

Frandsen, R.P., 2003. Foredrag vedrørende viden om blæksprutter i Grønland afholdt på ICES-møde. 10. oktober, Grækenland.

Gundersen, A. & C.S. Simonsen, 2003. Hellefisk, kønsmodning og gydning i grønlandsk farvand. Foredrag. 16. oktober,Nuuk.

Hvingel, C., 2003. Rejer, sex og penge. Foredrag på Kulturnat 2003. Januar,Nuuk.

Hvingel, C., 2003. Rådgivning vedr. rejefiskeriet i 2004. Pressemøde. Nuuk.

Kingsley, M.C.S. 2003. Grønlands Naturinstitut. Hvordan det gik med at søge EU-penge. Foredrag til SULISAseminar om EU bevillingsmuligheder. 9. december Nuuk

Kingsley, M.C.S. 2003. Sampling for Resource Assessment. Internt foredrag. 25. marts,Nuuk

Kristensen, E. & M. Storr-Paulsen, 2003. Radioudsendelse i KNR om torskebestanden. 13. april, Nuuk. Kristensen, E., 2003. Kursus for miljøjournalister. 19.-21. april, Nuuk.

Lyberth, B., 2003. Foredrag om biologistudiet til uddannelsesdag på Qeqqani Ilinniarnertuunngorniarfik. November,Nuuk.

Mathæussen, H., 2003. Dissekering af fugle og databehandling for ATI-praktikanter. April, Nuuk.

Nyeland, J., 2003. Foredrag til Tulugaq-møder i Maniitsoq med hhv. kommunalbestyrelse, interesseorganisationer og borgermøde. 3.-7. november,Maniitsoq.

Nyeland, J., 2003. Foredrag til Tulugaq-møder i Upernavik med hhv. kommunalbestyrelse, interesseorganisationer og borgermøde. 17.-21. marts, Upernavik.

Nyeland, J., 2003. Indlæg i tv-program om ederfugle i forbindelse med Tulugaq-kampagnen. 2. juni, Nuuk. Nyeland, J., 2003. Direkte radiooptagelse vedr. Pinngortitaleriffiks fuglearbejde. Juli, Nuuk.

Nyeland, J., 2003. Indlæg i tv-program om lomvier i forbindelse med Tulugaq-kampagnen. 4. marts,Nuuk.

Nyeland, J., 2003. Seabird harvest in Greenland 1993-2000. Præsentation af “Murre Strategy and Action Plan; Greenland”. Præsentation af “Seabird by-catch; Greenland”. CAFF-møde. 27.-31. januar,Tromsø, Norge.

Siegstad,H. & J. Boje, 2003. Offentligt foredrag i Sisimiut om torsk, krabber og rejer. 25. marts, Sisimiut. Siegstad,H., 2003. Radiointerview i lokalradioen i Sisimiut om torsk, krabber og rejer. 25. marts, Sisimiut.

Siegstad,H., 2003. Foredrag for Cesar Deben direktør for DGfish i EU. 22. april, Nuuk.

Siegstad,H., 2003. Foredrag på HTX-uddannelsen om biologistudiet. 26. marts, Sisimiut.

Simonsen, C.S., 2003. Havbiologi i grønlandske farvande og noget om hellefisk i særdeleshed. Foredrag på ATI-skolen. 8. maj,Maniitsoq.

Storr-Paulsen, M. & K.Wieland, 2003. Foredrag om torskebestanden for KNAPK, Fiskeridirektoratet, tyske kolleger og politikere i anledning af Walter Herwigs besøg. 17. november,Nuuk.

Storr-Paulsen, M., 2003. Foredrag for kommunalbestyrelsen i Nuuk om den indenskærs torskebestand med fokus på Kapisillit. 19. februar,Nuuk.

Storr-Paulsen, M., 2003. The stock structure of Atlantic cod in West Greenland waters. Foredrag ved ICES Annual Science Conference. 26. september,Tallinn, Estland.

Wieland, K., 2003. Effect of temperature omn size, recruitment and biomass of northern shrimp off West Greenland. Foredrag på Grønlands hydrografi workshop. 18.-20. marts,Nuuk.

Wieland, K., 2003. Offshore–coastal-fjord transport of the pelagic stages of northern shrimp: How to study. Foredrag på Grønlands hydrografi workshop. 18.-20. marts, Nuuk.

Wieland, K., 2003. Relevance of temperature data recorded on standard hydrographic stations for studies on shrimp and demersal fish. Foredrag på Grønlands hydrografi workshop. 18.-20. marts,Nuuk.

2002

Boje, J., 2002. Fiskeredskaber, Selektion og fangst, Påvirkning af miljø”. Foredrag om ”Fiskeredskaber, Selektion og fangst, Påvirkning af miljø” afholdt i forbindelse med kursus om miljøjournalistik for grønlandske journalister. 24. februar, Nuuk.”Hvorfor er der behov for bedre beskyttelse af Grønlands fugle”. Offentlig møde i Katuaq om ny fuglebekendtgørelse. Arrangeret af Naturinstituttet og Direktoratet for Miljø og Natur. 27. februar, Nuuk.

Boje, J., 2002. Foredrag med titlen “Mærkning af hellefisk” afholdt for Direktorat for Fiskeri, Fangst og Bygder. 6. marts, Nuuk.

Boje, J., 2002. Foredrag med titlen ” Methods used for Stock Discrimination of Greenland Halibut Components and Implications for Resource Management” afholdt ved Arktisk Temadag ved Danmarks Fiskeriundersøgelser. 28. november, Charlottenlund, Danmark.

Boje, J., 2002. Present Perception of Redfish Components in the Irminger Sea and management Problems”, Danmarks Fiskeriundersøgelser. Foredrag med titlen ”Present Perception of Redfish Components in the Irminger Sea and management Problems” afholdt ved Arktisk Temadag ved Danmarks Fiskeriundersøgelser. 28. november, Charlottenlund, Danmark.

Burmeister, A.D., 2002. Foredrag vedrørende bestandsstatus for krabber gældende for 2002 afholdt i forbindelse med kursus om miljøjournalistik for grønlandsk journalister. 6. marts, Nuuk.

Burmeister, A.D., 2002. Foredrag vedrørende bestandsstatus for krabber gældende for 2002 afholdt ved møde med KNAPP lokalafdeling i Ilulissat. 23. maj, Ilulissat.

Burmeister, A.D., 2002. Foredrag vedrørende bestandsstatus for krabber gældende for 2002 afholdt ved møde med SAPP lokalafdeling i Sisimiut. 18. juni, Sisimiut.

Burmeister, A.D., 2002. Foredrag vedrørende bestandsstatus for krabber gældende for 2002 under møde i krabbeudvalget. 15. april, Nuuk.

Burmeister, A.D., 2002. Foredrag vedrørende bestandsstatus for krabber og den biologiske rådgivning for 2003 afholdt for medarbejderne i Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Bygder. 11. december, Nuuk.

Hvingel, C., 2002. Foredrag vedrørende ”Forvaltning af et nyt fiskeri, udfordring, udvikling og strategi” afholdt for Direktoratet for Fangst, Fiskeri og Erhverv. Maj, Nuuk.

Kingsley, M.C.S., 2002. Cetacean Surveys in Canada. DFO Symposium „Estimating Cetacean Abundance: Approaches for the 21st Century“. 14. - 16. februar, Quebec, Canada.

Kingsley, M.C.S., 2002. Developments in the West Greenland trawl survey. Presentation at the NMFS Alaska Fisheries Science Centre. 17. oktober, Seattle, USA. Ukiumoortumuk nalunaarut 2002 / 49

Kingsley, M.C.S., 2002. Extended uses of a Europhlukes database. Europhlukes Scientific Conference and Workshop. 22. - 25. november, Madeira, Spanien.

Kingsley, M.C.S., 2002. Spreadsheet modelling of beluga populations. Presentation at the NMFS Alaska Fisheries Science Centre. 15. oktober, Seattle, USA.

Pedersen, S.A., 2002. Rejers livscyklus og rekruttering ved Vestgrønland. Foredrag ved 12. Danske Havforskermøde på Århus Universitet. 9. - 11. januar, Århus, Danmark.

Siegstad, H., 2002. Foredrag for det rådgivende udvalg for grønlandsk økonomi vedrørende den biologiske rådgivning for fiskeressourcer. 14. august, Nuuk, Grønland

Siegstad, H., 2002. Foredrag på HTX-skolen i Sisimiut for studenter vedrørende biologer, biologiuddannelse og Naturinstituttet. 22. november, Sisimiut.

Siegstad, H., 2002. Foredrag under ”topmøde” for grønlandske studenter vedrørende Naturinstituttets opgaver som rådgiver. 4. oktober, Nuuk, Grønland Siegstad, H., 2002. Foredrag vedrørende Northern shrimp assessment in Greenland afholdt under workshop i Nuuk. 7. oktober, Nuuk.

Siegstad, H., 2002. Foredrag ved DFU’s grønlandsdag omhandlende Naturinstituttets profil og samarbejdsrelationer til DFU, den biologiske rådgivning for rejer samt det nye forskningsprogram vedrørende det vestgrønlandske økosystem - Ecogreen. 28. november, Charlottenlund, Danmark.

Siegstad, H., 2002. Foredrag vedrørende begrebet „bæredygtighed“ afholdt under kursus for miljøjournalister. 5. marts, Nuuk.

Siegstad, H., 2002. Foredrag vedrørende den biologiske rådgivning for fiskeressourcer afholdt under kursus for miljøjournalister. 4. juni, Nuuk.

Siegstad, H., 2002. Foredrag vedrørende den biologiske rådgivning for rejer afholdt under kursus for miljøjournalister. 4. juni, Nuuk.

Siegstad, H., 2002. Foredrag vedrørende Grønlands Naturinstitut funktion og arbejdsopgaver afholdt under kursus for miljøjournalister. 5. marts, Nuuk.

Siegstad, H., 2002. Foredrag vedrørende klima og de marine ressourcer afholdt under kursus for miljøjournalister. 5. juni, Nuuk.

Siegstad, H., 2002. Foredrag vedrørende status for de levende ressourcer afholdt under kursus for miljøjournalister. 6. marts, Nuuk.

Storr-Paulsen, M., 2002. Foredrag om “Cod at West Greenland, Signs for a recovery ?” I forbindelse med Walter Herwigs besøg i Nuuk. 9. november, Nuuk, Grønland.

Wieland, K., 2002. Foredrag med titlen “Effect of temperature on biomass, size at sex change and recruitment of northern shrimp (Pandalus borealis) at West Greenland” afholdt ved NAF Workshop vedrørende Coupling biological models to ocean circulation models of the seas of Greenland, Iceland, and Norway with special emphasis on northern shrimp (Pandalus borealis) recruitment. 8. oktober, København, Danmark.

2001

Burmeister, A.D. Foredrag om Reproductive conditions of Primiparous and multiparous female Chionoecetes opilio in West Greenland waters, Crab 2001. 19th Lowell Wakefield symposium. 18. januar, Anchorange, Alaska, USA.

Burmeister, A.D. Foredrag vedrørende krabber (biologi og bestandsstatus) og biologiske undersøgelser i Disko Bugt under møde med fiskerne i Paamiut. 15. august, Paamiut. Presentation regarding ‘Monitoring Marine Ecosystems’ to a Ph.D. course on NW Atlantic oceanography. 20. september, Nuuk.

Burmeister, A.D. Foredrag vedrørende krabber (biologi og bestandsstatus) og biologiske undersøgelser i Disko Bugt under møde med fiskerne og fangerne i Qeqertarsuaq. 31. maj, Qeqertarsuaq. Opponent ved disputats om arktiske sæler på Oslo Universitet. 15. juni, Oslo, Norge.

Burmeister, A.D. Foredrag vedrørende krabber (biologi og bestandsstatus) under kursus for fiskerikontrollører. 15. maj, Nuuk. Burmeister, A.D. Saattuat pillugit aalisartunut oqalugiarneq. Foredrag vedrørende krabber (biologi og bestandsstatus) og biologiske undersøgelser i Disko Bugt under møde med fiskerne i Ilulissat. 28. maj, Ilulissat.

Burmeister, A.D. Foredrag vedrørende krabber (biologi og bestandsstatus) under seminar for fiskerikontrollører. 5. januar, Nuuk.

Burmeister, A.D. Foredrag vedrørende Reproductive condition of female snow crab, Greenland under workshop om Økosystem Vestgrønland afholdt af Grønlands Naturinstitut. 1. december, Nuuk.

Burmeister, A.D. Saattuat pillugit oqalugiarneq. Foredrag vedrørende bestandsstatus for krabber og krabberrådgivningen for 2002 under seminar om krabbefiskeri/krabbeindustri afholdt af APK. 3. december, Nuuk.

Burmeister, A.D. vedrørende krabbefiskeri i Grønland. ICES, SG CRAB-møde. Marts, København. Workshop vedrørende Defining Management Goals & Local Involvement afholdt af Grønlands Naturinstitut. 1. - 8. maj, Nuuk 2001-mi tuttuttassat pillugit siunnersuutit saqqummiunnerat.

Burmeister, A.D., 2001 Poster vedrørende Biological information on Snow crab (Chionoecetes opilio) from a virgin stock in Fjord Eqaluit Paarliit, Nuuk, Greenland præsenteret under symposiet ”Crab 2001”.

Fossen I., O.A. Jørgensen & A.C. Gundersen, 2001 Poster vedrørende Roughhead grenadier (Macrourus berglax) in the waters off East Greenland: Distribution and biology præsenteret på symposium vedrørende dybhavsfisk.

Gundersen A.C., J. Boje, O.A. Jørgensen, E. Hjørleifsson, C.S. Simonsen, I. Fossen, L.H. Ofstad, H.J. Rätz, 2001. Poster vedrørende Variability in fecundity and total egg production for West-Nordic Greenland halibut præsenteret på symposium om dybhavsfisk.

Kingsley, M.C.S., 2001 Beluga surveys in the St Lawrence: a reply to Michaud and Béland. Marine Mammal Science 17: 213-218.

Lyberth, B. Deltagelse i uddannelsesdag for at fortælle om uddannelse, jobmuligheder m.m. 14. november, Aasiaat.

Lyberth, B. Deltagelse i uddannelsesdag for at fortælle om uddannelse, jobmuligheder m.m. 16. november, Sisimiut.

McAlpine, D.F., P.-Y. Daoust, P.F. Brodie & M.C.S. Kingsley, 2001. Additional evidence for recent reproductive activity in an aged St Lawrence beluga (Delphinapterus leucas): a reply to Martineau. Marine Mammal Science 17: 222-226.

Pedersen, S.A. & F. Riget 2001. Modern Fishery – and Research, p. 347-364. In: E.W. Born & J. Bøcher (Eds.): The Ecology of Greenland. Ministry of Environment and Natural Resources, Ilinniusiorfik, Nuuk 2001. 429 pp. 

Pedersen, S.A. 2001. Fish, p. 155-169. In: E.W. Born & J. Bøcher (Eds.): The Ecology of Greenland. Ministry of Environment and Natural Resources, Ilinniusiorfik, Nuuk 2001. 429 pp.

Pedersen, S.A. 2001. The biology of northern shrimp, p. 153-154. In: E.W. Born & J. Bøcher (Eds.): The Ecology of Greenland. Ministry of Environment and Natural Resources, Ilinniusiorfik, Nuuk 2001. 429 pp.

Siegstad, H. Deltagelse i FAO’s konference vedrørende Responsible Fisheries in the marine Ecosystem. 1. - 5. oktober, Reykjavik, Island.

Wieland, K. Foredrag vedrørende Possible effect of temperature on the biomass of Northern shrimp off West Greenland under workshop “Ecosystem West Greenland” afholdt af Grønlands Naturinstitut. 29. november, Nuuk. Workshop om Økosystem Vestgrønland. Arrangeret af Grønlands Naturinstitut. 29. november – 3. december, Nuuk.

Mundtlig formidling - Pattedyr og Fugle

2017

Born EW (2017) “I Begyndelsen….”. Foredrag for Aage V. Jensens Foundation om udvikling af naturforvaltning i Grønland siden 1987. Nuuk, 29. august 2017.

Born EW (2017) ”Partindlæg”. Læserbrev vedrørende Thorkild Kjærgaards anmeldelse af Søren Ruds bog ”Den rette blanding. Oprindelighed og ledelse i 1800-tallets Grønland”. Weekendavisen #29, 21. juli 2017.

Born EW Interview i forbindelse med Dalsgaard A (2017) Den hvide bjørn – et politiseret ikon. Artikel om isbjørneundersøgelserne i Baffin Bugt og Kane Basin. Magisterbladet 07/2017, august 2017: 18-22.

Born EW Interview i forbindelse med Issittumi nannut kisinneqartut/Polarkongen skrives i mantal. Artikel af Andreas Lindquist om isbjørneundersøgelserne i Baffin Bugt og Kane Basin. Suluk (AirGreenland inflight magazine), 04/2017: 22-26.

Born EW Interview vedrørende isbjørneundersøgelser i Baffin Bugt og Kane Basin. Avannaani nannut ilimagisanit amerlanerusut/Flere isbjørne end forventet i nord. Artikel af Andreas Lindquist i Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1. marts 2017: 20-23.

Born EW Interview vedrørende isbjørneundersøgelser i Baffin Bugt og Kane Basin DR P1 ”Videnskabens Verden”, 8. marts 2017.

Born EW, Laidre K, Wiig Ø (2017) “Both sides NOW”. Polar bear studies in Baffin Bay and Kane Basin, 2009-2014. Verbal presentation. NOW (North Water) Symposium, 8-10 May 2017, Royal Danish Academy of Science, Copenhagen.

Cuyler C. Foredrag, Cape Atholl muskox (Umimmaat): Life history, history and sex/age identification guide. 30 juli, Pituffik Thule Base, Greenland

Cuyler C. Foredrag, Kap Atholl moskusokse (Umimmaat): Biologi, historie og hvordan køn/alders bestemme. 25 juli, Pituffik Thule Base, Greenland.

Cuyler C. Interview i forbindelse med Naturbrand ved Nordrestrømfjords halvø, KNR TV. 08 august, Nuuk

Cuyler C. Moskus istids ’Survivor’. Oplæg i Kulturnat, 21 januar, Nuuk

Fort J, Helgason H, Amelineau F, Anker-Nilssen T, Bustnes JO, Danielsen J, Dechamps S, Dietz R, Elliott K, Erikstad KE, Ezhov A, Gavrilo M, Gilchrist G, Gilg O, Grémillet D, Hansen ES, Hanssen SA, Helberg M, Huffeldt NP, Jónsson JE, Kitaysky AS, Langseth M, leclaire S, Thórarinsson TL, Svein-Håkon L, Lorentzen E, Malleroy M, Merkel FR, Moe B, Montevecchi WA, Mosbech A, m.fl. NV. ARCTOX: a pan-Arctic sampling network to track mercury contamination across Arctic marine food webs. Foredrag, 13th International Conference on Mercury as a Global Pollutant (ICMGP2017), 16 July 2017, Providence, USA.

Garde E, Jung-Madsen S, Ditlevsen S, Hansen, RG, Zinglersen KB, Heide-Jørgensen MP. Oral presentation. The walrus in Smith Sound. North Water symposium (NOW), May 8-10, The Royal Danish Academy. Copenhagen, Denmark

Garde E, Jung-Madsen S, Ditlevsen S, Hansen, RG, Zinglersen KB, Heide-Jørgensen MP. Oral presentation. Diving and foraging behavior of the Atlantic walrus. Society for Marine Mammalogy (SMM), October 22-28. Halifax, Canada

Garde E, Jung-Madsen S, Ditlevsen S, Hansen, RG, Zinglersen KB, Heide-Jørgensen MP. Oral presentation. The walrus in Smith Sound- movement, diving and consume. North Water Polynya Conference, November 22-23. Copenhagen, Denmark

Garde E. Oral presentation. South West Greenland white whale population - likely extinct. Global Review on Monodontids (GROM), March 13-16. Hillerød, Denmark

Garde E. Oral presentation. Update on narwhal life history parameters. NAMMCO-JCNB Joint Scientific Working Group on Narwhal and Beluga. March 8-11, Copenhagen, Denmark

Gjerdrum C, Wong S, Johansen KL, Lieske D, Fifield D, Hedd A, Boertmann D, Merkel FR, Mosbech A, ML M. Detecting change in seabird distributions at sea in arctic and sub-arctic waters over six decades. Foredrag, Pacific Seabird Group 44th Annual Meeting, 22-25 February 2017, Tacoma, Washington.

Hansen RG. Oral presentation. Abundance and distribution of large whales in East and West Greenland, April 28, workshop “Cetacean abundance and distribution in the north Atlantic”. 28 and 29 October 2017, Halifax, Nova Scotia, Canada

Hansen RG. Oral presentation. Marine mammals in East Greenland, Public speech, March 30, Station Nord, Greenland

Hansen RG. Oral presentation. Narwhals in Melville Bay. Global Review on Monodontids (GROM), March 13-16. Hillerød, Denmark

Hansen RG. Oral presentation. NOW or NEW - A comparison of the abundance and distribution of marine mammals wintering in the North Water Polynya and the North East Water Polynya. North Water Polynya Conference, November 22-23. Copenhagen, Denmark

Heide-Jørgensen, M.P. Oral presentation at ECS on walrus tracking study from North Water.

Merkel FR, Labansen AL. Little auk and thick-billed murre in the NOW Polynya. Foredrag, North Water Polynya Conference , 22-24 November 2017, Copenhagen, Denmark.

Mosbech A, Johansen KL, Cuyler C, Frederiksen M, Linnebjerg JF, Lyngs P, Merkel FR. Little auk and thick-billed murre in the NOW Polynya. Foredrag, North Water Polynya Conference , 22-24 November 2017, Copenhagen, Denmark.

Nielsen NH, Teilmann J, Sveegaard S, Hansen RG, Dietz R, Heide-Jørgensen MP. Oral presentation ”Unique offshore preference in West Greenland harbour porpoises”, 2. maj. European Cetacean Society (ECS), Middelfart.

Nielsen NH. Oplæg om Grønlands dyreliv på ”Kursus for nyansatte i Grønland”. 7. september, København

Rosing-Asvid, A. Foredrag på i forbindelse med kursus om forvaltning 28 marts, Ilisimatusarfik, Nuuk.

Rosing-Asvid, A. Foredrag på i forbindelse med kursus vedr. sælens "samfundshistorie” 15 marts, Ilisimatusarfik, Nuuk.

Rosing-Asvid, A. To foredrag i forbindelse med ”sælskindskampagne” og indførsel af QR kode i EU, Bruxelles

Rosing-Asvid, A. Workshop samt forelæggelse af arbejdsprogram for sælprojekter i forbindelse med olieefterforskningsrelaterede miljø-projekter i Nordøstgrønland, 2-3 marts, Nordatlantens Brygge, København.

Stern JH, Laidre KL, McKinney M, Born EW, Wiig Ø, Sonne C, Dietz R, Fisk A (2017) Foraging Strategies of Baffin Bay Polar Bears. Poster presented at the 22nd Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals, 23-27 October 2017, Halifax, Nova Scotia, Canada.

Tervo OM, Blackwell SB, Conrad AS, Hansen RG, Sinding MHS, Heide-Jørgensen MP. Oral presentation held by Blackwell SB. Vocal behaviour of East Greenland narwhals. Society for Marine Mammalogy (SMM), October 22-28. Halifax, Canada

Tervo OM. Oplæg om hvaler og akustik på MSc kursus Marine Biology, Københavns Universitet. 26. februar.

Tervo OM. Oplæg om narhvaler og akustik på MSc kursus Marine Biology, Danmarks Tekniske Universitet. 16. marts.

Ugarte F, Being a Biologist in Greenland, keynote speaker at the opening of the 7th International Conference on Polar and Alpine Microbiology, November 8, Nuuk

Ugarte F, interview I forbindelse med dokumentar om Grønland, South Korea TV

Ugarte F, Marine Mammals in Greenland, Invited speaker at the DIS university, November 21, Copenhagen

2016

Born EW. Optælling af isbjørne. Foredrag: Vin & Videnskab. Københavns Universitet, København, 7. september 2016

Boye TB, Udpegning af biologiske hotspots - Økosystembaseret forvaltning. Gæsteforelæsning på kanditatkurset ”From advice to management, fisheries and hunting in Greenland, 29 marts, ilisimatusarfik 

Cuyler C. Foredrag ved Mosfellsbær jagtklub. Caribou and muskoxen in Greenland, 22. maj. Reykjavik, Island

Cuyler C. Kursus afholdt. Hvordan laves en minimumstælling: Principper bag udførelsen. GFLK årlig Jagtbetjent møde, 18. januar. Nuuk

Cuyler C. Rensdyr aldersklasse ung eller voksen. Food Festival, Tuttu dagen, søndag d. 25. september. Nuuk

Cuyler C. Rensdyr flytællinger I Vestgrønland, Qeqqata Kommunias seminar vedrørende moskus og rensdyrjagt I Kangerlussuaq og Sisimiut, søndag d. 23. Oktober, Kangerlussuaq 

Cuyler C. Status & trends West Greenland muskox, tirsdag d. 07. november. Calgary, Alberta, Canada

Cuyler C. Status, udvikling og jagt af moskus og rensdyr i Kangerlussuaq og Sisimiut, Qeqqata Kommunias seminar vedrørende moskus og rensdyrjagt I Kangerlussuaq og Sisimiut, søndag d. 22. Oktober, Kangerlussuaq

Hansen RG. Foredrag om bestandsestimering af havpattedyr på Ilisimatusarfik, 12 April, Nuuk

Hansen RG. Interview om klimaforandringer og havpattedyr til skoleklasser i Herlev privatskole, 22 November.  København, Danmark 

Heide-Jørgensen MP. Foredrag om forvaltning af hvaler i Dansk Havpattedyrforening 4-5 marts

Heide-Jørgensen MP. Foredrag på KU om havpattedyr i Grønland 14 februar

Laidre KL et al. Projections of the global polar bear population under sea-ice loss. Invited talk by NASA (and panel discussion). American Geophysical Union (AGU), San Francisco, CA. December 12-16, 2016

Laidre KL, Coryell-Martin M. ”Imaging the Arctic” Plenary speaker. Alaska Marine Science Symposium, January 25-28. Anchorage Alaska

Laidre KL, et al. Projections of the global polar bear population under sea-ice loss. International Bear Association meeting, Anchorage Alaska June 12-17

Laidre KL. Talk at Seattle Girls School, Seattle, Washington, lecture to 120 6-8th grade girls, May 2016

Laidre KL. Talk at Seattle University Cooperative School, lecture to 100 4th-7th graders, February 2016

Linnebjerg J, Elliott K, Burke C, Gaston AJ, Mosbech A, Frederiksen M, Merkel FR. Growth, not mortality, drives the 'intermediate' parental care strategy in murres. Foredrag, 13th International Seabird Group Conference, 6-9 September 2016, Edinburgh, Storbritannien

Merkel FR, Labansen, AL. Orientering om fuglerådgivning, GN bestyrelsesmøde, 11. april 2016, Nuuk

Merkel FR, Labansen, AL. Orientering om fuglerådgivning, Ministerorientering (PAIAN), 27. april 2016, Nuuk

Merkel FR. Baggrund for lomvierådgivning - oktober 2016, Ministerorientering (APNN), 17. november 2016, Nuuk

Merkel FR. Combining efforts and knowledge about Common Eiders in Greenland, 2000 – 2016. Pisuna workshop, 6-7 december 2016, Nuuk

Merkel FR. Opbygningen af rumlig bestandsmodel for Polarlomvie i Nordatlanten. Foredrag for Landsstyreformand K. Kielsen, 14. januar 2016, DCE, Roskilde

Merkel FR. Orientering om ederfugl og lomvie - november 2016, Foredrag for Inatsisartuts Frednings- og Miljøudvalg, 17. november 2016, Nuuk Merkel FR. Seabirds in Greenland – key species, biology and management. Undervisning på Ilisimatusarfik Fisheries and Hunting in Greenland, 17. marts 2016, Nuuk

Tervo O. Foredrag Biologisk Oceanografi DTU, Whales in Greenland – with specvial emphasis on the bowhead whale. 17. marts. Lyngby

Tervo O. Foredrag Havpattedyre Københavns Universitet, Acoustic behaviour of bowhead whales. 14. marts. København

Tervo O. Foredrag Marine Mammals DIS, Arctic whales. 20. november. København

Tervo O. Interview i forbindelse med artikel: Grönlanninvalas on merten metusalem. TIEDE Helsingin Sanomat (udgives i Februar 2017)

Wong SNP, Johansen KL, Lieske DJ, Fifield DA, Hedd A, Gjerdrum C, Boertmann D, Merkel FR, Mosbech A, ML M. Marine distribution of arctic seabirds over six decades: changes and conservation applications. Foredrag, International Marine Conservation Congress, 31. juli 2016, St. Johns, Canada

2015

Born EW. Interview i forbindelse med kronikken “Når en isbjørn banker på”. Weekendavisen #42, 16. oktober: 8-9

Boye TB. Foredrag “Whale watching and/or whaling in Nuuk fjord, west Greenland?” NAMMCO disturbance symposium, 13.-15. Oktober. Naturhistorisk Museum, København

Boye TB. Gæsteforelæsning i faget “Fisheries and hunting in Greenland: from advice to management” med foredraget “Udpegning af biologiske kerneområder – Økosystembaseret forvaltning”, 17. marts. Ilisimatusarfik, Nuuk

Boye TB. interview til Danmarks Radio, P1 ”3900 Nuuk, afsnit 24:24 – Hvalerne”. 24 december

Cuyler C, Doyle M, Carpenter M. Foredrag ved 14th Arctic Ungulate Conference, om Circumpolar Biodiverstity Monitoring Programs terrestrial ‘Muskox Knowledge Network’, 21. august. Røros Norway

Cuyler C, Solari A, Rodriguez S, Hansen PN. Foredrag ved 14th Arctic Ungulate Conference, ”Ummimaat Ivittuut Muskoxen” (om status og udvikling hos Ivittuut moskus), 21. august. Røros, Norway

Cuyler C. Foredrag ved GFLK årlig Jagtbetjent møde om Naturinstituttets samarbejde med jagtbetjentene om rensdyr og moskus, ”Samarbejde med jagtbetjentene om rensdyr og moskus”, 21. januar. Nuuk

Cuyler C. Gæsteforelæsning i faget “Fisheries and hunting in Greenland: from advice to management” med foredrag om Naturinstituttets biologiske arbejde med rensdyr og moskus, 10. februar. Nuuk

Escajeda E, Laidre K, Born EW, Wiig Ø, Atkinson S, Dyck M and Ferguson SH. Change in denning behavior of polar bears in the Baffin Bay area. Abstract. Verbal presentation at the 21th Biennial Conference of Marine Mammals, 13-18 December 2015, San Francisco, USA

Gilchrist G, Merkel FR, Sonne C, Gilliland SG, Mosbech A, Iverson, S. The value of Inuit participation when conserving the common eider duck in Arctic Canada and Greenland. Oral presentation at 2nd World Seabird Conference, October 26-30, Cape Town, South Africa.

Hansen RG. Foredrag: ”Monitoring narwhals in Melville Bay in relation to seismic surveys”, NAMMCO disturbance symposium, 14 oktober  2015. København, Danmark

Heide-Jørgensen MP. Foredrag. “Hvalrosmærkning i Wolstenholme Fjord”, NOW projekt symposium, 19 oktober  2015. Københavns Universitet, Danmark

Heide-Jørgensen MP. Foredrag. “Status for Arctic Marine Mammals ”, NAMMCO disturbance symposium, 14. oktober 2015. Københavns Universitet, Danmark

Heide-Jørgensen MP. Foredrag. “The narwhals sense of silence ”, NAMMCO disturbance symposium, 14 oktober  2015. Københavns Universitet, Danmark

Heide-Jørgensen MP. Foredrag. ”Biologging studies of whales”,Grønlands Naturinstitut, Nuuk, Grønland , 24 april 2015

Heide-Jørgensen MP. Foredrag. ”In depth analyses of narwhal surveys and overall conclusion”, Baffin Bugt gruppens olieselskaber, DCE, Roskilde, Danmark, 1 oktober 2015

Heide-Jørgensen MP. Foredrag. ”Small whales and seals”, Baffin Bugt gruppens olieselskaber, DCE, Roskilde, Danmark, 1 oktober 2015

 

 

Heide-Jørgensen MP. Foredrag. “Disturbance of walruses in Greenland ”, NAMMCO disturbance symposium, 14. Oktober. Københavns Universitet, Danmark

 

 

Isaksen F og Ugarte F, interview i forbindelse med radioprogram: Løb! Isbjørn. DR P1 (25.5.2015)

Labansen A. Foredrag under besøg af første årgang fra GUX Nuuk, 17. og 18. november. Pinngortitaleriffik

Labansen A. Foredrag under besøg af førsteklasse fra Atuarfik Hans Lynge, Nuuk, 9. november. Pinngortitaleriffik

Labansen A. Interview om rådgivning og ny høringsrunde om udnyttelse af polarlomvien i Grønland. Qanorooq og Radioavisen, KNR, hhv. 22. og 23. december.

Laidre KL and 16 co-authors. Circumpolar trends in abundance of Arctic marine mammals. Spoken presentation at symposium on Ecosystem Studies of Sub Arctic Seas (ESSAS), June 15-17, Seattle

Laidre KL and Vongraven D. Invited Expert presenting on behalf of the IUCN Polar Bear Specialist Group. The global status of polar bears with emphasis on North American subpopulations. Canada USA Polar Bear Stakeholder Forum, June 10-13, Washington DC

Merkel FR, Johansen K, Kristensen AJ. Breeding success in a cliff-nesting seabird estimated from time-lapse photography and digital image analysis. Oral presentation at 2nd World Seabird Conference, October 26-30, Cape Town, South Africa.

Merkel FR. Gæsteforelæsning i faget “Fisheries and hunting in Greenland: from advice to management” med foredraget ”Havfugle i Grønland – med fokus på biologi og forvaltning af alkefugle og edderfugle. 3. marts. Ilisimatusarfik, Nuuk

Ugarte F, interview i forbindelse med NK Søndegaard: Ingen bjørnepanik i Nuuk. Sermitsiaq (23.7.2015)

Ugarte F, interview i forbindelse med P Hansen: seismiske undersøgelser skader havpattedyr. KNR (25.10.2015).

Ugarte F, interview i forbindelse med P Hansen: Trofæjagt skåner bestanden. KNR (4.8.2015)

Ugarte F. Introduktion ti Grønlands Naturinstitut for Nukisiorfiit medarbejdere, 19. juni

Ugarte F. Remote videolecture about Local Knowledge in the Advice for the Management of Natural Resources in Greenland, for students of quantitative methods in the Masters on Environmental Management at the Colege of the Northern Border, April Tijuana 7, Mexico

2014

Born EW. Foredrag: East Greenland polar bear operations, 1973-2011. Indlæg ved workshop med henblik på at udvikle en plan for studier af isbjørne I Østgrønland. Grønlands Naturinstitut, 25. november. Nuuk

Born EW. Foredrag: Interviewundersøgelse blandt hvalrosfangere. Grønlands Naturinstitut, DFFL, 26. november. Nuuk

Born EW. Foredrag: Isbjørne, Nuuk Kulturnat, Grønlands Naturinstitut. 24. januar. Nuuk

Born EW. Foredrag: Status of the ”Polar bears and sea ice” study. Eastern Baffin Bay Strategic Environmental Studies Program 2011-2014: Status Report February 2013. Danish Centre for Environment/Aarhus Universitet, 27. februar. Roskilde

Born EW. Foredrag: Summary of performance of satellite transmitters deployed in Baffin Bay and Kane Basin, 2009-2013. Indlæg ved workshop med henblik på planlægning af analyser af data fra isbjørnestudier I Baffin Bug tog Kane Bassinet, 2009-2014, 14. januar

Born, EW. Foredrag: Bjørnen kommer (isbjørne og menneskekonflikter). GEUS sikkerhedskursus. 4. juni. København

Boye TK. Interview til KNR radioavisen vedr. pukkelhvaler og fangst i Godthåbsfjorden, 10. oktober. Nuuk

Boye TK. Interview til Sermitisiaq og Nuuk Ugeavis vedr. pukkelhvaler og fangst i Godthåbsfjorden. 

Boye TK. Undervisning af GU Nuuk om hvaler i Godthåbsfjorden, 24. oktober. Nuuk

Cuyler C. Foredrag af Status og Arbejde ved Terrestriske CBMP. Circumpolar Biodiversity Monitoring Program (CBMP), MARINE Face-to-Face mode, 30. september-02. oktober. Nuuk

Cuyler C. Foredrag ved 15th NACW (North American Caribou Workshop): Calving Habitat - Not the last word for sustainable West Greenland caribou populations, 12.-15. maj. Whitehorse, Yukon, Canada

Cuyler C. Foredrag ved GFLK årlige Jagtbetjent møde om Naturinstituttets samarbejde med jagtbetjentene om rensdyr og moskus, 21. januar. Nuuk

Cuyler C. Interview til KNR TV: Vi skyder færre rensdyr ved Nuuk end for 10 år siden, 25. september. Nuuk

Cuyler C. Underholdning i Naturinstituttets grovlaboratorium for NIF elever fra 5-6-7 klasser: Rensdyr ved Nuuk. Kropsstørrelse og kondition ud fra kæber, ben og benmarv, 29. september. Nuuk

Heide-Jørgensen, MP, Hansen RG: Møde med olieselskaber på DCE, Århus Universitet, Risø, om seismik i Baffin Bugten 2012. Fremlæggelse af to rapporter, 26. februar

Heide-Jørgensen, MP: Foredrag Dansk Naturhistorisk Forening om narhvaler, 8. maj

Heide-Jørgensen, MP: Foredrag i Dansk Marinbiologisk Forening om grønlandshvalen, 26. februar

Laidre KL, Stern H, Kovacs KM, Lowry L, Moore SE, Regehr EV, Ferguson SH, Wiig Ø, Boveng P, Angliss RP, Born EW, Litovka D, Quakenbush L, Lydersen C, Vongraven D and Ugarte F. Arctic Biodiversity Congress, Trondheim. Spoken presentation: “Circumpolar trends in abundance of Arctic marine mammals”, 2. december. Norge

Merkel FR, Mosbech A, Sonne C. Contrasting feeding strategies among wintering common eiders linked to whitetailed sea eagle predation. Oral presentation at 5th International Sea Duck Conference, September 10-12, Reykjavik, Iceland

Merkel FR. Biodiversity and Climate Change. Oral presentation at Adaptation Actions for a Changing Arctic (AACA) Workshop, June 3-5, Nuuk, Greenland

Merkel FR. Interview i forbindelse med artikel af PE Philbert: Lomvien i frit fald. Polarfronten 1/2014

Nielsen N. Gæsteforelæsning i kurset Arktisk Biologi, om Grønlandske hvaler, 19. maj. Københavns Universitet

Ugarte F, Fontaine L, Jessen A. Greenland views on whales, oil and shipping. Foredrag ved IWC Workshop on Impacts of Increased Marine Activities on Cetaceans in the Arctic”, March 6-7. Anchorage, Alaska

2013

Born EW. Foredrag: Bjørnen kommer (isbjørne og menneskekonflikter), 3. juni, GEUS, København

Born EW. Foredrag: Isbjørne i varmen, 14. januar, Lemvig Gymnasium, Lemvig

Born EW. Foredrag: Isbjørne og menneskekonflikter, 28. februar, Danmark Tekniske Universitet, Lyngby

Born EW. Foredrag: Isbjørne, 31. januar 2013, Vin & Videnskab, Geologisk Museum, København

Born EW. Foredrag: Isbjørneundersøgelser, 14. februar, Det grønlandske Selskab, København

Born EW. Foredrag: The polar bear gets near (isbjørne og menneskekonflikter), 10. september, Thule Air Base, NV Grønland

Born EW. Foredrag: The polar bear gets near (isbjørne og menneskekonflikter), 9. september, Thule Air Base, NV Grønland

Boye TB. Hvaler i fjorden, foredrag for vandregruppen ”Naleraq”, Gymnasiet, 6. Februar, Nuuk

Boye TB. Interview pr tlf. vedr. hvalsafari. Artikel ”Tag hensyn til pukkelhvalerne” bragt i Sermitsiaq og Nuuk ugeavis 30/7-13

Boye TB. Interview pr. tlf til KNR vedr. hvalsafari. Artikel ”Pukkelhvaler må ikke forstyrres” bragt på KNRs hjemmeside 1/8-2013 samt i KNR radio-avisen 2/8-2013

Boye TB. Interview til KNR programmet ”Avatangiisit” vedr. arbejdet med hvaler ved Grønlands Naturinstitut, 6/7-2013

Cuyler C. Naturinstituttets samarbejde med jagt-betjentene om rensdyr og moskus, foredrag for GFLK Jagtbetjent seminar, 17. januar, Nuuk

Hansen RG. Aerial survey for narwhal and beluga in the Northwater polynya. NAMMCO JCNB JWG 14. February, Bryggen, Kbh

Hansen RG. Winter and spring survey of marine mammals in West Greenland and aerial surveys of narwhals in Melville Bay before, during and after seismic. NAMMCO JCNB JWG 14. February, Bryggen, Kbh

Hansen RG. Winter and spring survey of marine mammals in West Greenland. Baffin Bay Environmental Consultative 20. Januar, Bryggen, Kbh

Heide-Jørgensen MP. “Baffin Bay Studies 2011-2014 – Winter and spring surveys of marine mammals, by Mads Peter Heide-Jørgensen” and “Monitoring abundance and hunting of narwhals in Melville Bay during seismic surveys”. Oral presentations given by F. Ugarte at the seminar on marine mammals and offshore oil & gas activities. April 22-24. Nuuk

Heide-Jørgensen MP. Foredrag i Arktisk Biologi, Københavns Universitet, 14 maj

Kyhn L, Tougaard J, Simon M. Baffin Bay seismic noise studies 2012 – Propagation of airgun noise. Oral presentation given by M. Simon at the seminar on marine mammals and offshore oil & gas activities. April 22-24. Nuuk

Laidre K. Baffin Bay Studies 2011-2014 – Polar bears. Oral presentation at the seminar on mari-ne mammals and offshore oil & gas activities. April 22-24. Nuuk

Laidre K. Guest Lecture, University of Washing-ton, Marine Mammalogy, May 2013

Laidre K. Invited departmental seminar, School of Fisheries, University of Alaska Juneau, October 2013

Laidre K. Invited Speaker, University of California Santa Cruz, Ecology and Evolutionary Biology, Departmental Seminar, May 2013

Laidre K. World Science Festival, New York, NY. Invited Speaker – NY Museum of Natural History. May 2013

Laidre, K. Invited Plenary Speaker, Northwest Chapter of the Society for Marine Mammalogy, Seattle, May 18, 2013

Merkel FR (2013). The use of automated time-lapse cameras in Greenland seabird colonies. Oral presentation, Wildlife Ecology Seminar, Aarhus University, Rønde, June 7, 2013

Merkel FR, Mosbech A, Gilchrist G, Descamps S. Baseline for co-management of eiders in West Greenland. Oral presentation, International Union of Game Biologists Congress 2013, August 27-29, Brussels, Belgium

Merkel FR. Interview til KNR vedr. artiklen “Lomvierne narrer: Der er slet ikke så mange, som man nogle gange kan se”, 8. nov. 2013

Merkel FR. Interview til Sermitsiaq vedr. artiklen “Biologerne anbefaler totalfredning af lomvier” og ”Derfor er lomvierne ved at uddø”, 3. okt. 2013

Nielsen NH. Foredrag om de projekter jeg deltager i hos GN. Zoologisk Have, København, september 2012

Nielsen NH. Interview til KNR om marsvin i Grøn-land i forbindelsen med 1. præmien i Arktisk Instituts formidlingspris – Academicus Arcticus, oktober, Copenhagen, Denmark

Nielsen NH. Interview til Sermitsiaq om marsvin i Grønland i forbindelsen med 1. præmien i Arktisk Instituts formidlingspris – Academicus Arcticus

Rosing-Asvid A. Baffin Bay Studies 2011-2014 – Seals. Oral presentation at the seminar on mari-ne mammals and offshore oil & gas activities. April 22-24. Nuuk

Ugarte F. “Background information and welcome-me”, “The consultative Committee on Seismic Exploration in Greenland” and “Strategic Environmental Impact Assessments (SEIA) and environmental studies in Greenland”. Oral presentations at the seminar on marine mammals and offshore oil & gas activities. April 22-24. Nuuk

Ugarte F. Environmental advice, seismic and cetaceans in Greenland. Oral presentation at the Seminar on Oil Exploration with the Norwegian Oliedirektoratet, October 2, Nuuk

Ugarte F. Introduction to the Greenland Institute of Natural Resources. Oral presentation at the South Korea-Greenland Workshop on Minerals Resources, May 18, Nuuk

Ugarte F. Præsentation af Afdeling for Pattedyr og Fugle, med focus på CITES og IWC, møde med den dansk udenrigs minister, d. 16. september, Nuuk

Ugarte F. Præsentation af Afdeling for Pattedyr og Fugle, med focus på DANCEA projekter, møde med Rigsrevision, d. 1. marts, Nuuk

Ugarte F. Strategic Environmental Impact Assessments (EIA) & Environmental Studies in Green-land. Oral presentation at the South Korea-Greenland Workshop on Minerals Resources, May 19, Nuuk

2012

Born EW, Laidre K, Wiig Ø. “Polar bears in East Greenland”. Om isbjørneundersøgelser i SØ Grønland 2011, 27. februar, København

Born EW, Laidre K. “Isbjørnestudier 2012”. Foredrag for Grønlands Naturinstitut, Departementet for Fiskeri Fangst og Landbrug, Departementet for Miljø- og Natur, Råstofdirektoratet og KNAPK, 1. november, Nuuk

Born EW. “Polar bears and geologists”. Om forholdsregler i områder, hvor der er isbjørne, June 13, GEUS, Copenhagen

Born EW. ”Polar bears and need for information”, January 19, Copenhagen

Born EW. ”Polar bears and sea ice in Baffin Bay”. Seminar with Industry on Greenland Strategic Environmental Impact Assessment Studies, Om isbjørnestudier i Vestgrønland i relation til olieefterforskning, January 20, Copenhagen

Born EW. Seminar with Industry on Greenland Strategic Environmental Impact Assessment Studies, Om isbjørnestudier I Vestgrønland i relation til olieefterforskning Boye TK. Interview om hvalsafari i Godthåbsfjord. Nuuk TV, 15. juni

Boye TK. Interview om pukkelhval ID og biopsi i Godthåbsfjorden. Nuuk TV, 13. juni Boye TK. Interview til artikel i AG om pukkelhvaler i Godthåbsfjorden. 24. juli

Boye TK. Interview til artikel i Suluk om pukkelhvaler i Godthåbsfjord. december

Cuyler C. Body condition monitoring: from data to herd productivity. 8th CARMA mødet, 5. december, Vancouver, Canada

Cuyler C. Caribou, Muskox. Fagseminar, 1. februar, Nuuk

Cuyler C. Effekt af London Minings Isuamine på rensdyr. Nuuk TV, 23. januar

Cuyler C. Effekt af snescooterjagt på rensdyr. Nuuk TV, 3. februar

Cuyler C. Greenland and Wildlife, especially Caribou and Muskoxen 2012. 1st and 6th Grade, Dr. F.D. Sinclair Elementary School, June 8, Newton, Surrey, BC, Canada

Cuyler C. Greenland Caribou – Pathogen Overview 2012. Rangifer HEALTH Network, 22 august, Egilsstadir, Island

Cuyler C. Ivittuut Muskoxen 2012. Temadag om moskusokser i Kommuneqarfik Sermersooq, Hotel Hans Egedes mødelokaler, 24. oktober, Nuuk, Greenland

Cuyler C. Naturinstituttets samarbejde med jagtbetjentene om rensdyr og moskusokser. Foredrag ved kursus for jagtbetjente (GFLK), 10. januar, Nuuk

Cuyler C. Rensdyr 2012. 7A klasse, elevernes journalist-/interviewprojektet, 09. maj, Nuuk

Cuyler C. Rensdyrtælling 2012. KNR Radio Avisen, 30. marts, Nuuk

Cuyler C. Rensdyrtælling syd for Nuuk 2012. DR2 TV, 30. marts, Denmark

Cuyler C. Rensdyrtælling syd for Nuuk 2012. KNR TV, 23. marts, Nuuk

Hansen RG. Foredrag: Aerial survey for narwhal and beluga in the Northwater polynya. NAMMCO JCNB JWG, February 14, Bryggen, Kbh

Hansen RG. Foredrag: Winter and spring survey of marine mammals in West Greenland and aerial surveys of narwhals in Melville Bay before, during and after seismic. NAMMCO JCNB JWG, February 14, Bryggen, Kbh

Hansen RG. Foredrag: Winter and spring survey of marine mammals in West Greenland. Baffin Bay Environmental Consultative, 20. januar, Bryggen, København

Hegelund P. Interview om misdannede dyr. KNR ” Nunarput ullumi” 16. januar, Nuuk Hegelund P. Interview om prøver af isbjørne fra fangere. KNR ” Nunarput ullumi”, 21. februar, Nuuk

Hegelund P. Interview om prøver af isbjørne fra fangst. KNR ” Nunarput ullumi”, 05. januar, Nuuk

Hegelund P. Interview om satellitmærkning af isbjørne. KNR ”Nunarput ullumi”, 23. marts, Nuuk

Heide-Jørgensen MP. Interview i forbindelse med: Appunn KJ (2012) Rite of passage. The Times Eureka September 2012, pp 24-29, Artikel om grønlandshval i Nordvestpassagen

Heide-Jørgensen MP. Interview I forbindelse med: Carpenter M (2012) Breaking the Ice. National Geographic April 2012, p 26, Artikel om satellitsporing af grønlandshval

Jessen A, Born EW, Laidre K. “Polar bear studies in Greenland, 2011-2015”. European Union CITES Wildlife authorities. Fremlæggelse af Grønlands isbjørnestudier for EU panel i forbindelse med USAs forslag om at ”up-list” isbjørnen til List i CITES, 6. december, Brussels, Belgium

Kristensen E. Interview i KNR´s morgenflade om dialogforumet Ilisimasavut. August, Nuuk

Labansen A, Kielsen Holm L. Interview om lomviekoloni i Disko Bugt i fare for udryddelse. KNR ”Nunarput ullumi”, 15. maj, Nuuk

Labansen A, Kielsen Holm L. Interview om lomviekolonier i Grønland som er i tilbagegang og om årsager. KNR ”Tusagassiivimmik” (Selvstyreproduceret radioprogram af Else Olsvig), 26. maj, Nuuk

Labansen A, Kristensen E. Interview i morgenprogrammet Ullarnganit Tusakkat. Lidt generelt om lomvier i Grønland. 26. oktober

Labansen A. Pinngortitaleriffiks monitering og DCE’s miljøundersøgelser af Appat Innai (Ritenbenk). Foredrag til åbent-skibarrangement på Sanna, 19. juli, Ilulissat

Labansen A. Status på GN lomvie- og ridemonitering. Foredrag ved seminar for jagtbetjente (GFLK), 10. januar, Nuuk

Merkel F, Boertmann D, Mosbech A, Frederiksen M, Linnebjerg J, Labansen A, Falk K, Johansen K. Foredrag: Seabird studies in West Greenland. Seminar on Greenland strategic environmental impact assessment studies, January 19, Copenhagen

Merkel F, Mosbech A, Frederiksen M, Boertmann D, Labansen A. Foredrag: Seabird colony baseline. Seminar with Industry on Greenland Strategic Environmental Impact Assessment Studies in Baffin Bay, January 20, Copenhagen

Merkel F. Foredrag: “Seabird bycatch in gillnets in Greenland”. Workshop on seabird bycatch in gillnets, Birdlife International, May 3-4, Berlin

Merkel F. Interview om ny undersøgelse om anskydning hos edderfugl. KNR, 3. april og Sermitsiaq, 20. april

Nielsen NH. Foredrag om de projekter jeg deltager i hos GN. Zoologisk Have, september, København

Raundrup K. Foredrag: Præsentation af APV for Grønlands Naturinstitut. 5. november, Nuuk

Ugarte F. Arctic Funders Group. 6. september, Nuuk

Ugarte F. Foredrag om pattedyr og fugle. Anlægs- og Miljøudvalget, Inatsisartut, 8. marts, Pinngortitaleriffik, Nuuk

Ugarte F. Rådgivning om Pattedyr og Fugle. Politivæsenet i Grønland, 24. august Pinngortitaleriffik, Nuuk

Ugarte F. Walrus in Grenland. Zonal Pre-COSEWIC Assessment for Atlantic, Fisheries and Oceans Canada, February 28 - March 1, Iqaluit, Canada

2011

Cuyler C. Circumpolar comparison of caribou and reindeer management - Greenland, plenary foredrag ved 13th International Arctic Ungulate Conference, 22 – 26. august, Yellowknife, NWT, Canada

Cuyler C. Greenland Wildlife, foredrag på Adventure Canada cruise skib ’Clipper Adventurer’, 19. september, Nuuk

Cuyler C. Hvad sker med dine rensdyr, foredrag for lokal befolkning ved Venskabshallen, Katuaq, 24. november, Nuuk

Cuyler C. Introduction to CARMA – Origins, Goals and Accomplishments, foredrag ved 13th International Arctic Ungulate Conference, 22 – 26. august, Yellowknife, NWT, Canada

Cuyler C. Naturinstituttets rensdyr projekter, foredrag for Rangifer Health Network ved Norges Veterinær Høyskole (NVH), 20 – 22. januar, Oslo, Norge

Cuyler C. Parasites of caribou in West Greenland, foredrag ved University Giessen, 13. januar, Giessen, Tyskland

Garde E. Foredrag. Monodontid age workshop, 26. november, Tampa, USA

Hansen RG. Foredrag, The bowhead whale in Greenland – past and present abundance estimates, 28 – 29. september, Winnipeg, Canada

Heide-Jørgensen MP. Foredrag i Dansk Havpattedyrsforening, 5. februar 2011, Nordvandets betydning for havpattedyrene

Heide-Jørgensen MP. Foredrag på Naturhistorisk Museum, 7. september 2011, Hvorfor har narhvalen så lang en tand?

Labansen A. Foredrag for jagtbetjentene om lomvie- og ridetællinger og resultater fra de seneste års optællinger, 12. januar, Nuuk

Labansen A. Foredrag på GU Nuuk om biologi studiet og om Pinngortitaleriffik generelt til Uddannelsesdagene, 15 – 16. november, Nuuk

Merkel FR (2011) Interview i forbindelse  med M Nyvold: Ederfugle i risiko for dødelig sygdom, Sermitsiaq, 18. februar

Merkel FR (2011) Interview i forbindelse med webnyhed på CBC news: Avian cholera may spread in Arctic: scientist, 20. januar

Merkel FR (2011) Interview i forbindelse med webnyhed på IceNews: Avian cholera ‘could spread to Greenland’, 29. januar

Merkel FR (2011) Interview i forbindelse med webnyhed på Scarletwhore: Avian cholera responsible for mysterious bird deaths, 20. januar

Nielsen NH (2011) Interview til artikel af Fyns Amts Avis om ”børn af Svendborg” om bla. ”finhvalen fra Vejle”

Nielsen NH. Foredrag ved “Monodontid Age Workshop”, Tampa, USA

Nielsen NH. Foredrag ved ”Vin & Videnskab” (Statens Naturhistoriske Museum) om aldersbestemmelse af hvaler vha. aspartat racemisering (med fokus på ”finhvalen fra Vejle”)

Ugarte F. Biological advice related to oil and mineral activities in Greenland, foredrag ved Nordiske Journalister studierejse til Nuuk, September 20

Ugarte F. Interview om Strategisk Miljøvurdering, KNR, 24. juni, Nuuk

Ugarte F. Research on Marine Mammals at the Greenland Institute of Natural Resources, foredrag ved hvalsymposium I Aarhus Universitet, 28. januar

Ugarte F. Vidensoverførelse og opbygning af miljøkompetence i Grønland, foredrag ved miniseminar i Råstofudvalget, Inatsisartut, 10. august

2010

Andersen LW, Born EW, Stewart REA, Dietz R, Doidge DW and Lanthier C. Hvalrosser ved Vestgrønland og Baffin Island (Canada): Genetik og forvaltning. Foredrag, Dansk havpattdyrmøde. 10.-12. Marts 2010, Århus

Born EW ”Nannut tumisiorlugit”/”På sporet af isbjørne”/”Tracking polar bears” reportage om GNs isbjørnestudier i NV Grønland. Suluk, AirGreenlands inflight magazine, 2010 Nr. 4

Born EW. Deltagelse i DK4 Hvalrosser, TVdokumentarudsendelse om GNs hvalrosstudier i NØ Grønland. TV4, Danmark

Born EW. Interview på You Tube angående mærkning af en hvalros på Færøerne. www.youtube.com/watch

Born EW. Isbjørne i en varmere verden Foredrag, Naturama, 7. oktober 2010, Svendborg

Born EW. Isbjørnestudier ved Disko. Foredrag, Grønlands Repræsentation, 19. febr., København

Born EW. Konflikter mellem isbjørne og mennesker, og hvordan man undgår dem. Foredrag, sikkerhedskursus ved GEUS, 4. og 18. maj 2010, København

Born EW. Management of polar bears in Greenland. Foredrag, IUCN International Polar Bear Specialist Group Action Plan Meeting, 8. febr., Oslo, Norge

Born EW. Pas på! Bjørnen kommer. Foredrag, Grønlands Naturinstitut, 4. nov. 2010, Nuuk

Born EW. Plans for studies of polar bears in Baffin Bay and Kane Basin. Foredrag, Canada-Greenland Joint Commission on Polar Bears 1st Meeting, 30. jan. 2010, Ottawa, Canada

Born EW. Polar bear behavior and humanbear encounters. Foredrag, 18 June, GEUS, København

Born EW. Polar bears in focus. Presentation for the Corp Diplomatique in Denmark. The Greenland Government´s Presentation, March 8, Copenhagen

Born EW. Status of the polar populations in Baffin Bay and Kane Basin. Foredrag, Canada-Greenland Joint Commission on Polar Bears 2nd Meeting, 29. maj 2010, Ilulissat

Boye TK, Simon M. Interview til artikel ”Grønlandske pukkelhvaler får åndenød af turisterne”. Videnskab.dk (27. juli) videnskab.dk/composite-4839.htm

Boye TK, Simon M. Interview til artikel: Hvalsafari forstyrrer pukkelhvaler. Kronik i Sermitsiaq, samt www.natur.gl/index.php

Boye TK. Interview i forbindelse med fangst på pukkelhvaler i Godthåbsfjorden: Pukkelhvaler nok til alle. Polarfronten (november)

Boye TK. Interview i forbindelse med udarbejdelse af retningslinjer for hvalsafari: Bæredygtig hvalsafari. Polarfronten (nov.)

Cuyler C, White R, Nymand J & Russell D. Are warbles & bots connected to pregnant pauses? – Fertility in West Greenland. Foredrag, 13th North American Caribou Workshop 25-28 October, Winnipeg, Canada

Cuyler C. Interview om samarbejde mellem GN og jagtbetjentene i forbindelse med monitering af moskus, KNR-radio aftennyheder (12. 02.2010), Nuuk

Cuyler C. Nyt om rensdyr i Grønland. Foredrag, Runde Bord Klub mødet, 14. sept., RAL, Nuuk

Dietz R, Rigét FF, Forchammer MC, Sonne C, Aubail A, Born EW, Aars J, Andersen M, Wiig Ø, Skaare JU, Basu N, Drimmei R and Grandjean P. Spatio-temporal trends of Hg in polar bears (Ursus maritimus) hair from Greenland and Svalbard linked to climate change parameters and stable isotopes. IPY – International Polar Year Oslo science Conference, 8-12 June 2010, Oslo, Norway

Egevang C, Stenhouse I, Philips R, Petersen A, Fox J, Silk J. Fuelling up for the world’s longest annual migration: the importance of at-sea hot-spots. Foredrag World Seabird Conference, september, Victoria, Canada

Egevang C. Havternen – på vingerne fra pol til pol. Foredrag Experimentarium, aug. Hellerup

Egevang C. Havternens utrolige rejse. Foredrag Dansk Naturfrednings forening, dec., Holbæk

Egevang C. Mere end 30 telefon-interview i forbindelse med offentliggørelsen af resultaterne i Tracking of Arctic terns Sterna paradisaea reveals longest animal migration, PNAS

Egevang C. Migration and breeding biology of Arctic terns in Greenland. PhD-defence, juni, Københavns Universitet

Egevang C. The Arctic tern migration project – A CAFF Cbird initiative. Foredrag CBird XVImeeting, Sept. 13.-16. Tofino BC, Canada

Egevang C. Verdens længste fugletræk. Foredrag Dansk Ornitologisk Forenings Repræsentantskabsmøde, oktober, Odense

Hansen RG and Heide-Jørgensen MP. Distribution and abundance of white-beaked dolphins in West Greenland. Talk, Workshop for White-beaked and white-sided dolphins, Conference of the European Cetacean Society, 21st-24th March 2010, Stralsund, Germany

Heide-Jørgensen MP. Foredrag om forvaltning af hvaler i Grønland. Diplomatmøde, 8 marts, Grønlands Repræsentation

Heide-Jørgensen MP. Foredrag om grønlandshvalprojektet, IPY møde, 1 marts, Carlsberg

Heide-Jørgensen MP. Foredrag om havisens forandringer i Baffin Bugten, Klimacenter møde, 15-17 november

Labansen AL. Monitoring of Thick-billed Murre and Kittiwakes by Pinngortitaleriffik. Foredrag ved French Days in Nuuk – Open Scientific Seminar, Nuuk, 28. maj, Ilimmarfik, Nuuk

Merkel FR, Huffeldt N. Fotoovervågning i grønlandske havfuglekolonier – anvendelse og perspektiver. Foredrag, Workshop om fuglemonitering og forvaltning i Grønland, 12. november, Nuuk

Merkel FR. Grønlandske ederfugle på farten – om trækforhold, overvintringsstrategier og bestandsudvikling. Foredrag, Odense Folkeuniversitet, 18. marts, Odense

Merkel FR. Overvågning af ynglebestande: Ederfugl. Foredrag, Workshop om fuglemonitering og forvaltning i Grønland, 12. november, Nuuk

Nymand J, Kielsen LH, Myrup M. Oplæg og diskussion omkring Grønlands natur for en gruppe internationale landskabsarkitekter og 2 lærere, 4, marts, Nuuk

Nymand J, Mølgaard L. Foredrag for GUelever om Naturinstituttets arbejde ifm gymnasiernes studiedage, 9. nov., Nuuk

Nymand J, Raundrup K. Interview i forbindelse med BioBasis-arbejdet i Kobbefjord, DR/P1/Klima og Miljø, 13. august, Danmark

Nymand J, Raundrup K. Oplæg og rundvisning, BioBasis-arbejdet i Kobbefjord for internationale COP-15 studerende og lærere (29. juli) og for en gruppe amerikanske studerende og lærere (11. august), Nuuk

Nymand J. Foredrag og rundvisning af Bio-Basis-arbejdet i Kobbefjord/Kangerluarsunnguaq for Inatsisartut: Udvalg for miljø og fredning, 6. maj, Nuuk

Nymand J. Foredrag om Nuuk Basic/Bio-Basis første års resultater for Naturinstituttets ansatte og gæster, 6. maj, Nuuk

Nymand J. Interview om de grønlandske rensdyrbestande, CBC News, bragt efter afslutning af 13th North American Caribou Workshop, Winnipeg

Nymand J. Interview om de grønlandske rensdyrbestande, udbredelse og forvaltning, CBC News, Nunavut 27. oktober, Winnipeg

Nymand J. Interview om rensdyrbestande ved Nuuk. Nuuk TV, september, Nuuk

Peacock E, Laake J, Laidre KL and. Born EW. New insights for the polar bears of Baffin Bay: using additional harvest data to assess changes in survival. Foredrag, International Bear Association Conference, 3-7 October 2010, Vancouver

Rasmussen LM. Oplæg om kriterier for udpegning af fuglebeskyttelsesområder. Fuglearbejdsgruppen. Møde om jagt- og forstyrrelsesfrie områder. Styrelsen for Fiskeri, Fangst og Landbrug, 20. januar, Nuuk

Rasmussen LM. Oplæg om mål for udpegning af fuglebeskyttelsesområder. Fuglearbejdsgruppen. Møde om jagt- og forstyrrelsesfrie områder. Styrelsen for Fiskeri, Fangst og Landbrug, 8. februar, Nuuk

Raundrup K. Foredrag om BioBasis for GU Nuuk elever med biologi som tilvalg samt rundvisning i området, 28-30 sept., Kobbefjord, Nuuk

Raundrup K. How to monitor effects of climate change? the BioBasis programme in Kobbefjord. Foredrag ved French Days in Nuuk – Open Scientific Seminar, Nuuk, 28. maj, Ilimmarfik, Nuuk

Raundrup K. Interview om BioBasis i Kobbefjord I DR radioprogrammet “Klima og Miljø” på P1, 2. april

Rosing-Asvid A. Deltagelse i radio udsendelse om fredningen af den spættede sæl ved Elna Egede. KNR (December)

Simon M. Interview om finhvaler til KNR radioavis (d. 9 dec.) og P1 godmorgen dk. (telefoninterview d. 13. dec.)

Simon M. Interview om pukkelhvaler og turisme til KNR radio program ”Nunarput ullumi”

Simon M. Kinematics and behaviour of baleen whale foraging. Foredrag ved French Days in Nuuk – Open Scientific Seminar, Nuuk, 28. maj, Ilimmarfik, Nuuk

Sonne C, Letcher RJ, Bustnes JO, Dietz R, Jensen BM, Jørgensen EH, Verreault J, Vijayan MM, Gabrielsen GW, Born EW and Basu N. An overview of the potential health effects in Arctic wildlife from exposure to long-range transported pollutants. IPY – International Polar Year Oslo science Conference, 8-12 Juni 2010, Oslo, Norway

Ugarte F. interview i godmorgen KNR radio om hvaltællinger og Rikke G Hansens speciale, maj

Ugarte F. interview i godmorgen KNR radio om vinterhvaler og Vestisen, d. 19.03

Ugarte F. Interview i Nuuk TV omkring isbjørne i Nuuk, febr.

White R, Cuyler C, Russell D & Nixon W. 13th North American Caribou Workshop. Ramping up body condition scores and indices to estimate the whole animal body condition using CARMA protocols. 25-28 October 2010, Winnipeg, Canada

Witting L. Interview i Nuuk TV omkring pukkelhvalfangst og hvalsafari

2009

Born EW. Foredrag: Walruses a resource to Arctic Hunters. Climate, Environment and the Thule Culture in the Holocene Arctic, GeoArk Symposium 18 - 20. maj, København, Danmark

Born EW. Isbjørnen i en varmere verden. Foredrag til foreningen for Arktisk Teknologi, 26. maj, København, Danmark

Born EW. Isbjørnestudier i Vestgrønland 2009. ”Mød din forsker” foredragsserien. Katuaq 20. december, Nuuk, Greenland

Born EW. Polar Bear studies. Disko West Consultative Forum 12. juni, København, Danmark

Born EW. Polar bears and global warming. Interviewed at South Korean TV ARIRAG. 15 oktober

Born, EW. Vores isbjørnearbejde. Foredrag for befolkningen i Niaqornat. 22. april, Skolen Niaqornat, Greenland.

Boye TK. Effekten af hvalsafaribådene i Nuuk på pukkelhvalernes adfærd og mulige konsekvenser af intensiv hvalsafari. Foredrag, Wild North seminar. 6. oktober, Torshavn, Færøerne

Egevang C & Ugarte F. Interviews in: ”Closeup On Climatic Changes 2009” dokumentar om Nordøstgrønland by U Bang og T Grue.

Egevang C. Foredrag: Fluctuating breeding attendance in Arctic terns. 14th meeting of the Circumpolar Seabird Group, 23 - 26. september, Vestmannaeyjar, Island

Egevang C. Foredrag: Geo-locator studies in Arctic terns. Symposium, Center for Macroecology and Evolution, University of Copenhagen, 9. marts

Egevang C. Foredrag: Trans-equatorial migration in Arctic terns. 10th international conference of the Atlantic Seabird Group, 27 - 30. marts, Belgium

Egevang C. Geo-locator studies in Arctic terns. Foredrag. 14th meeting of the Circumpolar Seabird Group, 23 - 26. september, Vestmannaeyjar, Island

Egevang C. Interview i forbindelse med L Foghsgaard: Søkongen er tosset med  vandlopper. Videnskab.dk (29.10.2009)

Garde E. Foredrag: Age estimation of bowhead whales using Aspartic acid racemization (AAR) Bowhead whale seminar. 15 - 16. september, København

Garde E. Foredrag: Gamle narhvaler afslører ny viden, Videnskabsgalla, Geologisk museum 25. november, København

Heide-Jørgensen MP. Effects of climate change on Arctic marine mammals, invited speaker at the 23th annual conference of the European Cetacean Society,

Heide-Jørgensen MP. Foredrag: Forvaltning af hvaler – Kommerciel, videnskabelig og naturfolkenes hvalfangst, Dansk Havpattedyrforening, 18. april, Holbæk

Heide-Jørgensen MP. Foredrag: Grønlandshvalen – en kæmpe der er vendt tilbage, IPY møde 17 - 18 januar, Nuuk

Labansen A. Præsentation af Pinngortitaleriffiks arbejde vedrørende fugle for Nordisk Fuglekollissionskomite. 3. juni, Pinngortitaleriffik

Laidre KL & MP Heide-Jørgensen. Foredrag: Bowhead whale foraging ecology in West Greenland, Alaska Marine Life Symposium, 19 - 22. januar, Anchorage, Alaska

Laidre KL & MP Heide-Jørgensen. Foredrag: Climate change and cetaceans in Greenland, IWC workshop on climate change and cetaceans 21 - 25. februar, Siena, Italy

Laidre, KL & MP Heide-Jørgensen, H Stern, R Dietz, P Richard. Foredrag: Movements and densities of narwhals in the offshore winter pack ice. 18th Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals. 11. - 16. oktober, Quebec City, Canada

Merkel FR. Foredrag: Ederfugle på farten - om trækveje, vinterstrategier og bestandsudvikling i Grønland. 24. november, DOF Nordsjælland, Hillerød

Merkel FR. Foredrag: Integrating local knowledge in Greenland, “Opening doors to native knowledge”. 22. oktober, Nordeco, København

Merkel FR. Interview i forbindelse med Hans K. Mere jagt på edderfugle, Jæger (18. årgang, juni/juli 2009), 1.juni

Nymand J. Forelæsning og fremvisning for danske gymnasieklasser om klimaforskning og klimaændringer i Grønland, 19. maj, Nuuk, Grønland

Rasmussen LM. Foredrag: Erfaringer med Jagt- og Forstyrrelsesfrie områder, samt præsentation af viden om ederfugl i Grønland, Fuglearbejdsgruppen, Styrelsen for Fiskeri, Fangst og Landbrug. 8. december, Nuuk

Raundrup K. ”Hvordan måler man effekterne af klimaforandringer – Nuuk Basic – Kobbefjord”, Tema om klimaændringer, 7. december, GU Nuuk

Rosing-Asvid, A & F Ugarte. Interview med Nuuk TV om isbjørn i Godthåbsfjorden, 21. september.

Simon M & F Ugarte. Nuuk TV nyheder, indslag omkring påvirkning af hvalsafari på pukkelhvaler i Nuuk, 12. oktober, Nuuk

Simon M. Diverse interviews om Marine Mammal Science artikel om Keiko. Bl.a: Eftermiddagsradioen på P4 Østjylland, 7. maj, Danmark; New Scientist, 28. april www.newscientist.com/article/ dn17039-why-freeing-willy-was-the-wrongthing- to-do.html; Natural History Museum, NY Juli – august nummer.

Simon M. Foredrag for MATTUT, SANAs personaleforening om Grønlands hvaler, 23. marts, Pinngortitaleriffik

Simon M. Interview til KNR indslag om en observation nord for Upernavik af Kaskelotter i en stor flok. 11. juni

Ugarte F. Interview om isbjørne i Revkin, A.C. 2009. Nations Near Arctic Declare Polar Bears Threatened by Climate Change. The New York Times, 19. marts http:// www.nytimes.com/2009/03/20/science/ earth/20bears.html Ugarte F. Research on birds and marine mammals in Disko Bay. Presentation at the Wild North Seminar. 6. oktober, Thorshavn, Færøerne

Ugarte F. Introduktion til afdelingen for pattedyr og fugle, Pinngortitaleriffik. Foredrag for Inatsisartut: Udvalg for miljø og fredning, samt udvalg for fiskeri og fangst, 21. oktober. Pinngortitaleriffik

2008

Born, E. W., A. Heilmann (presenter), L. Kielsen Holm & K. L. Laidre 2008. Polar bears in Northwest Greenland – An interview survey about the catch and the climate. SIKU (IPY #166): Polar Residents Document Arctic Ice and Climate Change. ICASS VI Conference, Nuuk, Greenland, August 22th- -26th.

Born, E.W. Isbjørne – radioudsendelse i ”Natursyn”. DR1 – juni.

Born, E.W. Isbjørne i Nordvestgrønland: En inteviewundersøgelse. Foredrag ved Fangerseminaret i Nuuk, 19.- 21. februar.

Cuyler, C. Harvest impacts on caribou population dynamics in South West Greenland. Oral presentation at the 12th North American Caribou Workshop 2008, “Integrating Understanding Across Ecotypes” 3.-5. november 2008, Happy Valley, Labrador, NFLD, Canada.

Cuyler, C. KNR-Radioudsendelse i”Videnskabens Verden” (hos Jens Brønden): Caribou Biomass samarbejdsprojektet med CARMA, hvor der var indsamlede 47 rensdyr fra Akia-Maniitsoq-bestanden. Sendt kl. 17.00, Grønland, 20. april.

Cuyler, C. KNR-Radioudsendelse i”Videnskabens Verden” (hos Jens Brønden): Rensdyrsporing, satellitmærkning af 40 rensdyr fra Akia-Maniitsoq.bestanden. Sendt kl. 17.00, d. 4. maj, Grønland.

Cuyler, C. Kulturnatten Nuuk. Grønlandske Pattedyr: rensdyr, moskusokse, isbjørn, hvalros, sæl.

Dietz R, Frank Rigét FF, Forchammer M, Sonne C, Aubail A, Born EW, Letcher RJ, McKinney M, Muir DCG, Bossi R, Aars J, Andersen M, Wiig Ø, Caurant F, Grandjean P.. Contaminant linkages to climate parameters in polar bears (Ursus maritimus) from Greenland and Svalbard. Arctic Change 2008, Quebec City, Canada, Dec. 9th -12th 2008.

Dietz, R. Rigét, F. Sonne, C., Letcher, R., McKinney, M., Muir, D., Bossi, R., Vorkamp, K. and Born E.W. Temporal trends and bioaccumulation of selected contaminants in East Greenland ringed seals and polar bears. 5th World Congress of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry, Sydney, Australia Aug. 3th -7th 2008.

Egevang, C. Foredrag ”Havternen – kongen blandt langdistancetrækkere” Fagornitologisk møde, DMU-Kalø, 21. november.

Egevang, C. Foredrag ”Kortlægning af fugletræk ved geo-locators”, Ilimmarfik, Nuuk 29. november.

Egevang, C. Status for grønlandske havfugle. Foredrag i forbindelse med Fangerseminar Nuuk, 19. - 21. februar.

Garde, E. Interview til international tvproduktion (Belgien, Frankrig, Tyskland, Spanien) om enhjørning/narhval myten.

Garde, E. Populationsdynamik hos narhvalen (Monodon monoceros) – PhD projekt af Eva Garde. Oplæg til Arktisk Symposium, Københavns Universitet. Juni.

Garde, E. Populationsdynamik hos narhvalen-PhD projekt. Torsdagsforedrag, Pinngortitaleriffik. 10. april.

Gilliland, S.R., Robertson, G.J., Gilchrist, H.G., Descamps, S., Rockwell, R.F., Savard, J.L., Mosbech, A., Merkel, F.R.. Foredrag: Applying demographic modelling techniques to support sea duck conservation: the continuing case of the Northern Common Eider. Third North American Sea Duck Conference, 10. - 14. November, Quebec City, Canada.

Heide-Jørgensen, M.P. og Laidre, K. Journalist Ivar Silis deltog i feltarbejdet og skrev ”Grønlandshvalen genopstår som ressource”. AG, torsdag d. 29. maj.

Heide-Jørgensen, M.P., Grønlandshvalen. Radioudsendelse, DR P1, Natursyn, 19. januar 2008, www.dr.dk/P1/Natursyn/ Udsendelser/2008/01/15140632.htm

Heide-Jørgensen, M.P., Hvaler i Grønland. Foredrag. Det Grønlandske Hus, Ålborg, september 2008.

Heide-Jørgensen, M.P., Hvaltællinger og hundeslædevæddeløb. Foredrag, Fangerseminar, Nuuk, februar.

Johansen, P., Nymand, J. og Rasmussen, L. Interview i forbindelse med SMV-Alcoa, i ”Videnskabens Verden” sendt 13. januar kl. 17.00, KNR, Grønland.

Labansen, A. L. Besøg hos Biologi Tilvalg på GU i Aasiaat. Appat i Grønland. 2. december, Aasiaat.

Laidre, K. Interview i forbindelse med artikel “Hvaler med satellitsendere”. Jyllands Posten, søndag d. 31. august.

Laidre, K. National Public Radio (NPR) “Warming Waters Threaten ‘Unicorns of the Sea’” by John Nielsen All Things Considered, May 11, 2008 http:// www.npr.org/templates/story/story. php?storyId=90359659

Laidre. K. BBC Frozen Planet Film Team deltog i narhval mærkning, Qaanaaq. August.

Laidre. K. Radiointerview om narhvaler: Global animal migration series “World on the Move”, BBC Natural History Unit for Radio, 4, september: www.bbc.co.uk/radio4/worldonthemove/

Merkel, F.R., Egevang, C., Mosbech, A. Foredrag: Common Eider conservation issues and management initiatives in Greenland. Third North American Sea Duck Conference, , Quebec City, Canada, 10. - 14. november.

Merkel, F.R., Mosbech, A., Gilchrist, H.G., Descamps, S. Foredrag: Recent population trends of Common Eiders breeding in Northwest Greenland as derived from a community-based monitoring program. Third North American Sea Duck Conference, Quebec City, Canada, 10. - 14. november.

Mosbech, A., Merkel, F.R. Foredrag: Satellitsporing af ederfugl og kongeederfugl i Grønland. Symposium for danske fagornitologer. Kalø, DK, 21. November.

Mosbech, A., Merkel, F.R., Sonne, C., Gilchrist, H.G. Foredrag: The migration patterns of Northern Common Eiders and King Eiders in the Eastern Canadian Arctic and West Greenland. Third North American Sea Duck Conference. Quebec City, Canada, 10. - 14. november.

Nymand, J. Foredrag om BioBasis- Kobbefjord for journalistelever, Ilimarfik, Nuuk samt besøg i Kobbefjord 4. september. Nymand, J. Interview om hvad man gør for at undersøge effekterne af klimaforandringer. Hot Spot Film, Dubai.

Nymand, J. Kulturnatten Nuuk. Præsentation om BioBasis i Kobbefjord syd for Nuuk.

Rasmussen, L.M. Interview i Radio Syd: Mange unger hos hedehøgen. Indslag i Radio Syds nyheder den 16. juli. http:// www.dr.dk/Regioner/Syd/Nyheder/ Toender/2008/07/16/131814.htm

Rasmussen, L.M. TVSyd. Fangst og mærkning af hedehøge. Sendt i regionale nyheder 18. juli. 

Simon M. Foredrag ved GU Aasiaat om hvaler i Grønland, 10. marts, Aasiaat

Simon, M. and Ugarte, F. Killer whales in the world, the North Atlantic and Greenland. Foredrag, kulturnatten Nuuk.

Ugarte, F. Afdeling for Pattedyr og Fugle. Foredrag for journalistelever, Ilimarfik, Nuuk Ugarte, F. Interview om isbjørne. KNR, Qanorooq. Forår.

Ugarte, F. Hunting in Greenland. Foredrag, CAFF CBird møde. Nuuk, februar. Ugarte, F. The Greenland Institute of Natural Resources. Foredrag, CAFF CBird møde og CAFF Board Meeting. Nuuk, februar.

Ugarte, F. Interview om rensdyr. KNR, Qanorooq. Efterår.

2007

Boertmann, D., Frederiksen, M., Mosbech, A. & Merkel, F. 2007: Studies of seabird autumn migration and marine ecology. Presentation made for Oil companies concerning Environmental Studies in the Disko West Area, Copenhagen, Denmark, 6. december 2007.

Cuyler, C., 2007, “Herd Structure criteria for caribou and muskox in West Greenland”, 5. december 2007. Giessen University, Giessen, Germany.

Cuyler, C., 2007, “West Greenland life”, 6 december 2007. Giessen University, Giessen, Germany.

Cuyler, C., 2007, “West Greenland ungulates under climate change”, 5. december 2007. Giessen University, Giessen, Germany.

Cuyler, C., 2007, KNR-Radio udsendelse: Moskusokse den 14. januar, Nuuk, Grønland.

Cuyler, C., 2007, Wildbiologische Seminare nr. 242. “Kangerlussuaq muskox: from few to many”, 6. december 2007. Giessen University, Giessen, Germany.

Cuyler, C.,2007, Arctic Forum 2007, “West Greenland Wildlife: Recent caribou and muskox observations and future plans”, 23. – 24. maj 2007, Washington D.C., USA.

Cuyler, C.,2007, Pinngortitaleriffiks rolle i lovgivning / levende resurser. Foredrag ved Naturvejlederuddannelse (Asi) kursus, onsdagen den 17. januar 2007, Pinngortitaleriffik, Nuuk, Grønland.

Egevang, C. & Merkel, F. 2007: Seabird harvesting in Greenland. Vestnordiske sjøfugler i et presset havmiljø, Thorshavn, Færøerne, 26 – 29 sept. 2007.

Egevang, C. 2007 ”Status and trends in Greenland seabirds” mundtligt oplæg, workshop, Thorshavn september.

Labansen, A. L., 2007. Foredrag ”Det åbne land” til seminar om det åbne land. Direktoratet for Miljø og Natur. 22. – 23. november, Nuuk.

Labansen, A. L., 2007. Foredrag til ”Naturforståelse” til seminar om det åbne land. Direktoratet for Miljø og Natur,. 22. – 23. november, Nuuk.

Labansen, A. L., 2007. Radioprogram (Videnskabens Verden af Jens Brønden), KNR. Feltarbejde med rider i Nuuk området. Oktober, Nuuk.

Merkel, F. & Mosbech, A. 2007: Studies of Thick billed Murres and other seabirds in the Kanumas area. Presentation made for Oil companies concerning Ice, Climate & Environment in the Kanumas Area. Copenhagen, Denmark, 5. december 2007.

Simon, M. 2007, Undersøgelser af pukkelhvaler i Nuuk Fjord, specielt fokus på indsamling af foto Id billeder. 28. september, Nuuk TV, Naturinstituttet.

Ugarte, F. Foredrag: Studies of the migration & occurrence of whales and seals in the KANUMAS area. Foredrag ved konference: Ice, Climate & Environment in the KANUMAS Area. Bureau of Minerals and Petroleum, Government of Greenland. D. 05. December, København.

2006

Born, E.W., Foredrag for gymnasielærere – ”Klimaforandringer og isbjørne”, København, 29. september 2006

Born, E.W., Foredrag for jagtbetjente i Nuuk – ”Hvalrosser og isbjørne”, Nuuk, 10. februar 2006

Born, E.W., Interview – Om isbjørne – Danmarks Radio, 23. januar 2006

Born, E.W., Interview – Om isbjørne og hvalrosser – KNR (grønlands radio) – 29. januar 2006

Born, E.W., Interview - Om isbjørne, forurening og varme. NKR (norsk radio) ”Verd at vide”, 10. januar 2006

Christine Cuyler, 2006, 11th North American Caribou Workshop, “Caribou explosion in West Greenland: What happened? What about the future?” 25.april 2006, Jasper, Alberta, Canada.

Christine Cuyler, 2006, Moskusoksen i Grønland, mandag d. 4. december, Foredrag til samtlige elever fra 1. til 7. klasserne, Glenwood School, Langley, BC, Canada.

Cuyler C., 2006, KNR-Radio udsendelse: Rensdyr d. 20. august, Nuuk, Grønland. 31

Cuyler, C. 2006, En aften i moskusoksens tegn, Moskusoksens ”historie” på Grønland, lørdag den 4. marts, Hotel Hans Egede, Nuuk, Grønland.

Cuyler, C. 2006, Forvoksede klov hos moskusokser. d. 7. august. Radio Avisen, Grønland.

Cuyler, C. 2006, Jagt og fiskeribetjentenes kursus, Moskusokse og Rensdyr Økologi og Vegetation, torsdagen den 9.marts, Saviminilerinermik Ilinniarfik / Jern&Metalskolen, Nuuk, Grønland.

Egevang, C. Foredrag: Naturinstituttets havfuglemonitering, Kursus for Grønlands jagtbetjente, marts, Nuuk.

Egevang, C. Foredrag: Naturinstituttets monitering og Grønne Ejland, Aasiaat Gymnasium, oktober, Aasiaat.

Egevang, C. Radio, KNR: Grønlands fugle, april, Nuuk

Egevang, C. TV, Nuuk TV, Fugleinfluenza i Grønland, maj, Nuuk. Cuyler, C. 2006, University of Alaska Fairbanks, “Caribou numbers & management in West Greenland”, 1 og 2.maj 2006, Fairbanks, Alaska, USA.

Rosing-Asvid A. 2006. Oplæg ved ICESmøde: on the Decline and Recovery of Cod Stocks throughout the North Atlantic, including tropho-dynamic effects. Emne: Interaktioner imellem grønlandssæler og torsk. St. Johns 9. - 12. maj.

Simon, M. 2006. Hvordan tæller man storhvaler i Grønland? 23. januar, Nuuk.

2005

Born, E.W., 2005. Hvalrossen i et varmere arktis. Interview i norsk radio,Norsk radio NK. 28. april, Oslo,Norge.

Born, E.W., 2005. Hvalrossen i Grønland: Fangst og klimaændring. Foredrag i Katuaq. 14. juni, Nuuk.

Born, E.W., 2005. Isbjørne og hvalrosser. Interview i tv, DK4 Natura Est-programmet. 14. september,Danmark.

Born, E.W., 2005. Isbjørne og isbjørneundersøgelser. Foredrag, Pinngortitaleriffik. 15. juni, Nuuk.

Born, E.W., 2005. Mit vestgrønlandske hvalroskompleks. Foredrag, Pinngortitaleriffik. 17. november,Nuuk.

Cuyler, L.C., 2005. 27 that multiplied. Foredrag for the 5th grade på Randall Elementary School. 3. oktober,Madison, Wisconsin, USA.

Cuyler, L.C., 2005. De 27 som blev mange: moskusosker i Vestgrønland. Foredrag i Katuaq’s Venners foredragsserie: Natur & Kultur. 23. februar,Nuuk.

Cuyler, L.C., 2005. Foredrag om rensdyrjagt til Jægerforeningens årsmøde. 22. februar,Nuuk.

Cuyler, L.C., 2005. Greenland Inspirations. Foredrag for Adventure Canada, Greenland/Labrador Expedition voyage, om bord på krydstogtskibet Explorer. 9. september,Nuuk-Kangerlussuaq.

Cuyler, L.C., 2005. Muskox explosion at Kangerlussuaq. Foredrag for Adventure Canada, Greenland /Labrador Expedition voyage, om bord på krydstogtskibet Explorer. 9. september,Nuuk-Kangerlussuaq.

Cuyler, L.C., 2005. Rensdyrrådgivning 2005. Interview i Qanorooq. 27.-28. maj,Nuuk

Cuyler, L.C., 2005. Rensdyrtælling 2005. Foredrag for Direktoraterne for Miljø & Natur samt Fiskeri & Fangst, KNAPK og TPAK. 1. juni, Nuuk.

Cuyler, L.C., 2005. Rensdyrtælling marts 2005. Foredrag i Katuaq’s Venners foredragsserie Natur & Kultur. 12. oktober,Nuuk.

Heide-Jørgensen, M.P., 2005. Ka’ narhvaler li’ is? Foredrag på Kulturnatten. 22. januar,Nuuk.

Laidre, K.L. & M.P.Heide-Jørgensen, 2005. Influence of sea-ice variability and prey availability on the distribution of narwhals off West Greenland. Foredrag på Gordon Polar Marine Science Conference on Climate Feedbacks and Trophic Shifts in Polar Seas. 14.-19. marts,Ventura, California.

Laidre, K.L. & M.P.Heide-Jørgensen, 2005. Linking foraging ecology of bowhead whales to spring productivity in an Arctic ecosystem. Foredrag på Sixteenth Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals. 11.-16. december, San Diego, California.

Merkel F.R., A. Mosbech, K.Falk, S. Jamieson & C. Sonne, 2005. Interactions between harvest, physical condition and habitat use of Common Eiders wintering in Greenland. Indlæg på Second North American Sea Duck Conference. 7.-11. November, Annapolis,Maryland, USA.

Merkel, F.R. & A. Mosbech, 2005. Status of the Northern Common Eider in Greenland: Summer and winter. Indlæg på Northern Common Eider Workshop. 25.-27. februar,Nuuk.

Merkel, F.R., 2005. Bycatch and hunting of eiders in Nuuk, Southwest Greenland. Indlæg på Northern Common Eider Workshop. 25.-27. februar,Nuuk.

Merkel, F.R., 2005. Research activities in Greenland: Common Eider. Indlæg på Northern Common Eider Workshop. 25.-27. februar,Nuuk.

Merkel, F.R., K. Falk, K. Kampp & S.E. Jamieson, 2005. Effects of lead shot hunting on Common Eiders in Greenland. Indlæg på Northern Common Eider Workshop. 25.-27. februar,Nuuk.

Mosbech, A., H.G. Gilchrist, F.R.Merkel, C. Sonne, A. Flagstad, H.Nyegaard & M.O.W. Robertson, 2005. The autumn molt and spring migration pattern of Arctic Common Eider in western Greenland and eastern Canada based on satellite telemetry. Indlæg på Second North American Sea Duck Conference. 7.-11.November,Annapolis,Maryland, USA.

Nygaard, K., 2005. Miniseminar om Pinngortitaleriffik for Landstingets medlemmer. 25. april, Nuuk.

Rosing,M., 2005. Foredrag om biologistudiet på HTX uddannelsesdag. 19. november, Sisimiut. Siegstad,H., C. Hvingel & M. Storr-Paulsen, 2005. Foredrag for fiskerilicenskontrollører. 5. januar,Nuuk.

2004

Born, E.W., 2004. Opvarmningens betydning for Grønland. Forelæsning for grønlandske journalister på Pinngortitaleriffik. 9. november,Nuuk.

Born, E.W., 2004. Opvarmningens betydning for Grønland.Offentligt foredrag i Katuaq. 11. november,Nuuk.

Born, E.W., 2004. Opvarmningens betydning for havpattedyr i Arktis. Forelæsning på Dansk Polar Center for Miljøstyrelsen. 5. maj, København.

Born, E.W., 2004. Opvarmningens betydning for havpattedyr i Arktis. Undervisning på Dansk Polar Center for elever på Christianshavns Gymnasium i polarbiologi. 14. april, København.

Born, E.W., 2004. Opvarmningens betydning for havpattedyr i Arktis. Undervisning på Dansk Polar Center for elever på Christianshavns Gymnasium i polarbiologi. 29. april, København.

Born, E.W., 2004. Studier af arktiske havpattedyr ved hjælp af satellit-telemetri. Forelæsning på Københavns Universitet i faget Polar Biologi. 6. februar, København.

Born, E.W., 2004. Using satellite-telemetry in studies of Arctic marine mammals. Forelæsning på internationalt phd-kursus på Universitetet i Lund. 22. april, Lund, Sverige.

Cuyler, C., 2004. Caribou recovery and coexistence with introduced feral reindeer on the Nuussuaq Peninsula (70-71∞N),West Greenland.Oral presentation at the 10th North American Caribou Workshop. 4.-6. maj, Girdwood, Alaska.

Cuyler, C., 2004. Formidling af aldersbestemmelse af unge og voksne rensdyr. Kulturnatten i Nuuk. 24. januar,Nuuk.

Cuyler, C., 2004. Region Naternaq/Lersletten: Kursus for lokale fangere i metoder og teknik til moskusokse minimum- og flokstrukturtællinger. 22. marts-7. april, Qasigiannguit.

Cuyler, C., M.C.S. Kingsley & E. Kristensen, 2004. Interview med tysk journalist, Anne Zielke, fra GEO-magazine om samarbejdet mellem biologer og fangere og Pinngortitaleriffiks rolle. 23. august,Nuuk.

Egevang, C., 2004. Naturinstituttets havfuglemonitering. Foredrag på borgermøde. 3. august, Ittoqqortoormiit.

Egevang, C., 2004. Summer and winter distribution of marine birds in the Disko Bay and Store Hellefiske Banke area. Mundtligt oplæg på Alfred Wegener Institute Workshop. 9.-11. marts,Nuuk.

Heide-Jørgensen, M.P., 2004. Hvalers appetit.Offentligt foredrag. 8. marts,Nuuk. Anden formidling Hvingel, C., 2004. Rådgivning vedr. rejefiskeriet. Pressemøde på Pinngortitaleriffik. Nuuk. Hvingel, C., 2004. Præsentation af beregninger for bæredygtigt krabbefiskeri. Offentligt møde på Pinngortitaleriffik.

Kristensen, E., 2004. Deltagelse i udsendelse i KNR-Radio om Pinngortitaleriffik som arbejdsplads. 10. maj,Nuuk.

Merkel, F.R., K. Falk, P. Johansen, K. Kampp & S.E. Jamieson, 2004. Lead shot hunting of common eiders in Greenland: Impacts on eiders and human health. Oral presentation,Departmental seminar, Department of Population Biology, Copenhagen University. 17. juni, København.

Mosbech, A., F.R.Merkel, C. Sonne & G. Gilchrist, 2004. Use of satellite telemetry to locate key habitats for king eiders in Western Greenland.Oral presentation at the Wetland International Conference,Waterbirds Around the World. 3.-8. april, Edinburgh, Skotland.

Nielsen, S.S. & M. Nuttall, 2004. Animal stocks and sustainability: misunderstandings in the communication and expression of science in Greenland. Foredrag på Inuit Studies Conference. 11.-15. august, Calgary, Canada.

Nygaard, K., 2004. Oplæg til Arktiske Parlamentarikeres møde. 3. september,Nuuk.

Rosing-Asvid,A., 2004. Oplæg i forbindelse med Tulugaq-kampagnen i Sydgrønland. 21.-31. januar, Paamiut og Qaqortoq.

2003

Born, E., 2003. Hvad ved hvalrosser? Medvirken i film om hvalrosser i Østgrønland,Young Sund, af L.Ø. Knutsen for SVT2 og TV2. 7. oktober, Sverige.

Born, E., 2003. Hvalrosser og den globale opvarmning.Medvirken i film af L.Ø.Knutsen for SVT2s Videnskabsmagasinet. Emne:Hvalrosser,Grønlands Naturinstituts arbejde i Østgrønland og betydningen for hvalrosser af global opvarmning. 19. november, Sverige.

Born, E.W., 2003. Anvendelse af satellit-telemetri til studier af havpattedyr: Nogle arktiske eksempler. Forelæsning på Københavns Universitet i faget Polarbiologi. 7. februar, København.

Born, E.W., 2003. Hvalrossen i Grønland. Foredrag i Polarcafé (Dansk Polarcenter). 7. januar, København.

Born, E.W., 2003. Satellite telemetry in studies of marine mammals: Arctic examples. Forelæsning i International Student´s Organisation (DIS) i faget Marine Biology. 6. maj, København.

Cuyler, L.C., 2003. Caribou & muskoxen monitoring in Greenland. Foredrag på workshop om The human dimension - local interests in monitoring and management of caribou and muskoxen. 5. november,Nuuk.

Cuyler, L.C., C. Isaksen & H.Mathæussen, 2003. Kursus/seminar for jagtbetjente i samarbejde med GFLK. Om biologisk rådgivning og samarbejdsmuligheder. 7. februar,Nuuk. 25

Heide-Jørgensen, M.P., 2003. Tema om narhvaler i forbindelse med Tulugaq- kampagnen. KNR radioudsendelse. December 2003, Grønland.

Mathæussen, H., 2003. Dissekering af fugle og databehandling for ATI-praktikanter. April, Nuuk.

2002

Born, E.W., 2002. “The use of satellite telemetry in studies of marine mammals: Arctic examples”. Forelæsning ved “Havpattedyrs biologi” ved Odense Universitet. 19. september, Odense, Danmark.

Born, E.W., 2002. Anvendelse af satellit-telemetri til studier af arktiske havpattedyr”. Forelæsning ved “Polarbiologi” ved Københavns Universitet. 20. marts, København, Danmark. Fuglebeskyttelse og afledte konsekvenser”. Politisk fuglebeskyttelseseminar arrangeret af Direktoratet for Miljø og Natur med repræsentanter fra landstinget, landsstyret, KANUKOKA og Naturinstituttet. 25. marts, Nuuk.

Cuyler C., 2002. Borgermøde i Illoqqortoormiut vedrørende minimumstællinger og flokstrukturtællinger af moskusokser i de indre dele af Kangertittivaq, Nordøstgrønland. 18. juli, Illoqqortoormiut, Grønland.

Cuyler C., 2002. Kursus for lokale personer i metoder og teknik til minimumstællinger og flokstrukturtællinger af moskusokser i de indre dele af Kangertittivaq, Nordøstgrønland. 13. - 25. juli, Illoqqortoormiut.

Cuyler C., 2002. Kursus for lokale personer i metoder og teknik til minimumstællinger og flokstrukturtællinger af moskusokser på Svartenhuk Halvø, Nordvestgrønland. 3. - 16. april, Upernavik.

Cuyler C., 2002. Kursus for lokale personer i metoder og teknik til minimumstællinger og flokstrukturtællinger af rensdyr på Nuussuaq Halvø, Nordvestgrønland. 17. april - 1. maj, Uummannaq. Havfugle i Grønland – med fokus på ederfugle og lomvier og undersøgelser i Grønland”. Orienteringsmøde afholdt af Naturinstituttet for Miljø- og Fredningsudvalget. 7. maj, Nuuk.

Cuyler C., 2002. Møde med bestyrelsen for erhvervsfangerforeningen vedrørende minimumstællinger og flokstrukturtællinger af moskusokser i de indre dele af Kangertittivaq, Nordøstgrønland. 16. juli, Illoqqortoormiut.

Cuyler C., 2002. Møde med borgmesteren for Illoqqortoormiut kommune vedrørende minimumstællinger og flokstrukturtællinger af moskusokser i de indre dele af Kangertittivaq, Nordøstgrønland. 18. juli, Illoqqortoormiut, Grønland.

Cuyler C., 2002. Møde med Illoqqortoormiut kommune (viceborgmester, formanden for erhvervsfangerforeningen, formanden for fritidsfangerforeningen, Nonni Travel, erhvervskonsulenten og jagtbetjenten) vedrørende minimumstælling og flokstrukturtællinger af moskusokser i de indre dele af Kangertittivaq, Nordøstgrønland. 15. juli, Illoqqortoormiut.

Cuyler, C., 2002. Foredrag med titlen “Future needs and plans” afholdt ved workshop om monitering af effekter af græsning af rensdyr og moskusokser på vegetationen i Grønland. 24. februar, Nuuk.

Cuyler, C., 2002. Foredrag med titlen “Status of caribou and muskoxen in Greenland” afholdt ved Danmarks Miljøundersøgelsers afdeling for arktisk miljø. 29. oktober, Roskilde, Danmark.

Cuyler, C., 2002. Foredrag med titlen “Status of muskoxen (Ovibos moschatus) & Caribou (Rangifer tarandus groenlandicus) and feral reindeer (Rangifer tarandus tarandus) in Greenland.” 2001 afholdt ved workshop om monitering af effekter af græsning af rensdyr og moskusokser på vegetationen i Grønland. Workshoppen afholdt ved Grønlands Naturinstitut. 22. februar, Nuuk.

Cuyler, C., 2002. Foredrag vedrørende ”Rensdyr og moskusokser, status/rådgivning/nyheder” afholdt i forbindelse med kursus om miljøjournalistik for danske journalister. 22. maj, 2002

Cuyler, C., 2002. Interview til Tusaat Uummannaq Radio vedrørende “Minimums- og flokstrukturtællinger på Svartenhuk og Nuussuaq Halvøen”. 18. april, Uummannaq.

Cuyler, C., 2002. Monitoring effects of large herbivores on vegetation in Greenlandtagelse i workshop med titlen “Monitoring effects of large herbivores on vegetation in Greenland” afholdt ved Grønlands Naturinstitut. 21. - 24. februar, Nuuk.

Gilliland, S.G., H.G. Gilchrist, R.F. Rockwell, G.J. Robertsen, J.L. Savardand, F.R. Merkel & A. Mosbech, 2002. Harvest and population dynamics of the Northern Common Eider in Greenland and Canada. Lecture presented at the North American Sea Duck Conference and Workshop, 6-10 November 2002, Victoria, BC. 7. november, Victoria, Canada.

Mehl, K.R., R.T. Alisauskas, K.A. Hobson & F.R. Merkel, 2002. Use of stable isotopes to delineate populations of King Eiders. Lecture presented at the North American Sea Duck Conference and Workshop, 6-10 November 2002, Victoria, BC. 13. november, Victoria, Canada.

Merkel F.R., A. Mosbech, C. Sonne-Hansen, K.Falk & S. Jamieson, 2002. Interactions between habitat, physical condition, and hunting mortality of Common Eiders wintering in Greenland. Lecture presented at the North American Sea Duck Conference and Workshop, 6-10 November 2002, Victoria, BC. 9. november, Victoria, Canada.

Merkel, F.R. 2002. Foredrag med titlen ”Havfugle i Grønland – med fokus på ederfugle og lomvier og undersøgelser i Grønland” afholdt i forbindelse med kursus om miljøjournalistik for danske journalister. 5. juni, Nuuk.

Merkel, F.R., 2002. Baggrund om den biologiske rådgivning omkring den nye fuglebekendtgørelse. KNR radioudsendelse. 3. januar, Grønland.

Merkel, F.R., 2002. Foredrag med titlen ”Havfugle i Grønland – med fokus på ederfugle og lomvier og undersøgelser i Grønland” afholdt i forbindelse med kursus om miljøjournalistik for grønlandske journalister. 6. marts, Nuuk.

Merkel, F.R., A. Mosbech & D. Boertmann, 2002. The Common Eider (Somateria mollissima) population in western Greenland during summer and winter. Lecture presented at the Wetlands International Seaduck Specialist Group Meeting. Workshop on Baltic/ North Sea common eider populations. 17. - 21. april, Estland.

Mosbech A., F.R. Merkel, C. Sonne-Hansen & A. Flagstad, 2002. Use of satellite telemetry to identify migration routes and breeding areas of Common Eiders from a heavily hunted wintering area in southwest Greenland. Lecture presented at the North American Sea Duck Conference and Workshop, 6-10 November 2002, Victoria, BC. 10. november, Victoria, Canada.

Mosbech, A., F.R. Merkel & D. Boertmann, 2002. The King Eider (Somateria spectabilis) population in Western Greenland during autumn and winter determined by aerial surveys and satellite telemetry. Lecture presented at Wetlands International Seaduck Specialist Group Meeting. Workshop on Baltic/North Sea common eider populations, 17-21 April 2002, Roosta Holiday Village, Estonia. 4. april, Estland.

Motzfeldt, K.G., 2002. Foredrag med titlen „Previous and ongoing vegetation monitering in West Greenland“ afholdt ved workshop om monitering af effekter af græsning af rensdyr og moskusokser på vegetationen i Grønland. 24. februar, Nuuk.

Rosing-Asvid, A., 2002. Forelæsning i Arktisk Biologi – Københavns Universitet ” Arctic ecosystems in the North Atlantic and life history adaptations in Arctic seals. 13. november, København, Danmark.

2001

 Heide-Jørgensen, M.P. TV udsendelse (søndagsmagasinet) om satellitsporing af hvaler. 25. november, Danmark.

Acquarone, M., E.W. Born, A. Chwalibog & D. Griffith, 2001. Water metabolism of walruses by isotope dilution. Poster presented at the 14th Biennial Conference on Marine Mammals.

Born, E., D. Boertmann, J. Bøcher, S.A. Pedersen & M. Philip, 2001. Adaptations to Arctic Conditions, p. 84-109. In: E.W. Born & J. Bøcher (Eds.): The Ecology of Greenland. Ministry of Environment and Natural Resources, Ilinniusiorfik, Nuuk 2001. 429 pp.

Born, E.W. & J. Böcher (red.), 2001. The Ecology of Greenland. Atuakkiorfik Education: 429 pp.

Born, E.W. & M. Acquarone, 2001. Tilbage til Hvalrosodden. Tidsskriftet Grønland nr. 2, marts 2001: 51-61.

Born, E.W., R. Dietz, C. Sonne-Hansen, H. & B. Sandell, 2001. “Aberrant” polar bears in eastern Greenland. Poster presented at the 14th Biennial Conference on Marine Mammals.

Cuyler, C. Foredrag for GU elever vedrørende rensdyr & moskusokser: status, aldersbestemmelse (kæber og tandsnit), reproduktion. 30. november, Nuuk.

Cuyler, C. Foredrag med titlen “Recent and present population status of muskox, Umimmak (Ovibos moschatus) & Caribou, Tuttu (Rangifer tarandus groenlandicus) in Greenland.” under workshop om målsætninger for forvaltningen af rensdyr og moskusokser i Grønland afholdt ved Grønlands Naturinstitut. 6. maj, Nuuk.

Cuyler, C., A. Landa, L. Witting, M. Rosing, J. Linnell & A. Loison, 2001. Rådgivning for moskusokse-bestanden i Kangerlussuaq, region Nord/Avannaa i 2002, 2003 og 2004. Rapport til Direktoratet for Miljø og Natur. 14 pp.

Falk, K. & F.R. Merkel, 2001. Brünnich’s Guillemot in Greenland: the biologists’ view. WWF Arctic Bulletin 3.01: 18-19.

Heide-Jørgensen, M.P. Poster på dansk, engelsk, grønlandsk og inuktitut om narhvalernes vandringer.

Heide-Jørgensen, M.P. TV udsendelse (Viden Om) om satellit sporing af hvaler og optællinger med digitale flyfotograferinger. www.dr.dk/videnom/78hvaler/index.htm 24. oktober, Danmark.

Hobbs (née Bernt), K.E., D.C.G. Muir, E.W. Born, R. Dietz, T. Haug, T. Metcalfe, C. Metcalfe & N. Øien, 2001. Using persistent organochlorine levels and patterns to identify minke whale (Balaenoptera acutorostrata) stocks from the North Atlantic. Poster presented at the 14th Biennial Conference on Marine Mammals.

Landa, A. & R. Andersen, 2001. Fokus på jerven. - Årbok for Villreinrådet i Norge: 69-71.

Landa, A., 2001. Grønland har mange naturressourcer. Avisartikel i AG/Grønlandsposten. Landa, A., 2001. Naturbeskyttelse tvingende nødvendig – Global Økologi 2: 5-8. Landa, A., 2001. Wolverine, pp. 108-109. In: Mcdonald, D. (ed.). The New Encyclopedia of Mammals. Oxford University Press.

Landa, A., A. Loison, J.D.C. Linnell & C. Cuyler, 2001. Foredrag om Long term fluctuations in the numbers of caribou on Greenland: climatic variation or overharvest? „Fingerprints“ for climate change adapted behaviour and shifting species ranges. 24. februar, Monte Verita, Schweiz.

Landa, A., R. Andersen & I. Halgunset, 2001. Jerven - fjellets omstridte rovdyr, p. 41 - 48. I: Jaren, V. & J.P. Løvstad (eds.). Utmarksbeite og store rovdyr: Delrapport 3 fra forskningsprogrammet Bruk og forvaltning av utmark. Norges forskningsråd, Oslo.

Landa, A., R. Andersen & I. Halgunset, 2001. Lav genetisk variasjon hos skandinaviske jerver, p. 20 - 21. I: Hindar, K. & B. Jonsson (eds.). NINAs strategiske instituttprogrammer 1996-2000: Bevaring av biodiversitet - fra gener til landskap. Sluttrapport. NINA temahefte 17. NINA/NIKU, Trondheim

Linnell, J.D.C., C. Cuyler, M. Rosing, P. Møller Lund & A. Landa, 2001. Rådgivning vedrørende rensdyr jagten i Grønland 2001, Regionerne Nord, Midt, Syd, Paamiut, Naternaq, Nuussuaq & Inglefield Land. Rapport til Direktoratet for Miljø og Natur. 13 pp.

Lyberth, B. Deltagelse i uddannelsesdag for at fortælle om uddannelse, jobmuligheder m.m. 12. november, Nuuk. Forelæsning i Arktisk biologi ved Københavns Universitet: Sæler – Nøglearter i de marine økosystemerne omkring Grønland. 14. november, København.

Lyberth, B. Deltagelse i uddannelsesdag for at fortælle om uddannelse, jobmuligheder m.m. 14. november, Aasiaat.

Lyberth, B. Deltagelse i uddannelsesdag for at fortælle om uddannelse, jobmuligheder m.m. 16. november, Sisimiut.

Mundtlig formidling - Klimaforskningscenteret

2017

Blicher ME, Hammeken N. Benthos studies in Melville Bay 2016. Brancheforeningen for Fiskeri, Nuuk, Greenland, 18 May.

Blicher ME, Hammeken N. Development of Benthos Monitoring in Greenland. The Long-Term Benthos Monitoring Network, Copenhagen, Denmark, 14-17 November.

Blicher ME, Hammeken N. Kortlægning og monitering af havbundens biodiversitet og sårbarhed i Nordatlanten-Arktis. Meeting with the Danish Minister for Fisheries and Nordic collaboration, Karen Ellemann. Nuuk Greenland, 30 August.

Blicher ME, Hammeken N. Mapping of seabed biodiversity and vulnerability in the Arctic and North Atlantic. Nordic Council, Nuuk Greenland, 16 August

Blicher ME, Hammeken N. Seabed studies in Melville Bay 2016. Sustainable Fisheries Greenland Seminar, Nuuk Greenland, 24 August.

Blicher ME. Udvikling af havbundsmonitering i Grønland. GINR board meeting, Nuuk, Grreenland, 26 October

Bouchard C, Geoffroy M, LeBlanc M, Fortier L. Larval and adult fish assemblages along the Northwest Passage: The shallow Kitikmeot as a potential zoogeographic barrier. Arctic Change, Quebec City, Canada, December 2017

Bouchard C. Arctic Fish Larvae. Guest lecture in Masters’ course in Arctic Marine Ecosystems, Nuuk, May.

Bouchard C. Pelagic Ecosystem Monitoring. Arctic Circle Assembly, Reykjavík, Iceland, October.

Gamberg M, Muir DCG, Lind Y, Kærrman A, Cuyler C, Rigét F, Bossi R, Carlsson P, Roos A. Perfluoroalkyl acids in Arctic Caribou and Reindeer”. 37th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants (POPs) - DIOXIN 2017, Vancouver 20-25  August.

Holm L, Nuttall M. “Community-Based Research in Greenland: reflections, methods, practice” Past, Present and Future: Reconciliation, Learning and Cultural Diversities Conference organized by the Greenland Reconciliation Commission, Ilulissat, Greenland, 1st-2nd April.

Juul-Pedersen T & Winding M. Arctic Marine Ecosystems. Teachers in Masters` course, Nuuk, May-July

Juul-Pedersen T, Boye T, Jacobsen IBD, Ostermann E, Sethsen J, Olsen IV. Uddannelseskaravanen, Nuuk, Grønland, 2 november

Juul-Pedersen T, Holm LK, Boye T, Jacobsen IBD, Ostermann E, Hegelund P, Sethsen J, Olsen IV. GUX Uddannelse- og erhvervsdag, Nuuk, Grønland, 1 november

Juul-Pedersen T, Nymand J, Gertz-Hansen O. Møde med Svalbard Science Forum, Nuuk, Grønland, 4 maj

Juul-Pedersen T. Climate Change and Marine Resources. Koreansk Parlamentsdelegation, Nuuk, Grønland, 24 juli

Juul-Pedersen T. Lokal vært og koordinator for Offentligt Seminar omkring Marint Affald i Grønland, Nuuk, Grønland, 5 oktober 

Juul-Pedersen T. On Top of the World - the land of ice embracing climate change – Australian Broadcasting Company, Nuuk, Grønland, 26 September.

Krawczyk D, Blicher EM. Benthic mapping in the Arctic. Arctic Circle Conference, Reykjavik, Iceland, 13-15 oktober

Krawczyk D. Paleoceanography. Guest lecture in Masters’ course in Arctic Marine Ecosystems, Nuuk, 26 May

Meire L, Mortensen J. Melting glacier and their impact on Greenland´s coast, a local perspective, Guest lecture at AWI, Bremerhaven, November

Mortensen J, Meire L. Oceanography in Godthåbsfjord. Guest lecture in Masters’ course in Arctic Marine Ecosystems, Nuuk, May

Mortensen J. Freshwater pathways around Greenland, talk in connection with WGOH, Torshavn

Nuttall M. Climate Change Research and Education in Greenland. Presentation to the Greenland Research Council and Ministry of Education, Government of Greenland, Nuuk, 20 February.

Nuttall M. Hunting, Animals, Ice and Seismic Lines: encounters with the more-than-human in Melville Bay. The North Water: the entanglement of ice, animals and people in a High Arctic Oasis Symposium, The Royal Danish Academy of Sciences and Letters, Copenhagen, Denmark, 8-10 May.

Nuttall M. Seismic Surveys, Climate Change and Narwhal Hunting in Northwest Greenland. Petroleum Development and Post-Carbon Futures in the Arctic, ArcticChallenge Workshop, Oslo, Norway, 12-13 january.

Nuttall M. Something out there in the water: local responses to resource exploration in Northwest Greenland Interdisciplinary Conference on Extraction and Exclusion School of Geography and the Environment and St. Antony’s College, University of Oxford, UK, 19-20 October.

Søgaard DH. GCRC logistic plans for 2018, DTU Lyngby, 31 Oktober.

Søgaard DH. Sea ice ecosystems. Teacher in Masters`course, Nuuk, 20-27 February.

2016

Blicher, ME. Benthic communities in the Arctic – from fundamental research to management. Guest lecture in Masters’ course in Arctic Marine Ecosystems, Nuuk, May 24

Juul-Pedersen T, Arctic Winter Games pressearrangement ved Grønland Naturinstitut, 9. Marts, Nuuk, Grønland

Juul-Pedersen T, Interview Reuter, 10. September, Nuuk, Grønland

Krawczyk D (2016) Distribution of biogenic remains along the West Greenland margins. Workshop on the Baffin Bay and Labrador Sea corridor focusing on the western Greenland margins, Aarhus, Denmark

Krawczyk D, Witkowski A, Moros M, Lloyd JM, Juul-Pedersen T, Arendt KE, Mortensen J (2016) Diatom-based quantitative reconstruction of sea ice and sea surface temperature offshore West Greenland for the past 11000 years. 24th International Diatom Symposium, Quebec, Canada

Lennert AE, Foredrag, Arctic Frontiers ,Januar 2016, Tromsø, Norge

Lennert AE, Underviser og kursus ansvarlig. Ilisimatusarfik, Grønlands økohistorie fra sidste istid, -som et tværfagligt forskningsredskab, Kandidat emnefag, Efterår 2016

Lennert AE. Foredrag Arctic Marine Biologi, November 2016, Tromsø, Norge   

Lennert AE. Foredrag, Arctic Science Summit Week, Marts 2016, Fairbanks, USA

Lennert AE. Foredrag, FRAM, May 2016, Tromsø, Norge

Lennert AE. Foredrag, The Changing Arctic, Oktober 2016, Tromsø/Paris, Norge/Frankrig

Lennert AE. Interview i forbindelse med C. P. Persson: Grønlandske fortællinger giver uvurderlig viden om fremtidens klima. Videnskab.dk, (16.10)

Mortensen J, Bendtsen J, Rysgaard. Oceanglacier interaction for melting of Greenland glaciers. ArcticNet Annual Meeting, December 5-9. Winnipeg, Canada

Nuttal M. “Transforming places into resource extractive spaces: the making of Greenland's resource frontier" University Public Lecture, Bucknell University, Lewisburg, USA, 3rd March 2016

Nuttall M. "Seismic surveys, oil exploration and marine mammal hunting in Northwest Greenland" Public Lecture, Department of Geography, Royal Holloway University, London, UK, 6th May 2016

Nuttall M. “The Polar North, climate change and the Anthropocene” Anthropology 50th Anniversary Lecture Series, University of Alberta, Edmonton 23rd November 2016

Rysgaard S (2016) Arctic Science Partnership – research and infrastructure. Meeting on international cooperative engagement program for polar research (USA, Canada, Denmark, Norway, Sweden, Finland, Iceland, New Zealand). Joint task forces, 4-6 October, Yellowknife, Canada

Rysgaard S (2016) arktisk forskning uddannelse, erhvervssamarbejde og myndighedsrådgivning – muligheder og gode eksempler. Arktisk workshop om forskning og uddannelse. 29-30 marts, Hindsgavl, Denmark. 

Rysgaard S (2016) Canada Excellence Research Chair in Artcic geomicrobiology and climate change: glacier-ocean interactions. Annual meeting of the CERC, April 11-12 University of Ottawa, Canada

Rysgaard S (2016) Challenges for marine security in Arctic sea ice covered areas under climate change regime. Workshop: Governance of Arctic marine areas with focus on Denmark/ Greenland. Aarhus University, 26 May, Denmark. 

Rysgaard S (2016) The Baffin Bay Observing System (BBOS). Polarforskningskonferencen 2016 Denmarks Technical University, 1-2 November, Lyngby, Denmark. 

Thyrring  J,  Blicher  ME,  Tremblay  R,  Sejr  MK. A  temperate  key species  in  the  Arctic    how  a  non-arctic  species  survive  and  perform  in  a changing Arctic. ArcticNet Annual Meeting: ASM 2016, Winnipeg, Canada

Thyrring J, Blicher ME, Sejr MK. The intertidal community In West Greenland: Large-scale patterns and small-scale variation on ecosystem dynamics along a climate gradient. 45th Benthic Ecology Meeting 2016, March 17, Portland, Maine

Williams S, Halfar J, Zack T, Blicher M, Juul Pedersen T and Kronz A. Reconstructing Sea Surface Temperature in Southwest Greenland Using Long-lived Coralline Algal Buildups. 2016 Ocean Sciences Meeting – American Geophysical Union. 21-26. February 2016, New Orleans, USA

2015

Blicher ME. Bunddyrssamfund i Arktis – fra grundforskning til forvaltning. Forelæsning på kandidatkurset Arctic Marine Ecosystems, organiseret af Aarhus Univ., Univ. Manitoba og Grønlands Naturinstitut, Nuuk, 5. Maj

Blicher ME. Interview i forbindelse md artiklen E. Kristensen & H. Lund: Fuld skrue på registrering af havbundens dyreliv i Grønland, Sermitsiaq 42, 15. Oktober

Blicher ME. Interview i forbindelse med E. Kristensen: Havets bund omkring de nordiske lande skal kortlægges, Sermitsiaq, 11. januar

Lennert AE. Mød din forsker, præsentation af PhD project, A Millennium og changing Environments in the Godthåbsfjord, -bridging Cultures of Knowledge, Maj, Nuuk

Blicher ME. Mapping and monitoring of benthic fauna in the Arctic-Atlantic – presentation of presidency project in Nordic Council of Ministers. Nordic Seminar, February 11, Nuuk, Greenland

Blicher ME. TV interview, Nuuk TV: Fiskeriets troværdighed øges, 12. Januar

Holm, LK. Group lecture “Inuit Pinngortitarlu - its aims and methods”, Ilisimatusarfik, Nuuk

Holm, LK. Presentation about the Climate and Society Group’s work, to the Nordisk Råds Velfærdsudvalg, and Kultur- og Uddannelsesudvalg in Katuaq, June25

Juul-Pedersen T, Søgaard DH, Arendt KE. Coordinating and teaching the university course “Arctic Marine Ecosystems”, 27 April – 5 June, Nuuk

Juul-Pedersen T. Interview, Associated Press, 21 July, Nuuk

Juul-Pedersen T. Interview, De Volkskrant, 14 August, Nuuk

Juul-Pedersen T. Teaching a high school class ”Marine økosystemer, ressourcer og klimaforandringer omkring Grønland” 26 August, Nuuk

Lennert AE. 3900 Nuuk, P1 Udsendelse, December, Nuuk

Lennert AE. Ecology of Northern Fjords, November, Tromsø UIT;

Lennert AE. EMWA, Environmental Waste Management, GRØNLAND -Mineraludvinding, miljøer, monitering, og kulturer af viden  10-13 November, 2015, Kirkenes, Norge

Lennert AE. Joint Proxies, October, Tromsø, Norway

Lennert AE. Mød din forsker, præsentation af afsluttet landskabsarkæologisk feltarbejde og kulturlandskaber som indikatoer af klimavariationer, September, Nuuk

Lennert AE. PAG, præsentation af PhD project A Millennium og changing Environments in the Godthåbsfjord, -bridging Cultures of Knowledge, med fokus på samspillet mellem mennesker og dyr

Lennert AE. The untold stories of the environment, Ilisimatusarfik, 12 Marts, Nuuk

Mikkelsen PS. Lancering af ny webportal Isaaffik Arctic Gateway, Uddannelses- og Forskningsministeriet, 8. april. København

Mikkelsen PS. Præsentation af ny webportal Isaaffik Arctic Gateway, Polar DTU, 29. oktober. Lyngby

 

Mortensen J, Bendtsen J, Rysgaard S. Ilulissat Climate Days 2015. Circulation and heat sources for glacial melt in a west Greenland fjord, 2-4 juni, Ilulissat

Nuttall M. Anticipation in a world of becoming" Arts Celebration of Research, Improvisation, speculation", April 21, University of Alberta

Nuttall M. Canada-EU Arctic Dialogue: Resource Development and Governance", a symposium organized by the European Union Centre of Excellence and the Canadian Circumpolar Institute, University of Alberta, May 1

Nuttall M. Climate change and resource development in a global Arctic, Edmonton Rotary Club, 42nd Annual Alaska Anthropological Association Meeting, March 4-7

Nuttall M. Response to public lecture on "The disaster of Franklin: Victorian exploration in the 21st century Arctic" by Professor Adriana Craciun (UC Riverside), Department of English and Film Studies, University of Alberta, February 25

Simon M, Arendt K, Blicher M, Boye T, Kielsen L, Krawczyk D, Meire L, Mortensen J, Pedersen T, Sørensen D, Effects of sea ice on glaciers and the ecosystem of glacial fjords in Greenland, ESSAS. 15-17 June, Seattle, USA

2014

Arendt KE, Juul-Pedersen T, Sejr M. Linking ocean-fjord-glacier interactions with pelagic biodiversity around Greenland. Oral presentation. Arctic Biodiversity Congress, December 2-5. Trondheim, Norway

Arendt KE. Introduction to Marine Ecology. Management of Natural Resources in Greenland, Ilisimatusarfik, May 5. Nuuk

Blicher ME & Hammeken N. Initiating North Atlantic Benthos Monitoring. Annual meeting in Circumpolar Biodiversity Monitoring Program (CBMP), October 1. Nuuk

Juul-Pedersen T & Hindrum R. CBMP Marine: Effects of stressors and drivers of relevance to biodiversity. Session Chairs. Arctic Biodiversity Congress, December 2-5. Trondheim, Norway

Krawczyk D, Arendt K, Juul-Pedersen T, Mortensen J, Blicher M, Sejr K, Jakobsen H, Witkowski A, Rysgaard S. What drives microplankton (phytoplankton) community structure and species diversity in offshore waters and fjords in Greenland? Arctic Biodiversity Congress, December 2-5. Trondheim, Norway

Mikkelsen PS. Interview: Evaluation of the Canada Excellence Research Chairs (CERC) Program Case Study Interview – Collaborations/Partners and Users of Research, 5. februar. University of Manitoba, Winnipeg, Canada

Mikkelsen PS. Klimaforskning i Grønland. Arctic Business Network besøger Grønlands Naturinstitut, 30. april. Nuuk

Mortensen J, Bendtsen J, Rysgaard S. Circulation and heat sources for glacial melt in a west Greenland fjord, Arctic Change 2014, December 8-12. Ottawa, Canada

Mortensen J. Foredrag, ICES WGOH, Coastal time series, April 1-3. Hamburg, Germany

Olsen M. Foredrag om CO2 til GU uddannelsesdag, 24. oktober. Grønlands Naturinstitut, Nuuk

2013

Annual meeting of Cryosphere-Atmosphere Interactions in a Changing Arctic Climate (CRAICC) project. August 21-23, Aarhus, Denmark

Arendt, K.E. Are small copepods important? GCRC 4th Annual Meeting, November 13-14, Nuuk, Greenland

Attard K, Glud RN, McGinnis, Rysgaard S. Aquatic oxygen eddy-covariance measurements in Arctic and Sub-arctic environments – a case study from Godthåbsfjord, SW Greenland. GRS/GRC for Polar Marine Science, March 9-15, Ventura, California, USA

Barber L, Rysgaard S, Barber DG. Arctic Science Partnership (ASP): a new international network to examine and understand a changing Arctic. ArcticNet Science Meeting 2013, World trade and convention centre, Halifax, December 9-13, Canada

Barber L, Rysgaard S, Barber DG. The Arctic Science Partnership (ASP) – a new international network to examine the effects of climate change on the Arctic Cryosphere. European Space Agency (ESA) Living Earth Symposium 2013, Edinburgh, September 9-13, United Kingdom

Bendtsen J, Mortensen J, Lennert K Rysgaard S. Cirkulation og energitransport i Godthåbsfjorden og påvirkning fra intermediære vandmasser på issmelt. 17. Danske Havforskermøde, Roskilde Universitet, January 21, Denmark

Bendtsen J, Mortensen J, Lennert K, Rysgaard S. Cirkulation og energitransport i Godthåbsfjord og påvirkning fra intermediære vandmasser på issmelt i fjorden. Dansk Havforskermøde, Roskilde Universitet, January 21, Denmark

Bendtsen J, Mortensen J, Lennert K, Rysgaard S. Modeling of intermediate water formation and subsurface heat transport in Godthåbsfjord. U. S. CLIVAR international workshop on “understanding the response of Greenland’s marine terminating glaciers to oceanic and atmospheric forcing. June 4-7, Boston, MA, USA

Blicher ME, Sejr MK, Wegeberg S, Krause-Jensen D, Marba N, Givskov J, Mouritzen K, Olesen B, Wiktor Jr J, Thyrring J, Høgslund J. Intertidal ecology in West Greenland – studies of the coupling between physiology and northern distribution limits. 4th Greenland Climate Re-search Centre meeting, Nov 11-12, Nuuk, Green-land

Christensen TR, Lund M, Mastepanov M, Rysgaard S, Tamstorf MP, Sejr MK, Pedersen TJ. Arctic carbon storage and greenhouse gas ex-change – a measurement based integrated as-assessment of two coupled terrestrial and marine ecosystems. Pergamon Symposium, GEOMAR Helmholtz Centre for ocean research, November 5-7, Kiel, Germany

Crabeck O, Delille B, Geilfus N-X, Rysgaard S, Tison J-L. 'in-situ' determination of gas diffusivity in sea ice (Kappisilit, Greenland): How gas diffusion through the porous microstructure of sea ice represents a pathway for ocean–atmosphere exchange? Gordon conference. Linking Polar Observations, Processes and Models at Regional and Global Scales, March 9-15, Ventura, California, USA

Geilfus N-X, Tison J-L, Carnat G, Papakyriakou T, Rysgaard S, Delille B. Role of the arctic sea ice to the CO2 exchange during the last IPY. GRS/GRC for Polar Marine Science, March 9-15, Ventura, California, USA

Grimm R, Notz D, Rysgaard S, Riemenschneider L. The role of sea ice for the global marine car-bon cycle – from micro-scale observations to global simulations. GRS/GRC for Polar Marine Science, March 9-15, Ventura, California, USA

Juul-Pedersen T, Arendt KE, Mortensen J, Blicher M, Krawczyk D, Rysgaard S. A 6-year study of pelagic primary production in a freshwater influenced sub-Arctic fjord system - with a view to the past. 45th International Liège Colloquium on Ocean Dynamics, May 13-17, Liège, Belgium

Juul-Pedersen T, Arendt KE, Mortensen J, Blicher M, Rysgaard S. Pelagic Primary Production in a freshwater influenced sub-Arctic fjord system – with a view to the past. Arctic Frontiers, January 20-25, Tromsø, Norway

Juul-Pedersen T. Chairing meeting. CBMP Annual CBMP-marine Steering Group-Expert Network face-to-face meeting, October 29-31, Akureyri, Iceland

Juul-Pedersen T. Climate Monitoring in Green-land, presentation for Deputy Minister, Nuuk, Greenland

Juul-Pedersen T. Greenland Ecosystem Monitoring, presentation for Rigsrevisionen, February 19, Nuuk, Greenland

Juul-Pedersen T. Greenland Ecosystem Monitoring, presentation for the Oak Foundation, May 24, Nuuk, Greenland

Juul-Pedersen T. TV Documentary Interview to ‘Melting Point Greenland’ (National Emmy Award Nominee), June 18, Nuuk, Greenland

Krause-Jensen D, Duarte C, Hendriks I, Sejr M, Blicher ME, Marbà N, Geertz-Hansen O, Meire L, Linding Gerlich K. pH-variability and marine vegetation as a possible refuge from ocean acidification for vulnerable marine life. Arctic Re-search Centre Meeting, December 18-19, Aarhus University, Denmark

Meire L, Sørensen HL, Petersen TJ, Thamdrup B, Rysgaard S, Glud RN, Meysman F. Seasonal study of carbon dynamics in a subarctic fjord (Kobbefjord, Greenland). GRS/GRC for Polar Marine Science, March 9-15, Ventura, California, USA

Mikkelsen PS. Amerikansk Forskningsattaché Ed Canuel besøger Naturinstituttet, 23. maj, Pinngortitaleriffik, Nuuk

Mikkelsen PS. Arctic fronts in the Norwegian and Barents Seas and their biological influence. Dr. Ken Drinkwater fra Havforskningsinstituttet i Bergen besøger Naturinstituttet, 22. maj, Pinngortitaleriffik, Nuuk

Mikkelsen PS. Arktisk Kommando besøg på Naturinstituttet, 17. januar, Pinngortitaleriffik, Nuuk

Mikkelsen PS. Franske Ambassadør i København, Mrs Bujon-Barré, besøger Naturinstituttet, 5. juni, Pinngortitaleriffik, Nuuk

Mikkelsen PS. Klimaforskning i Grønland. 10 A fra Kangillinnguit Atuarfiat. 24. januar, Pinngortitaleriffik, Nuuk, Grønland

Mikkelsen PS. Klimaforskning i Grønland. Forsvarsattachéer akkrediteret til Danmark besøger Grønland, 28. Maj, Pinngortitaleriffik, Nuuk, Grønland

Mikkelsen PS. Klimaforskning i Grønland. Interview til Ekstrabladet. 18. april, Pinngortitaleriffik, Nuuk, Grønland

Mikkelsen PS. Klimaforskning i Grønland. Nuuk Rotary Club, 26. februar, Hotel Hans Egede, Nuuk

Mikkelsen PS. Klimaforskning i Grønland. Oak Foundation besøger Naturinstituttet, 24. maj, Pinngortitaleriffik, Nuuk, Grønland

Mikkelsen PS. Klimaforskning i Grønland. Rigsrevisionen besøger Pinngortitaleriffik. 1. marts Pinngortitaleriffik, Nuuk, Grønland

Parmentier F-JW, Christensen TR, Sørensen LL, Rysgaard S, McGuire DA, Miller PA, Walker DA. The Impact of a Lower Sea Ice Extent on Arctic Greenhouse Gas Exchange. Session A041: "Impacts of Arctic Sea Ice Reduction on the Arc-tic Environment" to EGU BG5.1

Ribeiro S, Ellegaard M, Andersen TJ, Kuijpers A, Mikkelsen N, Pedersen NN, Rysgaard S. Climate variability in the Godthåbsfjord area (SW Green-land) since the little ice age: a multiproxy approach, December 9-13, San Francisco, USA

Rysgaard S, Wang F, Galley RJ, Grimm R, Lemes M, Geilfus N-X, Hare AA, Crabeck O, Else BGT, Campbell K, Papakyriakou T, Sørensen LL, Sievers J, Notz D. Dynamic ikaite production and dissolution in sea ice - control by temperature, salinity and pCO2 conditions. ArcticNet Science Meeting 2013, World trade and convention centre, December 9-13, Halifax, Canada

Rysgaard S. Arctic geomicrobiology and climate change. Canada Excellence Research Chairs presentations. May 13, University of Alberta, Canada

Rysgaard S. Arctic Science Partnership infra-structure. Logistic workshop on research infra-structure in the Arctic, November 7, Danish Technical University, Denmark

Rysgaard S. Arctic Science Partnership Research infrastructure. ERA-Can II Rome Symposium on Arctic and Marine Research Infrastructure Embassy of Canada, September 19-20, Rome, Italy

Rysgaard S. Biogeochemistry and sea ice – an overlooked factor in the carbon cycle? ArcticNet seminar course on climate change and the arctic marine system. University of Manitoba, March 20, Canada

Rysgaard S. How did it go? Arctic Research Centre 2nd annual meeting, December 18-19, Aarhus, Denmark

Rysgaard S. How did it go? Greenland Climate Research Center 5th annual meeting. November 12-13, Nuuk, Greenland

Rysgaard S. Research plan 2014-15. How to organize. Arctic Science Partnership 2nd annual meeting. November 15-16, Nuuk, Greenland

Rysgaard S. Sea ice and carbon exchange dynamics. Defrost third annual meeting, Sonnerupgaard, October 7-9, Hvalsø, Denmark

Rysgaard S. Sea ice biogeochemistry – an over-looked factor in the air-sea CO2 exchange in polar seas. Seminar series at Center for Geomicrobiology, Aarhus University, February 6, Den-mark

Rysgaard S. Sea ice contribution to air-sea CO2 exchange. Gordon conference. Linking Polar Observations, Processes and Models at Regional and Global Scales, March 9-15, Ventura, California, USA

Rysgaard S. Status of research and education during the first year of Arctic Research Centre. June 13, Aarhus University, Denmark

Simon M. “BMP Guidelines to environmental impact assessment and environmental mitigation assessment of seismic activities in Greenland waters” and “Acoustic monitoring of marine mammals”. Oral presentations at the seminar on marine mammals and offshore oil & gas activities. April 22-24. Nuuk

Sørensen LL, Skov H, Papakyriakou T, Sejr MK, Else B, Thamstorf M, Lund M, Christensen TR, Geilfus N-X, Søgaard D, Glasius M, Bossi R, Nøjgaard JK, Massling A, Rysgaard S. GHG exchange and the carbon cycle in an Arctic coastal area.

Tison J-L, Zhou J, Crabech O, Rysgaard S, Van-coppenolle M, Delille B. Oxygen dynamics in spring first-year sea ice, Kapisiglit, Greenland: implications for oxygen fluxes to the ocean and net primary production estimates. GRS/GRC for Polar Marine Science, March 9-15, Ventura, California, USA

2012

Blicher ME. Foredrag: Marine benthos in the Arctic – geographical variation as an indicator of climate effects, Arctic Science Partnership meeting, 12.-16. november, Gimli, Canada

Holm L K. Arctic Climate Change Youth Forum (ACCYF). Præsentation ved workshop, 23. april, Montréal, Canada

Holm L K. Præsentation: Befolkningens egne beretninger om klimaændringernes konsekvenser og betydningen af disse. Vest Nordisk Råds møde, 27.-30. marts, Ilulissat

Holm LK, Lennert A, Juul-Pedersen T. Interview om Klimacentret og dets arbejde. Kalaallit Nunaata Radioa, KNR, 13. oktober, Nuuk

Holm LK. Præsentation ved ”Joint sessions with Arctic Parliamentarians (SCPAR) and UArctic Board”. 5. juni, Nuuk

Holm LK. Præsentation. EU-ambassadørernes COREPER-møde. 25. maj, Nuuk

Juul-Pedersen T. Foredrag og rundvisning, Marin forskning og monitering. Ministerbesøg

Juul-Pedersen T. Foredrag, Marine monitoring and research in Greenland. Icelandic Greenlandic Science Days, Ilisimatusarfik, 21.-22. september, Nuuk

Juul-Pedersen T. Foredrag, Marine monitoring in Greenland. PhD course. Fate of the Arctic spring bloom (Nordforsk), Arktisk Station, april, Qeqertarsuaq

Juul-Pedersen T. Interview: Climate change and research in Greenland. Finsk TV

Juul-Pedersen T. Temaudsendelse om havforskning og fjorden. KNR radio

Koch Madsen C, Lennert A, Mathiessen H, Hollesen J, Knudsen P, Toft P. Alle tiders Menneske. Mød din forskerarrangement, 12 september, Nuuk

Lennert A. Interview om Klimacentret og dets arbejde. KNR, 13. oktober, Nuuk

Lennert A. Samspillet mellem mennesker og is. 12. december, GU Nuuk

Lennert A. Undervisning ”Mennesker og Klima”. 12. december, GU Nuuk

Martin Lidegaard og Jens B. Frederiksen, 15. august, Kobbefjord, Nuuk

Mikkelsen PS. Besøg af Kaptajn Moullec fra fransk rekognoceringsskib Fulmar samt fransk forsvarsattaché Orlianges. 24. august, Nuuk

Mikkelsen PS. Foredrag, Grønlands Klimaforskningscenter – Klima og Samfund. 14. marts, Ilisimatusarfik, Nuuk

Mikkelsen PS. Interview om klimaforskningen for australsk filmholm. 18. maj, Nuuk

Mikkelsen PS. Interview: Klimaforskning i Grønland. Finsk YLE1 TV, 19. september, Nuuk

Raundrup K. Foredrag: Præsentation af APV for Grønlands Naturinstitut. 5. november, Nuuk

Rysgaard S. Arctic Science Partnership cooperation between Greenland, Denmark and Canada. Sermitsiaq, July 7, Nuuk

Rysgaard S. Den moderne polarforsker. Århus Stiftstidende, 22. september

Rysgaard S. KNR radio – interview on field campaigns and recent findings in the Arctic Science Partnership. 3. april

Rysgaard S. KNR radio – Temaudsendelse om “Arctic Science Partnership”. 15. juli

Sørensen HL. Speciale i Arktisk Biologi, foredrag for bachelor- og specialestuderende på Biologisk Institut, Syddansk Universitet. 6. november, Syddansk Universitet

2011

Arendt KE, Mikkelsen PS. Greenland Climate Research Centre - New initiatives and ongoing activities. Kursus for Nordisk Journalisthøjskole, 21. september

Arendt KE. Transformations in plankton community structure in a changing climate. French Days in Nuuk, science meeting, June 9. Nuuk, Greenland

Christensen TR. SWIPA rapport, KNR interview, 27. april, Nuuk

Juul-Pedersen T, Rysgaard S and more. Greenland Climate Research Centre – studying climate change up close. Arctic Frontiers conference, January 18. - 20. Knebel, Denmark

Juul-Pedersen T, Rysgaard S and more. Greenland Climate Research Centre – studying climate change up close. ESSAS Open Science Meeting, May 22. - 26. Seattle, USA

Juul-Pedersen T, Rysgaard S, Sejr M and more. Carbon cycling in Arctic marine ecosystems – case study Young Sound, Arctic Frontiers conference, January 24. – 28. Tromsø, Norway

Juul-Pedersen T, Rysgaard S. Documenting tipping points in Greenlandic waters: The importance of data and presence, Arctic Frontiers conference, January 24. – 28. Tromsø, Norway

Juul-Pedersen T. Grønlands Klimaforskningscenter. Klimatilpasninger. Møde imellem GN og Grl. Selvstyre, 9. april, Nuuk

Juul-Pedersen T. Marine research and monitoring in Greenland – The importance of time series, French Days in Nuuk, science meeting, June 9. Nuuk, Greenland

Krogh T, Mølgaard L. Besøg af elever fra ATIskolen i Maniitsoq, 23. marts, Nuuk

Mikkelsen PS. Greenland Climate Research Centre - New initiatives and ongoing activities, Besøg af Island præsident, Ólafur Ragnar Grímsson, 7. september

Mikkelsen PS. Greenland Climate Research Centre - New initiatives and ongoing activities, French Days in Nuuk, science meeting, June 9. Nuuk, Greenland

Rysgaard S, Christensen TR. Klimaforskning, KNR interview, 9. februar, Nuuk

Rysgaard S. Arctic marine ecosystems: Investigations and developments in Greenland. Keynote talk at “The Arctic as a messenger for global processes – climate change and pollution”, May 4. – 6. University of Copenhagen, Denmark

Rysgaard S. Greenland Climate Research Centre status 2011, developments through the Arctic Science Partnership and the Arctic Research Centre at Aarhus University, Annual GCRC science meeting, November 14. - 16. Svendborg, Denmark

Rysgaard S. KNR radio – interview on the outcome of the SWIPA report, The Arctic as a messenger for global processes – climate change and pollution, May 6. Nuuk, Greenland

Rysgaard S. Sea ice biogeochemistry – an overlooked factor in the air-sea CO2 exchange in Polar Seas? February 28. University of Manitoba, Winnipeg, Canada

Rysgaard S. Sea ice contribution to the air-sea exchange in the Arctic and Southern Oceans, GreenCyclesII-Defrost mini conference, September 20. – 21. Greenland Institute of Natural Resources, Nuuk, Greenland

Rysgaard S. Subarctic ecosystems, German-Canadian workshop on cooperative research   in the North Atlantic Ocean, Dalhousie University, June 2. – 4. Halifax, Canada

Simon M, Johnson M, and Madsen PT (2011)  Fast lunge or slow plow: Behavior and kinematics of filter feeding in  alaenopterid and balaenid whales observed with multisensory tags, Biologging4, Hobart, Tasmania

2010

Batty, P. Foredrag ved ATP meeting in Napoli, July 8, Italy

Blicher ME (2010) PhD defense, Structure and dynamics of marine macrozoobenthos in Greenland – and the link to environmental drivers. Marine Biological Laboratory, Department for Biology, University of Copenhagen. 18. August 2010

Blicher ME (2010) Seminar: Bentisk økologi i Grønland, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 10. november 2010

Blicher ME (2010), Foredrag: Structure and dynamics of marine macrozoobenthos in Greenland – and the link to environmental drivers. Greenland Institute of Natural Resources & Greenland Climate Research Centre. 1. September 2010

Born EW ”Nannunik misissuisut peqatigalugit””/” Med isbjørneforskerne på arbejde” reportage om GNs isbjørnestudier i NV Grønland. AirGreenlands 50-års jubilæumsskrift.

Juul-Pedersen T, Rysgaard S. Foredrag, French days in Nuuk. Open scientific seminar. Ilisimartusarfik, 28. May 2010, Nuuk, Greenland

Juul-Pedersen T, Ugarte F, Ziemer, N og Arboe, NH. GoNorth! Adventure Learning Series fra University of Minnesota. Chatarrangementer med elever fra hele verden. Tema: “World Resources”, emne: ”Ecology: Sustainable Development” 6., 9. og 23. april

Juul-Pedersen T. Foredrag om klimaforskningen, SINTEF seminar on Oil Spill response for Arctic and ice-covered waters, 24 August 2010, Nuuk

Juul-Pedersen T. Foredrag/undervisning, Nordisk Klimadag 2010, 22 Oktober 2010, Nuuk, Grønland

Krogh, T. COP-15 students + lektor Poul Møller Pedersen. 30. Juli 2010

Mikkelsen PS Foredrag. Climate research in Greenland / Greenland Climate Research Centre. Cruise ship “The World”, 13 september

Mikkelsen PS, Batty P. US Assistant Secretary of State for Oceans and International Environmental and Scientific Affairs Kerri-Ann Jones. 29 June 2010

Mikkelsen PS, Juul-Pedersen T, Batty P ICC Event – GCRC Stand. 28 June-2 July 2010

Mikkelsen PS, Juul-Pedersen, T Climate change in Greenland. Taiwan TV. 15. Sep 2010

Mikkelsen PS, Søgaard D AWI group visit at GINR 16 June 2010

Nymand J, Kielsen LH, Myrup M. Oplæg og diskussion omkring Grønlands natur for en gruppe internationale landskabsarkitekter og 2 lærere, 4, marts, Nuuk

Rysgaard S. 17th Conference on Air-Sea Interaction, 17th Conference on Satellite Meteorology and Oceanography, Ninth Conference on Coastal Atmospheric and Oceanic Prediction and Processes 27 Sept. 2010-1 October 2010 Annapolis, MD

Rysgaard S. Al Jazeera TV. september 2010 Rysgaard S. Arctic tipping Points – An example of cooperation and initiation of a research project funded by the European Union 7th Framework Programme. Greenland Tourism & Business Council meeting in Nuuk, March 3 2010, Greenland

Rysgaard S. At the front steps of Climate change, Synergy effects of climate cooperation on research in Arctic, case; Greenland and Canada, “Research & Development in and for the Arctic – Greenland” EU Parliament, Bruxelles 26 October 2010

Rysgaard S. Chapman Chair Lecture Series. 27-28 Sept. 2010, Fairbanks, Alaska, USA

Rysgaard S. European Union 7th Framework Programme. Greenland Tourism & Business Council meeting in Nuuk, March 3 2010, Greenland

Rysgaard S. Foredrag om Grønlands Klimaforskningscenter. Besøg af delegation fra Folketinget. 16. juni 2010

Rysgaard S. Foredrag om Grønlands Klimaforskningscenter. Besøg af den canadiske ambassadør. 11. juni 2010

Rysgaard S. Foredrag om Grønlands Klimaforskningscenter. Besøg af Det Diplomatiske Korps. 4. juli 2010

Rysgaard S. Greenland Climate research Centre – New initiatives and ongoing activities. Arctic Science Summit Week 15-18 April 2010, Nuuk, Greenland

Rysgaard S. International Arctic Polynya Program (IAPP) Annual Report to the AOSB. Arctic Science Summit Week 15-18 April, Nuuk, Greenland

Rysgaard S. Interview i forbindelse med artiklen “Brain gain” ”The Globe and Mail”, 18 May 2010 Canada

Rysgaard S. KNR radio. Havis og dets rolle i kuldioxidoptaget fra atmosfæren. 23 Jan. 10

Rysgaard S. Sea ice and carbon transport. Workshop on sea ice. Nuuk January 11-15 2010, Greenland

Rysgaard S. YouTube – Life in the sea ice. www.youtube.com. 17 May 2010

Søgaard DH. Foredrag ved IPY om alger og bakterier i havisen. 11 Juni 2010. Oslo, Norge

Versteegh EAA, Blicher ME, Troelstra SR, Dehairs F. (2010) Foredrag: Bivalve sclerochemistry as a proxy for past Greenland meltwater runoff. 2nd International Sclerochronology Conference 24th-28th July, 2010, Mainz, Germany

2009

Arendt KE, J Nymand. Klimadage ved GU; forelæsninger og fremvisning for GU studenter med Naturfag som linje,

Arendt KE, TG Nielsen, S Rysgaard. ASLO. Differences in plankton community structure along and carbon cycling along a climate gradient from the Greenland Ice Sheet to offshore waters. 25 - 30. januar, Nice, France

Arendt KE, TG Nielsen, S Rysgaard. Nuuk Climate Days. Effects of run-off from the Greenland Ice Sheet on plankton

Arendt, KE, TG Nielsen, J Dutz, SH Jónasdóttir, S Madsen, EF Møller. Sømile Plankton Workshop. Effects of glacial silt deposits on grazing of copepods in a sup Arctic fjord. 11 - 12 november, Holbæk, Danmark

Batty P, S Rysgaard, J Mortensen, K Arendt, T Juul-Pedersen. Climate research in Greenland ’a very hot topic’. 300 students, GU High School, 4. december, Nuuk, Greenland

Blicher ME Foredrag, ASLO, januar, Nice, Frankrig

Juul-Pedersen T, K Arendt, D Søgaard, R Nygaard, K Raundrup: Klima Dag (skolearrangement), 60 skoleelever fra 8. & 9. Klasse, Foredrag: Klimaforskning i Grønland – et varmt emne, 19. november, Grønlands Naturinstitut

Juul-Pedersen T, S Rysgaard, J Mortensen, K Arendt, M Sejr, PS Mikkelsen. Foredrag: Climate change and resources - and new initiatives in Greenland, Polar Science Day, 15. december, Energi Styrelsen, København

Juul-Pedersen T, S Rysgaard, J Mortensen, P Batty, K Arendt, D Mikkelsen, K Lennert, A Haxen, W Martinsen, D Søgaard, P Kilic, A Labansen Foredrag: Marine monitoring in Greenland, Nuuk Climate Days, 24 - 27. august, Nuuk

Juul-Pedersen T. ”IPY – Polar Oceans Day” (skolearrangement), 25 skoleelever fra 9. Klasse, Foredrag omkring klimaforandringer i havet, 26. marts, Grønlands Naturinstitut

Juul-Pedersen T. Foredrag: Arktiske økosystemer – mikroskopisk liv driver havets fødekæde, In the Eye of Climate Change, 18. december, København

Juul-Pedersen T. Foredrag: Klimaforskning og overvågning af grønlandske havområder – et varmt emne, In the Eye of Climate Change, 17. december, København

Juul-Pedersen T. Foredrag: MarineBasic & EcoGreen, Klimaforskningscenter Kick-off møde, 2 - 4. november, Søminestationen, Holbæk

Juul-Pedersen T. Torsdagsklub, Foredrag: An odyssey into the Twillight Zone – What happens to organic material in the water column?, 26. november, Pinngortitaleriffik

2008

Arendt, K. 2008, Forelæsninger, Klimaforandringernes indflydelse på fjord og hav, 8. September, Journalistskolen Ilimmarfik.

Arendt, K., Juul-Pedersen, T., Batty, P., 2008, Foredrag INUTEK, Forankring af forskning i Grønland. Temaaften om eksternet finansierede forskningsprojekter ved Grønlands Naturinstitut, Grønlands Naturinstitut, 23. oktober.

Blicher ME Foredrag, Arctic Science Summit Week, 23 - 26. marts, Bergen, Norge

Blicher ME Foredrag, Nuuk Climate Days, 25 - 27. august, Nuuk, Grønland

Blicher, M.E. Foredrag, InuTek, Naturinstituttet og klimaforskning i Grønland, Nuuk Inutek. 23. Oktober. Blicher, M.E. Interview, LeMonde newspaper (France) Naturinstituttet og klimaforskning, November 2008.

Mikkelsen, D.M. 2008. DR dokumentar af Troels Kløvedal. Samarbejde mellem flåden og forskning, moniteringsaktiviteter I klimaøjemed. August 2008, Daneborg.

Mikkelsen, D.M. 2008. KNR dokumentar af Thomas Grue & Ulrik Bang. Klimaforskning i Arktis. Daneborg, august 2008.

Mortensen. J., TV, Ændringer i isforhold i de indre dele af Godthåbsfjord, NuukTV 12. September.

Rysgaard, S. (2008) Aktiviteter i Grønland under det internationale polarår. KNR, 13 Juni.

Rysgaard, S. (2008) Klimaforandringer i Grønland. Indslag i TV avisen (DR1, Danmark) 11. september.

Rysgaard, S. (2008) Pause i opvarmningen – en kommentar. Indslag om klimavariationer til Nuuk TV. 1. februar.

2007

Foredrag: ”Havis & Klima” workshop, Ferskvandstransporten omkring Grønland, 29. oktober – 2. november, Nuuk.

Foredrag: FreshNor workshop on ‘Nordic collaboration on Arctic climate change’, 18. – 19. oktober, at SMHI in Norrköping, Sweden.

Glud, R. N. & Rysgaard, S. 2007. 1h DR - P1 1 times udsendelse ” CO2 i de Arktiske oceaners dyb” i serien ”Videnskabens Verden”. (2x genudsendelse på P1 og P2 henholdsvis).

Mikkelsen, D. M. Klimaovervågning i Arktis. ALKA seminar, Ilinniarfissuaq, Nuuk. August 2007. Rysgaard, S., 2007. Interviews to 6 broadcasting TV stations in Chile on the Galathea 3 world-wide expedition. Leg 12 to Antarctica. Christchurch-Valpariso. February 8 & 9, 2007.

Rysgaard, S., 2007. Det internationale Polar år (IPY). 30 min indlæg i KNR 14 februar. Greenland.

Rysgaard, S., 2007. Det internationale Polar år (IPY). Indlæg om Naturinstituttets projekter KNR 22. februar.

Rysgaard, S., 2007. Information to US public about climate change, melting Ice Sheet and reduced sea ice conditions in Greenland. The Peter Greenberg show. 2. June. NY. U.S.A.

Rysgaard, S., 2007. Paneldiskussion med grønlandske politikere omkring en aktiv klimastrategi på Grønland. KNR 13. september.

Rysgaard, S., 2007. Videnskabernes verden KNR radio. Kuldioxid og havis. Halv times indlæg. 20. maj & 22. maj.

Rysgaard, S., 2007. Videnskabernes verden KNR radio. Kuldioxid og havis. Halv times indlæg. 3 juni.

2006

Mikkelsen, D.M. Indslag i Miljømagasinet om ”Alger i havis”. (Tilrettelæggelse Thomas Petersen). Danmarks radio P1 19. maj og 22. maj.

Rysgaard S. (2006). Climate change and Greenland. Interview for broadcast in Finnish television news, Finnish Broadcasting Company (YLE) 19. juni.

Rysgaard S. (2006). Klima, ferskvand og marinbiologisk produktion. 30 min indlæg i KNR Videnskabens Verden 4. juni. Greenland.

Rysgaard S. (2006). Klimap nunat immallu issittut avannarlerni allanngorarnera. Climate change in the Arctic. KNR, 20 & 21 Jan. 16 Februar, Nuuk, Greenland.

Mundtlig formidling - Miljø og Råstoffer

2017

Geertz-Hansen O. Oplæg på kursus om Havets Planter: Anvendelser af tang i Grønland, 25. maj, Nuuk

Langley K, …, Zinglersen KB. Landslide and Tsunami in Karrat Fjord, Greenland, 2017; the Event, the Response and the Future. American Geophysical Union Fall Meeting, December 11, New Orleans

Nymand, J and Pedersen TJ. Introduction to Greenland Institute of Natural Resources for Korean delegation of science and nature. July 24, Nuuk

Nymand, J. Præsentation af Greenland Ecosystem Monitoring og Kobbefjord Feltstation for GEUS – De Nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, 29. august, Kobbefjord/Kangerluarsunnguaq, Nuuk

Podcast for Natur & Miljø om Klima og BioBasis

Zinglersen KB and Jakobsson M. New bathymetric data from Greenland. An updated view since IBCAO Version 3.0., NASA Ocean Melting Greenland Science Team Meeting #3, 23. Juni, Online præsentation

Zinglersen KB. Interviews og workshop med ældreforeningen ”Inneruulat”, 23. august, Sisimiut

Zinglersen KB. Introduction to Greenland Institute of Natural Resources, Polar Science Forum: From Greenland to Antarctica, December 4, Beijing

Zinglersen KB. Kortlægning af Grønland til lands og til vands. 2. oktober, Nuuk

2016

Geertz-Hansen O. Forelæsning og øvelser med titlen ”Minedrift og miljø i Grønland” på kurset ”Basal arktisk biologi”, 10. marts. Københavns Universitet, København

Nymand J. Foredrag for Sirius-patruljeaspiranter om Pinngortitaleriffiks arbejdsmetoder og dataindsamling, 20. juni, Nuuk

Nymand J. Interview til Mediehuset AltaPosten Olivier F, Amice E, Archambault P, Blicher ME, Chauvaud L, de Cesare S, Gaillard B, Jolivet A, Martel A, Meziane T, Richard J, Rysgaard S, Sejr M, Thébault J, Tremblay R et Winkler G. ‘Projet SCLERACTIC : Utilisation des bivalves du genre Astarte spp. comme archives des impacts des changements climatiques sur les réseaux trophiques Arctiques’ Séminaire Ec2co de restitution des projets et de prospective de l’Action thématique DRIL, Dynamique et Réactivité des Interfaces Littorales, 1er juin 2016, Paris, France

Olsen M. Greenland Ecosystem Monitoring: Monitoring and long-term research programme on ecosystems, climate change effects and feedbacks in the Arctic, Arctic Net Annual Scientific Meeting, 8. December. Winnipeg, Canada

2015

Geertz-Hansen O. Foredrag om Miner og Miljøeffekter for danske og grønlandske gymnasieelever, 26. august, Nuuk

Nymand J, Larsen MB, Kristensen E. Foredrag for NI TNI-elever basishold om naturbeskyttelse, overvågning og miljøforhold, 26. januar, Nuuk

Nymand, J, Arendt, K. Foredrag for Sirius-patrulje-aspiranter om Pinngortitaleriffiks arbejdsmetoder og dataindsamling, 17. juni, Nuuk

Zinglersen K. Kursus i QGIS afholdt for medarbejdere fra Grønlands Fiskerilicens Kontrol og Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Grønlands Selvstyre, 3. og 5. juni, Nuuk

2014

Geertz-Hansen O. Oplæg om Tanbreez-projektet ved Kringlerne i Sydgrønland. Dagsseminar i Klimajournalistik for journaliststuderende, 9. september. Grønlands Naturinstitut, Nuuk

Jia Y. Foredrag om sjældne jordarters metaller og deres strategiske betydning. Dagsseminar i Klimajournalistik for journaliststuderende, 9. september. Grønlands Naturinstitut, Nuuk

Larsen MB, Geertz-Hansen O. Oplæg om minedrift og Godthåbsfjorden for 8 gymnasieklasser til GU uddannelsesdag, 24. oktober. Grønlands Naturinstitut, Nuuk

Nymand J. Oplæg om Råstofloven herunder specielt VVMreglerne i Grønland. Dagsseminar i Klimajournalistisk for journaliststuderende, 9. september. Grønlands Naturinstitut, Nuuk

Nymand J. Radiointerview om moniteringsarbejde i Kobbefjord/Kangerluarsunnguaq i forbindelse med klimaændringer. Sendt på Danmarks Radio P4 6. december

2013

Geertz-Hansen O. Regulatory framework in Greenland. Oral presentation at the seminar on marine mammals and offshore oil & gas activities. April 22-24. Nuuk

Nymand J. Interview af KNR Morgenradio om ulve i Grønland. 23. april, KNR

Raundrup K. Callaghan T. Interview i forbindelse med afholdes af INTERACT årsmøde i Nuuk, 7. marts, Qanorooq, KNR

Raundrup K. Greenland Institute of Natural Re-sources - Engaging Local Communities. Foredrag ved workshop: Engaging Local Communities - From an arctic research station perspective, 24. - 25. september, Abisko, Sverige

Raundrup K. Interview i forbindelse med prøvetagning fra polarulv, 19. april, Qanorooq, KNR og NuukTV

Raundrup K. Interview til KNR's radioavis om rensdyr i forbindelse med jagtstart, 2. august, Radioavisen, KNR

2012

Raundrup K. Foredrag: Introduction to Greenland Institute of Natural Resources and land based surveys. 30. april, Nuuk

Raundrup K. Foredrag: Præsentation af APV for Grønlands Naturinstitut. 5. november, Nuuk

2011

Nymand J. Deltaget i en informationsfilm om vidensopbygning i Grønland og miljøarbejde i forbindelse med mineralefterforskning- og udvinding i Grønland udarbejdet af Råstofdirektoratet, Nuuk

Nymand J. Foredrag ved ATI-skolen, Maniitsoq om NuukBasic, BioBasis, 24. marts, Nuuk

Nymand J. Interview i informationsfilm om problematikken omkring etablering af en Aluminiumssmelter og miljøkonsekvenser herfor i Grønland, sendt på KNR i november

Raundrup K. Foredrag og rundvisning for 16 journalister på efteruddannelse fra hele norden i Kobbefjord, 21. september, Nuuk

Raundrup K. Foredrag om GN og BioBasis på GU, Nuuk for naturfagsundervisere fra gymnasier og HTX i hele Grønland, 30. august, Nuuk

Raundrup K. Interview om Klimaforandringer i Grønland og BioBasis Kobbefjord til tyske ARD, 8. juni, Nuuk

Raundrup K. Interview om moskusokser ved Kangerlussuaq til avisen AG, 10. august, Nuuk

Raundrup K. Interview om parasitter hos rensdyr i NuukTV, 25. august, Nuuk

Raundrup K. Radiointerview om moskusokser ved Kangerlussuaq til Danmarks Radio, 17. oktober, Nuuk

Raundrup K. Rundvisning og foredrag i Kobbefjord for 15 naturfagsundervisere fra gymnasier og HTX i Grønland, 31. august – 1. september, Nuuk

2010

Nymand J, Kielsen LH, Myrup M. Oplæg og diskussion omkring Grønlands natur for en gruppe internationale landskabsarkitekter og 2 lærere, 4, marts, Nuuk

Nymand J, Raundrup K. Interview i forbindelse med BioBasis-arbejdet i Kobbefjord, DR/P1/Klima og Miljø, 13. august, Danmark

Nymand J, Raundrup K. Oplæg og rundvisning, BioBasis-arbejdet i Kobbefjord for internationale COP-15 studerende og lærere (29. juli) og for en gruppe amerikanske studerende og lærere (11. august), Nuuk

Nymand J. Foredrag og rundvisning af Bio-Basis-arbejdet i Kobbefjord/Kangerluarsunnguaq for Inatsisartut: Udvalg for miljø og fredning, 6. maj, Nuuk

Nymand J. Foredrag om Nuuk Basic/Bio-Basis første års resultater for Naturinstituttets ansatte og gæster, 6. maj, Nuuk

Opdateret 06.07.2018